Listování
od 

The Main Ostrava Whetstone: composition, sedimentary processes, palaeogeography and geochronology of a major Mississippian volcaniclastic unit of the Upper Silesian Basin (Poland and Czech Republic) / Hýlová, L., Jirásek, J., Jureczka, J., Martínek, K., Schmitz, M., Sivek, M., Sýkorová, Ivana -- In: International Journal of Earth Sciences -- ISSN 1437-3254 -- Roč. 102, č. 4 (2013), s. 989-1006
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
The main phases of extension in the eastern part of the Rhenohercynian Zone / Kalvoda, Jiří -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 42, no. 2 (1998), p. 274-275
Zdroj: ČGS (UNM)
Main principles of fault analysis in structural geology
Main results of the petrologic investigation of the crystalline exotics of the Račany unit, the Magura Flysch
Main Results of the project: Results obtained on individual topics / Cháb, Jan, Štědrá, Veronika, Vrána, Stanislav -- In: Sborník geologických věd. Geologie -- ISSN 0581-9172 -- Vol. 47 (1997), p. 15-23
Zdroj: ČGS (UNM)
The main rock sources of magnetic anomalies defined by petrophysical and petrological study on the example of Bohemian Massif / Šťovíčková, Naděžda -- In: 29th International Geological Congress, Kyoto Japan, 24 August-3 September 1992. Abstract Volume 2/3 -- s. 590
Zdroj: ČGS (UNM)
Main stages of structural evolution of the Magura Nappe, West Carpathians, Poland / Cieszkowski, Marek, Oszczypko, Nestor, Zuchiewicz, Witold -- In: Seventh meeting of the EurSeventh meeting of the European Union of Geosciences : April 4-8th 1993 Strasbourg. Terra abstracts, suppl. no. 1 -- s. 242
Zdroj: ČGS (UNM)
The main structural features of the Tertiary Cheb region
Main trends in the present development of the theory of reserves of the deposits of mineral raw materials
Main Zones of Geoelectrical Anomalies in Europe / Pěč, K., Pěč, Karel, Pěčová, Jana, Petr, Václav, Praus, Oldřich -- In: Crustal Structure of the Bohemian Massif and the West Carpathians -- ISBN 80-200-0305-3 -- s. 124-147
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ -- ČGS (UNM)
Maintenance and reconstruction of the burning mine waste heap Katerina in the North Bohemia Region / Konečný, Petr, Němec, J. -- In: European Conference on Raw Building Materials and Coal: New Perspectives -- s. 363-375
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Maiolica - a unique facies of the Western Tethys / Wieczorek, Józef -- In: Annales Societatis geologorum Polaniae (Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego) -- Vol. 58, no. 3-4 (1988), p. 255-276
Zdroj: ČGS (UNM)
Maiolica - charakterystyczna facja Zachodniej Tetydy
Mají se sdružovat hornická muzea v ČR i v Evropě? / Nachtmann, Josef -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 28 -- ISSN 0139-7931 -- Roč. 162 (1999), s. 89-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Major and minor elements in the hard coal from the Czech upper Paleozoic basins. / Forstová, Jana, Havelcová, Martina, Jelínek, Emil, Martínek, Karel, Michna, Ondřej, Pešek, Jiří, Sýkorová, Ivana, Vašíček, Michal -- In: Czech Geological Survey Special Papers -- ISSN 1210-8960 -- Roč. 2010, č. 20 (2010), 41
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Major and trace element distributions in garnet from the high pressure granulites of the Bohemian Massif / Harley, S. L., Kotková, Jana, 1963- -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 40, no. 3 (1995), p. 25
Zdroj: ČGS (UNM)
Major and Trace Elements in "Eclogites" and Their Host Garnet Peridoties, Data from the Bohemian Massif / Fiala, Jiří, Jakeš, Petr, 1940-2005, Jelínek, Emil, 1943-, Taylor, S. Ross -- In: Crustal Structure of the Bohemian Massif and the West Carpathians -- ISBN 80-200-0305-3 -- s. 257-269
Zdroj: ČGS (UNM)
Major and trace elements in "eclogites" and their host garnet peridotites, data from the Bohemian Massif / Fiala, Jiří, Jakeš, P., Jelínek, E., Taylor, S. R. -- In: Crustal structure of the Bohemian Massif and the West Carpathians -- ISBN 80-200-0305-3 -- s. 257-269
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Major and trace elements in pyrope-almandine garnets as sediment provenance indicators of the Lower Carboniferous Culm sediments, Drahany Uplands, Bohemian Massif / Čopjaková, Renata, Paterson, Bruce A., Sulovský, Petr, 1952- -- In: Lithos -- ISSN 0024-4937 -- Vol. 82, no. 1-2 (2005), p. 51-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Major and trace elements in pyrope?almandine garnets as sediment provenance indicators of the Lower Carboniferous Culm sediments, Drahany Uplands, Bohemian Massif