Listování
od 

The Karpatian in the Carpathian Foredeep(Moravia) / Pálenský, Peter (2003) -- In: The Karpatian A Lower Miocene Stage of the Central Paratethys -- ISBN 80-210-3266-9
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Karpatian (Miocene) - regional stratigraphic stage of the Central Paratethys and its questions
Karpatian sandy deposits in the southern part of the Carpathian Foredeep in Moravia / Nehyba, Slavomír, Petrová, Pavla -- In: Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu -- ISSN 1210-3527 -- Roč. 75, č. 1 (2000), 14
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Karpatian sandy deposits in the southern part of the Carpathian Foredeep in Moravia / Nehyba, Slavomír, Petrová, Pavla, 1972- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 75, no. 1 (2000), p. 53-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Karpatská oblast Slovenska a Moravy v poslední době ledové / Jankovská, Vlasta, 1942- -- In: 9. Kvartér 2003, 9. 12. 2003 -- s. 5-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Karpatská předhlubeň / Brzobohatý, Rostislav, Cicha, Ivan, 1932- -- In: Geologie Moravy a Slezska -- ISBN 80-7028-050-6 -- s. 123-128
Zdroj: ČGS (UNM)
Karpatská předhlubeň v České republice
Karpatskij neftegazonosnyj bassejn / Ďurica, Dušan, 1932-, Livšic, V., Namestnikov, Jurij G., Roth, Zdeněk, 1914-, Sleçzka, A., Sovčik, J., Šakin, V., Zitko, K. -- In: Neftegazonosnyje bassejny socialističeskich stran Jevropy i respubliki Kuba -- s. 137-164
Zdroj: ČGS (UNM)
Karpologické zbytky z pontu jižní Moravy (34-21 Čejč, 34-22 Hodonín, 34-23 Břeclav, 34-24 Holíč) / Bůžek, Čestmír, 1933- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 26-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Karpologický výzkum maďarského panonu s.l. / Bůžek, Čestmír, 1933-, László, József -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 28-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Karst and abrasion phenomena of the clifed coast in neiberhood oif Kamen Brjag (NE Bulgary)
Karst and Caves in Salt Diapirs, se Zagros MTS., Iran / Bosák, Pavel, Bruthans, J., Filippi, M., Svoboda, T., Šmíd, J. -- In: Roofless Caves -- s. 28
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Karst and caves in salt diapirs, SE Zagros Mts. (Iran) / Bosák, Pavel, 1951-, Bruthans, Jiří, Filippi, Michal, Šmíd, Tomáš -- In: Acta carsologica -- ISSN 0583-6050 -- Vol. 28, no. 2 (1999), p. 41-75
Zdroj: ČGS (UNM)
The karst aquifer of Třesín at the Eastern margin of the Bohemian Massif and problems of its rational utilization and protection
Karst area of Punakaiki
Karst, caves and their application in medicine
Karst caves Peklo in Šumava Mts.
Karst hydrogeological structure of the Králický Sněžník Massif
Karst in arid regions of Iraq
The karst in Nepal