Listování
od 

The Kšely Granite, Lesser Known Granite Type of the Bohemian Massif / Pivec, Edvín, Pivec, Edvín, jr. -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 40, no. 1 (1996), p. 23-32
Zdroj: ČGS (UNM)
The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben -- In: Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften -- ISSN 0936-7063 -- No. 40 (2005), p. 37-107
Zdroj: ČGS (UNM)
The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Geology and active geodynamics of the western Eger Rift area / Geissler, Wolfram H., Kämpf, Horst, Peterek, Andreas, Rohrmüller, Johann, Teipel, Ulrich -- In: Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften -- ISSN 0936-7063 -- No. 40 (2005), p. 37-46
Zdroj: ČGS (UNM)
The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Second day: Active processes of the western Eger Graben area : introduction / Geissler, Wolfram H., Kämpf, Horst, Peterek, Andreas -- In: Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften -- ISSN 0936-7063 -- No. 40 (2005), p. 63-65
Zdroj: ČGS (UNM)
The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Second day: Active processes of the western Eger Graben area : stop 6a-c / Peterek, Andreas, Reuther, Claus-Dieter, Schunk, Ralf -- In: Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften -- ISSN 0936-7063 -- No. 40 (2005), p. 65-71
Zdroj: ČGS (UNM)
The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Second day: Active processes of the western Eger Graben area : stop 7a, b / Geissler, Wolfram H., Kämpf, Horst -- In: Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften -- ISSN 0936-7063 -- No. 40 (2005), p. 71-77
Zdroj: ČGS (UNM)
The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Second day: Active processes of the western Eger Graben area. stop 8 / Bankwitz, Peter, Kämpf, Horst -- In: Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften -- ISSN 0936-7063 -- No. 40 (2005), p. 78-82
Zdroj: ČGS (UNM)
The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Second day: Active processes of the western Eger Graben area. Stop 9 / Dvořák, Jaroslav, Hron, Jan, Kämpf, Horst, Tesař, Jiří -- In: Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften -- ISSN 0936-7063 -- No. 40 (2005), p. 82-83
Zdroj: ČGS (UNM)
The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Third day: (A) Geodynamic observation of fluid driven earthquake swarms and mantle fluid transport processes in the Nový Kostel epicentral area : introduction / Fischer, Tomáš, 1961-, Geissler, Wolfram H., Horálek, Josef, Kämpf, Horst, Peterek, Andreas -- In: Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften -- ISSN 0936-7063 -- No. 40 (2005), p. 83-86
Zdroj: ČGS (UNM)
The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Third day: (A) Geodynamic observation of fluid driven earthquake swarms and mantle fluid transport processes in the Nový Kostel epicentral area : stop 10 / Fischer, Tomáš, 1961-, Peterek, Andreas, Reiss, Stefan, Reuther, Claus-Dieter, Schunk, Ralf -- In: Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften -- ISSN 0936-7063 -- No. 40 (2005), p. 86-91
Zdroj: ČGS (UNM)
The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Third day: (A) Geodynamic observation of fluid driven earthquake swarms and mantle fluid transport processes in the Nový Kostel epicentral area : stop 12 / Bräuer, Karin, Faber, Eckart, Kämpf, Horst, Koch, Ulrich, Mau, Margit -- In: Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften -- ISSN 0936-7063 -- No. 40 (2005), p. 96-100
Zdroj: ČGS (UNM)
The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Third day: (A) Geodynamic observation of fluid driven earthquake swarms and mantle fluid transport processes in the Nový Kostel epicentral area. Stop 11 / Fischer, Tomáš, 1961-, Horálek, Josef -- In: Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften -- ISSN 0936-7063 -- No. 40 (2005), p. 91-96
Zdroj: ČGS (UNM)
The KTB Deep Drill Hole (Variant.)
The KTB location and models of the crustal structure / Hirschmann, Gottfried -- In: KTB Report -- ISSN 0939-8732 -- No. 2 (1994), p. A35-A44
Zdroj: ČGS (UNM)
Ku spodnokriedovej bio- a litostratigrafii tatrickej spodnokriedovej sekvencie v zázrivskej doline (Bralo pri Párnici, Malá Fatra) / Michalík, Jozef, Peterčáková, Mária, Soták, Ján, Vašíček, Zdeněk -- In: Biostratigrafické a sedimentologické studie v mezozoiku Českého masívu a Západních Karpat. 2 -- s. 7-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Ku stratigrafii hraničných jursko-kriedových súvrství v kysuckej sekvencii bradlového pásma Západných Karpát (profil Brodno pri Žiline) / Michalík, Jozef, Peterčáková, Mária, Reháková, Daniela, 1955- -- In: Biostratigrafické a sedimentologické studie v mezozoiku Českého masívu a Západních Karpat. 2 -- s. 57-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Kučlín near Bílina / Kvaček, Zlatko, 1937- -- In: Hibsch 2002 Symposium 3-8 June 2002 : excursion guide : abstracts -- ISBN 80-7075-579-2 -- s. 42-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Kudowa-Olešnice granitoid massif / Bachliński, Robert -- In: Granitoids in Poland. Archivum mineralogiae monograph, No. 1 -- ISBN 978-83-916310-9-6 -- s. 275-286
Zdroj: ČGS (UNM)
Kuestový reliéf na jihu České tabule v povodí Novohradky / Vítek, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 6 (1993), s. 180-181
Zdroj: ČGS (UNM)
Kufiri silurian-devonian dhe zonat graptolitike prane tij ne Muhurr (zona e Korabit) / Pashko, Pandeli -- In: Buletini i Shkencave gjeologjike -- ISSN 0254-5276 -- Roč. 21, č. 2 (2004), s. 49-56
Zdroj: ČGS (UNM)