Listování
od 

The Maximum Effective Acceleration and the EUROCODE Practice / Jechumtálová, Zuzana, Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Cahiers du Centre Européen de Géodynamique et de Séismologie -- Roč. 16, - (1998), s. 81
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
The maximum extent of continental ice sheets at the foot of Ořešník and Poledník in the northern slope of the Jizerské hory Mountains
Maximum Observed Intensity Map of the Czech Republic Compiled by a Computer Approach / Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Abstracts of 24th General Assembly of the European Seismological Commission -- s. 134
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Maximum Observed Intensity Point Map of the Czech Republic / Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Proceedings and Activity Report 1992-1994, 24 General Assembly of the European Seismological Commission -- s. 1716-1717
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Maximum Possible Earthquakes as the Upper Threshold of Seismic Potential Estimates of Earthquake Active Zones / Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: IUGG 99, Abstracts, July 26th - 30th, week B -- s. B.186
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
May the ring structures in Sudetes have an impact origin?
Mayská kultura jako výraz klimatického zoufalství. Co podrylo základy rozvinuté městské civilizace? / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 83, č. 9 (2004), s. 517-520
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mayská kultura se zrodila ze zoufalství. Zkoumání jezerních usazenin pomohlo osvětlit příčiny vzestupu i následného pádu nejvyspělejší americké civilizace / Cílek, Václav -- In: Lidové noviny -- Roč. 7, č. 213 (2004), s. 24
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mazuelloids from the lower Silurian of the Prague Basin (Barrandian, Bohemian Massif) / Dufka, Pavel -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Vol. 66, no. 4 (1991), s. 233-238
Zdroj: ČGS (UNM)
Mazzettiite, Ag3HgPbSbTe5, a new mineral species from Findley Gulch, Saguache County, Colorado, USA / Bindi, Luca, Cipriani, Curzio -- In: Canadian mineralogist -- ISSN 0008-4476 -- Vol. 42, no. 6 (2004), p. 1739-1743
Zdroj: ČGS (UNM)
McKinstryit a Jalpait ze žíly Pošepný ve Vrančicích u Příbrami / Kašpar, Pavel, Šulcová, Věra -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 2 (1986), s. 183-184
Zdroj: ČGS (UNM)
McKinstryite and Jalpaite from the Pošepný vein at Vrančice near Příbram, Czechoslovakia
Mé seznámení s lokalitami v jesenické oblasti : vzpomínka na Raimunda Götze / Fiala, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 4 (2004), s. 273-276
Zdroj: ČGS (UNM)
Mé vzpomínky na profesora Fratiška Čechuru / Müller, Karel -- In: Jubilejní sborník přednášek k 90. výročí založení Stolice geodézie a důlního měřictví, k 110. výročí narození Prof.Ing.Dr.mont Františka Čechury, DrSc., k 90. výročí narození Prof.Ing.Dr.mont Karla Neseta, DrSc -- s. 67-69
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Mean Earth´s equipotential surface from TOPEX/POSEIDON altimetry / Burša, Milan, Kouba, Jan, Raděj, Karel, True, Scott A., Vatrt, William, Vojtíšková, Marie -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 42, č. 4 (1998), s. 459-466
Zdroj: ČGS (UNM)
Mean Equatorial Gravity Derived from Various Geopotential Models / Vatrt, Viliam -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 40, no. 2 (1996), s. 125-129
Zdroj: ČGS (UNM)
Mean residence time in hardrock environment with drainage
Mean thermal expansion coefficiens of diopside and enstatite cell parameters and their petrologic significance / Šanc, Ivo -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 1981, no. 4 (1983), p. 427-435
Zdroj: ČGS (UNM)
Mean vertically inhomogeneous models of the uppermost crust along seismic profiles in the Ohře rift and Moravo-Silesian region / Holub, Karel, Málek, J., Novotný, O., Rušajová, Jana, Valenta, J. -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 6, č. 2 (2006), s. 125-131
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Meandres in the Litice Ridge area