Listování
od 

The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Second day: Active processes of the western Eger Graben area. Stop 9 / Dvořák, Jaroslav, Hron, Jan, Kämpf, Horst, Tesař, Jiří -- In: Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften -- ISSN 0936-7063 -- No. 40 (2005), p. 82-83
Zdroj: ČGS (UNM)
The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Third day: (A) Geodynamic observation of fluid driven earthquake swarms and mantle fluid transport processes in the Nový Kostel epicentral area : introduction / Fischer, Tomáš, 1961-, Geissler, Wolfram H., Horálek, Josef, Kämpf, Horst, Peterek, Andreas -- In: Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften -- ISSN 0936-7063 -- No. 40 (2005), p. 83-86
Zdroj: ČGS (UNM)
The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Third day: (A) Geodynamic observation of fluid driven earthquake swarms and mantle fluid transport processes in the Nový Kostel epicentral area : stop 10 / Fischer, Tomáš, 1961-, Peterek, Andreas, Reiss, Stefan, Reuther, Claus-Dieter, Schunk, Ralf -- In: Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften -- ISSN 0936-7063 -- No. 40 (2005), p. 86-91
Zdroj: ČGS (UNM)
The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Third day: (A) Geodynamic observation of fluid driven earthquake swarms and mantle fluid transport processes in the Nový Kostel epicentral area : stop 12 / Bräuer, Karin, Faber, Eckart, Kämpf, Horst, Koch, Ulrich, Mau, Margit -- In: Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften -- ISSN 0936-7063 -- No. 40 (2005), p. 96-100
Zdroj: ČGS (UNM)
The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Third day: (A) Geodynamic observation of fluid driven earthquake swarms and mantle fluid transport processes in the Nový Kostel epicentral area. Stop 11 / Fischer, Tomáš, 1961-, Horálek, Josef -- In: Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften -- ISSN 0936-7063 -- No. 40 (2005), p. 91-96
Zdroj: ČGS (UNM)
The KTB Deep Drill Hole (Variant.)
The KTB location and models of the crustal structure / Hirschmann, Gottfried -- In: KTB Report -- ISSN 0939-8732 -- No. 2 (1994), p. A35-A44
Zdroj: ČGS (UNM)
Ku spodnokriedovej bio- a litostratigrafii tatrickej spodnokriedovej sekvencie v zázrivskej doline (Bralo pri Párnici, Malá Fatra) / Michalík, Jozef, Peterčáková, Mária, Soták, Ján, Vašíček, Zdeněk -- In: Biostratigrafické a sedimentologické studie v mezozoiku Českého masívu a Západních Karpat. 2 -- s. 7-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Ku stratigrafii hraničných jursko-kriedových súvrství v kysuckej sekvencii bradlového pásma Západných Karpát (profil Brodno pri Žiline) / Michalík, Jozef, Peterčáková, Mária, Reháková, Daniela, 1955- -- In: Biostratigrafické a sedimentologické studie v mezozoiku Českého masívu a Západních Karpat. 2 -- s. 57-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Kučlín near Bílina / Kvaček, Zlatko, 1937- -- In: Hibsch 2002 Symposium 3-8 June 2002 : excursion guide : abstracts -- ISBN 80-7075-579-2 -- s. 42-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Kudowa-Olešnice granitoid massif / Bachliński, Robert -- In: Granitoids in Poland. Archivum mineralogiae monograph, No. 1 -- ISBN 978-83-916310-9-6 -- s. 275-286
Zdroj: ČGS (UNM)
Kuestový reliéf na jihu České tabule v povodí Novohradky / Vítek, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 6 (1993), s. 180-181
Zdroj: ČGS (UNM)
Kufiri silurian-devonian dhe zonat graptolitike prane tij ne Muhurr (zona e Korabit) / Pashko, Pandeli -- In: Buletini i Shkencave gjeologjike -- ISSN 0254-5276 -- Roč. 21, č. 2 (2004), s. 49-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Kulmská břidlice z Budišovic / Vavro, L., Vavro, Martin -- In: Kámen -- ISSN 1210-9452 -- Roč. 8, č. 3 (2002), s. 59-63
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Kulmská flóra z podloží němčičské uhelné pánve na jižní Moravě (moravskoslezské paleozoikum) / Purkyňová, Eva -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 49, č. 3 (2000), s. 247-252
Zdroj: ČGS (UNM)
Kulovitá odlučnost granitoidů žulovského plutonu / Gába, Zdeněk, 1939- -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 45, č. 2 (1996), s. 179-181
Zdroj: ČGS (UNM)
Kulovitá stavba skapolit-amfibolové horniny v eklogitovém tělese lomu Borek u Chotěboře / Fediuk, František, 1929-, Fediuková, Eva -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 35, č. 3 (1990), s. 277-285
Zdroj: ČGS (UNM)
Kulovité a miskovité zvětrávání táborského syenitu v lomu Slapy-Dražičky / Novotný, Jan -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 34, č. 1-2 (1994), s. 17-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Kulovité a miskovité zvětrávání táborského syenitu v lomu Slapy-Dražičky. Přírodní vědy. / Novotný, Jan -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích -- ISSN 0139-8172, s. 17-18
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Die kulturelle Erbe geowissenschaftlicher und montanwissenschaftlicher Bibliotheken, Internationales Symposium, 1993, Freiberg (Sachsen), Deutschland (Variant.)