Listování
od 

The Ichnogenus Gastrochaenolites and its Tracemakers from Firmgrounds of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) / Mikuláš, Radek, Nekovařík, Č., Žítt, Jiří -- In: Ichnos -- ISSN 1042-0940 -- Roč. 10, - (2003), s. 13-21
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The ichnogenus Oichnus Bromley, 1981 - predation traces in gastropod shells from the Badenian in the vicinity of Česká Třebová (Czech Republic) / Mikuláš, Radek, Pek, Ilja -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 71, no. 2 (1996), p. 107-120
Zdroj: ČGS (UNM)
The ichnogenus Oichnus Bromley, 1981 - predation traces in the vicinity of Česká Třebová (Czech Republic) / Mikuláš, Radek, Pek, I. -- In: Věstník Českého geologického ústavu = Bulletin of the Czech Geological Survey, Prague -- Roč. 71, č. 2 (1996), s. 107-120
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ichnogenus Rhizocorallium in the Paleogene flysch (Outer Western Carpathians, Poland) / Uchman, Alfred -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 43, no. 1 (1992), s. 57-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Ichnologic Note. Evidence of Predation on the Rugose Coral Calceola Sandalina (Devonian, Czech Republic) / Galle, Arnošt, Mikuláš, Radek -- In: Ichnos -- ISSN 1042-0940 -- Roč. 10, - (2003), s. 37-41
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ichnologic Note. Trilobites and Minute Ovoid Pellets in a Burrow (Ordovician, Llanvirnian, Czech Republic) / Mikuláš, Radek, Slavíčková, J. -- In: Ichnos -- ISSN 1042-0940 -- Roč. 8, - (2001), s. 243-249
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The ichnologic record (bioturbation and bioerosion) of the Jurassic transgression at the Hády Quarry at Brno, Czech Republic
Ichnological aspect of fossiliferous nodules of the Šárka Formation (Ordovician, llanvirnian, Czech Republic) / Mikuláš, Radek -- In: Věstník Českého geologického ústavu = Bulletin of the Czech Geological Survey, Prague -- Roč. 78, č. 1 (2003), s. 13-18
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ichnological aspect of fossiliferous nodules of the Šárka Formation (Ordovician, Llanvirnian, Czech Republic) / Mikuláš, Radek -- In: Bulletin of geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Vol. 78, no. 1 (2003), p. 83-88
Zdroj: ČGS (UNM)
The ichnological record across the Cretaceous/Tertiary boundary in turbiditic sediments at Uzgruň (Moravia, Czech Republic) / Bubík, Miroslav, Mikuláš, Radek, Uchman, Alfred -- In: Geologica Carpathica -- ISSN 0016-772X -- Roč. 55, č. 2 (2005), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
The ichnological record across the Cretaceous/Tertiary boundary in turbiditic sediments at Uzgruň (Moravia, Czech Republic) / Bubík, M., Mikuláš, Radek, Uchman, A. -- In: Geologica Carpathica -- ISSN 0016-772X -- Roč. 56, č. 1 (2005), s. 57-65
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The ichnological record across the Cretaceous/Tertiary boundary in turbiditic sediments at Uzgruň (Moravia, Czech Republic) / Bubík, Miroslav, 1962-, Mikuláš, Radek, 1964-, Uchman, Alfred -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 56, no. 1 (2005), p. 57-65
Zdroj: ČGS (UNM)
Ichnological record of paleoenvironmental changes in the Lower Cretaceous of the Silesian Unit, Polish Flysch Carpathians / Uchman, Alfred -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 53, no. spec. issue (2002), p. 83-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Ichnologický záznam napříč hranicí křída/terciér v turbiditních sedimentech na Uzgruni (Morava, Česká Republika)
Ichnologický záznam (vrtavé stopy a bioturbace) jurské transgrese v lomu Hády u Brna / Bubík, Miroslav, Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 44, č. podzim (2011), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Ichnologie - jiný pohled na živý svět / Mikuláš, Radek -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 72, č. 10 (1993), s. 563-565
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ichnologie - jiný pohled na živý svět / Mikuláš, Radek -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 72, č. 10 (1993), s. 563-565
Zdroj: ČGS (UNM)
Ichnologie křídových oceánských červených vrstev (Vnější Západní Karpaty, Česká Republika)
Ichnology - another view of the living world
Ichnology and its possibilities in the study of crises of biota / Mikuláš, Radek -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Roč. 1, č. 1 (1994), s. 23-24
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ