Listování
od 

The Quaternary/Tertiary boundary in continental sediments of the Bohemian Massif / Tyráček, Jaroslav, 1931- -- In: Quaternary international -- ISSN 1040-6182 -- Vol. 40 (1997), p. 23-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Quelques aspects géomorphiques significatifs de la Cuesta de Klokočí, République Tcheque
Quelques problémes taxinomiques concentrant les foraminiféres planctiques et la zonation du sénonien supérieur d'el Kef / Salaj, Jozef -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- An. 34, no. 2 (1983), p. 187-211
Zdroj: ČGS (UNM)
Quelques Scléractiniaires nouveaux de la Slovaquie (Crétacé et Paléogene, Tchécoslovaquie) / Eliášová, Helena -- In: Západné Karpaty. Séria paleontoógia -- ISSN 0139-7435 -- An. 15 (1991), p. 49-55
Zdroj: ČGS (UNM)
A quest for indigenous truffle helper prokaryotes / Borovička, Jan, Gryndler, Milan, Gryndlerová, Hana, Hršelová, Hana, Jansa, Jan, Soukupová, Lucie, Streiblová, Eva -- In: Environmental Microbiology Reports -- Roč. 5, č. 3 (2013), s. 346-352
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The question marks of the Czech coal mining industry
The Question of Metasomatite Analyse in Neovolcanites of Slovakia / Bebej, Juraj, Maťo, Ľuboslav -- In: International Conference Malé Karpaty Mts. Geology of the Alpine-Carpathian Junction -- s. [62]
Zdroj: ČGS (UNM)
The question of water content in parsonsite : a model case - occurrence at the Červené žíly vein system, Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic / Čejka, Jiří, 1929-, Plášil, Jakub, Sejkora, Jiří, 1968-, Škácha, Pavel -- In: Journal of geosciences -- ISSN 1802-6222 -- Vol. 54, no. 4 (2009), p. 385-394
Zdroj: ČGS (UNM)
The question of water content in parsonsite: a model case - occurrence at the Červené žíly vein system, Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic / Čejka, Jiří, Plášil, Jakub, Sejkora, Jiří, Škácha, Pavel -- In: Journal of Geosciences -- ISSN 1802-6222 -- Roč. 54, č. 4 (2009), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Questionable syntypes of Asaphus hausmanni Brongniart, 1822 (Trilobita, Lower Devonian) in the collections of the Muséum National D´Histoire Naturelle, Paris / Budil, Petr, Holloway, David, Pacaud, Jean -- In: Palaeontological workshop held in honour of Doc. RNDr. Jaroslav Kraft, CSc -- ISBN 978-80-904208 -- 6
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Questionable trilobite traces from the Myslejovice Formation (Lower Carboniferous, Viséan)
The questions of legal regulation concerning the protection of rock environment
Questions on formation of some Podzols in a subalpine region of the Giant Mountains
A quick analysis of basic magnesite material using a non-destructive procedure
Quido Záruba a sesuvy / Rozsypal, Alexandr, 1945- -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 2, č. 2 (1999), s. 2
Zdroj: ČGS (UNM)
Quido Záruba died
Quido Záruba v Mezinárodní asociaci inženýrské geologie / Rybář, Jan -- In: Inženýrský geolog Quido Záruba -- s. 30-33
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Quido Záruba zemřel... / Lochmann, Zdeněk -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 68, č. 4 (1993), s. 61
Zdroj: ČGS (UNM)
Quido Záruba's achievements in Czech Quaternary geology
Quillwort (Isoëtes), a mysterious plant from the Czech Republic / Břízová, Eva -- In: Sborník Národního muzea v Praze, řada B-přírodní vědy - Acta Musei Nationalis Prague, Ser. B. Historia Naturalis -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 67, č. 1-2 (2011), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)