Listování
od 

The Kaplice dyke swarm of biotite granodiorite porphyry and its relationship to the Freistadt granodiorite, Moldanubian Batholith / Bendl, Jiří, Slabý, Jaromír, Vrána, Stanislav -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Roč. 50, č. 1-2 (2005), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
The Kaplice dyke swarm of biotite granodiorite porphyry and its relationship to the Freistadt granodiorite, Moldanubian Batholith / Bendl, Jiří, 1955-, Slabý, Jaromír, Vrána, Stanislav, 1936- -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 50, no. 1-2 (2005), p. 9-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Kapradina milující arzen : Rostlinný hyperakumulátor čistí zamořenou půdu / Drahota, Petr -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 83, č. 5 (2004), s. 256-258
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Kapradina Pteris vittata, hyperakumulátpor arzenu na odkalištích zambijského Copperbeltu / , , Kříbek, Bohdan, Majer, Vladimír, Mihaljevič, Martin, Šráček, Ondřej, Veselovský, František -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2009), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Kapradiny českého cenomanu a jejich spory in situ : předběžná zpráva / Kvaček, Jiří, 1937-, Pátová, Renáta -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 49, mimoř. č. (2003), s. 55
Zdroj: ČGS (UNM)
Kapradiny hornoslezské pánve a jejich spory in situ / Bek, Jiří, Pšenička, J. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2008, - (2009), s. 105-108
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Kapucínské skály / Vítek, Jan, 1946- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 60, č. 7 (2005), s. 209
Zdroj: ČGS (UNM)
Karbon není jen uhlí / Vítek, Jan, 1946- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 67, č. 7 (1988), s. 416
Zdroj: ČGS (UNM)
Karbon středních Čech
Karbon žatecké deprese / Kollert, Antonín -- In: Výběr Prací (Geoindustria) -- Roč. 16 (1988), s. 57-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Karbonátem tmelené holocenní sutě u Otročiněvsi a Žloukovic / Cílek, Václav, Ložek, V., Záhrubský, K., Žák, Karel -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 27, č. 1 (2001), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Karbonátem tmelené holocenní sutě u Otročiněvsi a Žloukovic / Cílek, Václav, jr., Ložek, Vojen, Zábranský, Karel, Žák, Karel, 1957- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 27 (2001), s. 34-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Karbonátem tmelené holocénní sutě u Otročiněvsi a Žloukovic. (Nálezová zpráva) / Cílek, Václav, Ložek, Vojen, Zárubský, K., Žák, K. -- In: Český kras -- s. 34-36
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Karbonatické fylity v Kamenistej doline: veporikum / Caňo, František, Hovorka, Dušan, Hrnčár, Anton, Pitoňák, Pavel, Spišiak, Ján -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 1-2 (1992), s. 115-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Karbonatitový komplex Barreiro u města Araxá v Brazílii - největší světová akumulace niobu / Schejbal, Ctirad -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 4, č. 7 (1997), s. 242-244
Zdroj: ČGS (UNM)
Karbonatity - jejich klasifikace, názvosloví, petrografie, mineralogie a chemismus / Kopecký, Lubomír -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 32, č. 4 (1987), s. 419-437, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Karbonatizace blastomylonitů oskavské kry, silezikum / Leichmann, Jaromír, Mixa, Petr -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2005: sborník abstraktů -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Karbonatnyje konkrecii pestrych pesčannistych slancev permi v rajone Rudnjan (Spišsko-gemerskije rudnyje gory, zapadnyje Karpaty)
Karbonátové facie barrandienského proterozoika / Jelínek, Emil, 1943-, Pouba, Zdeněk, 1922-, Skoček, Vladimír, 1934- -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996 -- ISBN 80-7212-008-5 -- s. 52
Zdroj: ČGS (UNM)
Karbonátové facie požárského souvrství na lokalitách Požáry a Kosov (Barrandien) / Čáp, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 45, č. podzim (2012), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)