Listování
od 

The Limestone with "Spirigera" deslongchampsi Suess in the Tertiary conglomerates near Chvalová village, southern Slovakia / Siblík, Miloš, Soták, J., Sýkora, M. -- In: Alpine evolution of the W. Carpathians and related areas; abstracts -- s. 43-44
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The Limestone with "Spirigera" deslongchampsi Suess in the tertiary Conglomerates near Chvalová Village, southern Slovakia / Siblík, Miloš, Soták, Ján, Sýkora, Milan -- In: Alpine evolution of the Western Carpathians and related areas. International conference held on the occasion of Centennial of Dimitrij Andrusov -- ISBN 80-85314-68-1 -- s. 43-44
Zdroj: ČGS (UNM)
The limestones of Solnhofen
Limit characteristics of the sources of potential fields. Contemporary problems in gravimetry
Limitation of soils extent that are not suitable for laying into dump body Pastviny-Týn
Limitations in drainage area determination by analysis of chemical composition of heavy minerals in stream sediments: Provenance of sediments from the Bílý potok stream, Czech Republic / Abrahám, Miloš, Buriánek, David, Hanák, Jaromír, Müller, Pavel -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 40, č. 3-4 (2008), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Limitations in drainage area determination by analysis of chemical composition of heavy minerals in stream sediments: Provenance of sediments from the Bílý potok stream, Czech Republic / Abrahám, Miloš, Buriánek, David, Hanák, Jaromír, 1947-, Müller, Pavel, 1951- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 40, no. 3-4 (2008), p. 103-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Limitations of tensor subtraction in isolating diamagnetic fabrics by magnetic anisotropy / Borradaile, Graham, Henry, Bernard, Hrouda, František -- In: Tectonophysics -- ISSN 0040-1951 -- Vol. 322 (2000), p. 303-310
Zdroj: ČGS (UNM)
La limite Cénomanien-Turonien, palynologie et événements anoxiques: comparaison entre les bassins Bohémiens (République Tchéque) et Vocontien (France) / Méon, H., Pacltová, B., Svobodová, Marcela -- In: Proceedings 15eme Symposium de `l Association des Palynologues de Langue Francaise -- s. 1
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
La limite Oligocene-Miocene en Tunisie Centrale / Batík, Petr, 1938- -- In: 8th I.A.S. Regional Meeting of Sedimentology, Tunis - 87 -- s. 57-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Limits for asanation of remainders after uranium mining - a discussion. Symposium Mining town Příbram
Limits of global change of the cosmological environment since the origin of the Earth / Kalvoda, Jan, 1943- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geographica -- ISSN 0300-5402 -- Vol. 35, no. suppl. (2000), p. 225-238
Zdroj: ČGS (UNM)
Limits of numerical paleostress analysis / Kernstocková, Markéta, Melichar, Rostislav, 1961- -- In: CzechTec 07 : 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic : proceedings and excursion guide -- ISBN 978-80-7075-695-9 -- s. 40
Zdroj: ČGS (UNM)
Limits of Numerical Paleostress Analysis / Kernstocková, Markéta, Melichar, Rostislav -- In: CzechTec07 - 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group and 12th Meeting of the Czech tectonic Studies Group, April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic -- ISBN 978-80-7075-695 -- 1
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Limits of soil erodability by the wind in conditions of heavy soils
The Limits of Soil Erodibility by the Wind. Veličiny graničnogo pokazatelja erodirovannosti počv pod vozdejstvijem vetra
Limits of trace element a REE determination by means of X-ray fluorescence method
Limity globálních změn kosmologického prostředí od vzniku Země
Limity pro toxické prvky v půdě a jejich vztah k zonálnosti půdního profilu / Bezvodová, Bohumila -- In: Zborník prednášok : geológia a životné prostredie : Donovaly 1.-3.10.1991 -- s. 134-139
Zdroj: ČGS (UNM)
The limnic origin of majority of the Permo-Carboniferous basins of the Bohemian Massif / Zajíc, Jaroslav -- In: Faunas and palaeoenvironments of the Late Palaeozoic : special publication to "5th Symposium on Permo-carboniferous Faunas" and workshop "Interpretation of Marine and Freshwater Environments in Carboniferous and Permian Deposits". -- S. 55-55
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ