Listování
od 

The HT/LP metamorphism of dolomite marbles in the eastern part of the Moldanubicum; a manifestation of heat flow related to the Třebíč Durbachite Massif / Houzar, Stanislav, Novák, Milan, 1952- -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 41, no. 3-4 (1996), p. 139-146
Zdroj: ČGS (UNM)
Huascarán - stále živá hora / Klimeš, Jan -- In: Geografické rozhledy -- ISSN 1210-3004 -- -, 2/07-08 (2007), s. 8-9
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Hubert Klein - a recognized collector of minerals from Jeseníky Mts.
Hubert Klein - významný sběratel minerálů Jesenicka / Jedlička, Jaromír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 2 (1997), s. 131
Zdroj: ČGS (UNM)
Huge contrasts of the lithospheric structure revealed by new generation seismic experiments in Central Europe / Grad, Marek, Guterch, Aleksander, Keller, G. Randy -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Vol. 52, no. 8-2 (2004), p. 753-760
Zdroj: ČGS (UNM)
Hugo Strunz pětadevadesátiletý / Staněk, Josef, 1928- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 13, č. 2 (2005), s. 138-140
Zdroj: ČGS (UNM)
Hulsit, szaibelyt a fluoborit v borátovém skarnu cínového ložiska Zlatý Kopec, sz. Čechy, Česká republika
Hulsite, szaibelyite and fluoborite from borate skarn of Zlatý kopec tin deposit, NW Bohemia, Czech Republic / Hloušek, J., Langrová, Anna, Šrein, Vladimír, Šťastný, Martin -- In: Acta Montana. Rada A, B -- 17(119) (2000), s. 51-56
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Hulsite, szaibelyite and fluoborite from borate skarn of Zlatý Kopec tin deposit, NW Bohemia, Czech Republic / Hloušek, Jan, Langrová, Anna, Šrein, Vladimír, Šťastný, Martin -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- No. 17(119) (2000), p. 51-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Human- and climate- induced changes in the surface stream activity affecting the element cycling / Fottová, Daniela, Navrátil, Tomáš, Skřivan, Petr -- In: Geolines -- ISBN 1210-9606 -- 3
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Human- and Climate-Induced Changes in the Surface Stream Activity Affecting the Element Cycling / Fottová, Daniela, 1951-, Navrátil, Tomáš, Skřivan, Petr -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 11 (2000), p. 45-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Human and Climate- Induced Changes in the Surface Stream Activity Affecting the Element Cycling / Fottová, D., Navrátil, Tomáš, Skřivan, Petr -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Roč. 11, - (2000), s. 45-47
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
A human being and scientist - Joachim Barrande (1799 - 1883) / Kříž, Jiří -- In: Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 0378-0864 -- Roč. 56, č. 1 (1999), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
A human being and scientist - Joachim Barrande (1799-1883). Geologie ohne Grenzen - Festschrift 150 Jahre Geologische Bundesanstalt / Kříž, Jiří, 1943- -- In: Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 0378-0864 -- Vol. 56, no. 1 (1999), p. 177-184
Zdroj: ČGS (UNM)
Human health risks associated with historic ore processing at Berg Aukas, Grootfontein Area, Namibia / Ellmies, Rainer, Kamona, F., Kawali, L., Knésl, Ilja, Konopásek, Jiří, Kříbek, Bohdan, Majer, Vladimír, Mapani, Benjamin, Pašava, Jan -- In: Communications of the Geological Survey of Namibia -- ISSN 0256-1697 -- Roč. 14, č. 1 (2009), 16
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Human impact and alluvial soils in the Žitný Ostrov (Slovakia) / Břízová, Eva -- In: Geoarchaeology of river valleys -- ISBN 978-83-64038-05-1 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Human impact in the development of the Holocene vegetation in floodplain of the Swider River (Poland)
Human Impact on Natural Environment / Vaishar, Antonín -- In: Moravian Geographical Reports -- ISSN 1210-8812 -- Roč. 1, 1-2 (1993), s. 32-38
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Human impact on the channel pattern change of a lowland river - an example from Morava river basin / Kirchner, Karel, Krejčí, M., Máčka, Zdeněk -- In: Streszczenia referatow, bomunikafow i posterow - dorobek i pozycje polskiej geomorfologii u progu XXI veku -- s. 232
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Human Impacts on the River Flow: Case Study Upper Oder Basin / Kaňok, Jaromír -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geographica -- ISSN 0300-5402 -- Vol. 32, suppl. (1997), p. 93-102
Zdroj: ČGS (UNM)