Listování
od 

The Polyplacophora (Mollusca) of the Badenian from the Moravian part of the Carpathian Foredeep (Czech Republic) / Zágoršek, Kamil -- In: Scripta Facultatis Scientinarum Naturalium Universitatis Masarykiae Brunensis -- Roč. 33 - 34, č. October (2006), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
The Polyplacophora (Mollusca) of the Badenian from the Moravian part of the Carpathian Foredeep (Czech Republic) / Zágoršek, Kamil -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis. Geology -- No. 33-34 (2003-2004), p. 96-98
Zdroj: ČGS (UNM)
The Polyplacophora (Mollusca) of the Badenina from the Moravian part of the Carpathian Foredeep (Czech Republic).
Polytypism and geometry of O-h...O bonds in 1:1 phyllosilicates / Ďurovič, Slavomil, Weiss, Zdeněk -- In: 12th Conference on Clay Mineralogy and Petrology - Book of Abstracts -- s. 102
Zdroj: ČGS (UNM)
Polytypism in cronstedtite / Ďurovič, Slavomil, Hybler, Jiří, Kogure, Toshihiro -- In: Mineralogia polonica special papers -- ISSN 1896-2203 -- Vol. 28 (2006), p. 106-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Polytypism of pyrophyllite and talc. Part I, OD interpretation and MDO polytipes / Ďurovič, Slavomil, Weiss, Zdeněk, 1942- -- In: Silikáty -- Vol. 27, no. 1 (1983), p. 1-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Polytypism of pyrophyllite and talc. Part II, classification and X-Ray identification of MDO polytypes / Ďurovič, Slavomil, Weiss, Zdeněk, 1942- -- In: Silikáty -- Vol. 28, no. 4 (1984), p. 289-309
Zdroj: ČGS (UNM)
Polytypismus pyrofylitu a mastenca. Časť I, OD interpretácia a MDO polytypy
Polytypismus pyrofylitu a mastku. Část II, klasifikace a rentgenografická identifikace MDO polytypů
Polyuretanové injektážní hmoty a jejich použití ke zpevňování horninového masivu v uhelných dolech / Souček, Kamil, Šimkovičová, Jarmila, Šňupárek, Richard -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 50, č. 6 (2002), s. 4-12
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Polyurethane Geocomposites - mechanical properties and deformation / Souček, Kamil, Šňupárek, Richard -- In: Underground Constructions in the Third Millennium. Proceedings of the Third National Conference of underground constructions with international participation -- s. 300-309
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Polyurethane geocomposites. Mechanical properties and deformation / Souček, Kamil, Šňupárek, Richard -- In: Mine, Water and Environment. International Congress. 2 -- s. 657-661
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Polzenites and cognate rocks from Northern Bohemia / Pivec, Edvín, Povondra, P., Rutšek, J., Ulrych, Jaromír -- In: Symposium on Central European alkaline volcanic rocks : Praha (ČSFR) 1991 : abstracts -- s. [34]
Zdroj: ČGS (UNM)
Pomagmowa geneza granatu w aplitach z Kamiennej Góry (masyw granitowy Žulovej, wschodnia część bloku predsudeckiego)
Pomáhaly houby rostlinám na souš? : Fosilní spory ze středního ordoviku / Mihulka, Stanislav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 80, č. 7 (2001), s. 374-375
Zdroj: ČGS (UNM)
Poměrné permitivity a měrné odpory hornin ve frekvenčním pásmu 106-108 Hz
Poměry prouhelnění v západočeském karbonu ve světle reflektance / Malán, Oldřich, Pašek, Josef -- In: 1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa -- s. 41
Zdroj: ČGS (UNM)
Pomníčky a pamětní desky geologické minulosti / Skácel, Jaroslav, 1928- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 10 (2010), s. 39-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Pomoc mineralogie při řešení technologie odsiřování / Beran, Tomáš -- In: Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů -- s. 10-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Pomůže zemské teplo vytápět Krkonoše? / Myslil, Vlastimil, 1924-, Pošmourný, Karel, 1938-, Stibitz, Michal -- In: Krkonoše -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 31, č. 7 (1998), s. 14-15
Zdroj: ČGS (UNM)