Listování
od 

The Ramzová tectonic zone: the contact between Lugicum and Silesicum / Opletal, Mojmír, Pecina, Vratislav, 1961- -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 1, no. 3 (135), p. 41-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Ramzovská tektonická zóna: hranice mezi lugikem a silezikem
Ranciéit z Malé Viesky u Košic / Kopista, Jaroslav, Pauliš, Petr, 1956-, Ševců, Jaromír, Zeman, Miroslav -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 11 (2003), s. 209-210
Zdroj: ČGS (UNM)
Random variability or spatial pattern? Modeling drainage water sulfate dynamics of two watersheds based on flowpath length distribution analysis / Buettcher, Heike, Hruška, Jakub, Krám, Pavel, Lischeid, Gunnar -- In: EOS, Transactions of American Geophysical Union -- ISBN 0096-3941 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Raně miocenní flóra cyprisových břidlic (západní Čechy)
Raně miocénní ptáci z Břešťan, Česká republika
Raně miocenní ptáci ze Skyřic, Česká republika
Raně ordovická akritarcha z lokality Mýto u Rokycan [mladší arenig, Československo]
Raně středověká kovodělná výroba na Pohansku u Břeclavi / Gregerová, Miroslava, Hložek, Martin, Hošek, Jiří, Macháček, Jiří -- In: Památky archeologické -- ISSN 0031-0506 -- Roč. XCVIII, č. 1 (2007), 56
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Raně středověké centrum na Pohansku u Břeclavi a jeho přírodní prostředí / Doláková, Nela, Dresler, P., Havlíček, Pavel, Hladilová, Šárka, Macháček, J., Přichystal, Antonín, Roszková, A., Smolíková, Libuše -- In: Archeologické rozhledy -- ISSN 0323-1267 -- Roč. LIX, č. 207 (2007), 36
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Raně středověké centrum na Pohansku u Břeclavi a jeho přírodní prostředí / Doláková, Nela, Dresler, Petr, Havlíček, Pavel, Hladilová, Šárka, Macháček, Jiří, Přichystal, Antonín, Roszková, Alena, Smolíková, Libuše -- In: Archeologické rozhledy -- ISSN 0323-1267 -- Roč. LIX, č. 2 (2007), 36
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Raně středověký areál v Roztokách z pohledu ekofaktů / Bureš, M., Cílek, Václav, Hajnalová, M., Hošek, Jiří, Kočár, Petr, Kovačiková, L., Kuna, Martin, Lisá, Lenka, Majer, A., Makowiecki, D., Novák, J., Scott Cummings, L., Sůvová, Z., Světlík, Ivo, Van Nieuland, J., Vandenberghe, D., Yost, Ch., Zabilska-Kunek, M. -- In: Památky archeologické -- ISSN 0031-0506 -- Roč. 104, prosinec (2013), s. 59-147
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ranně střednofrasnské platformní útesové vrstvy v Moravském krasu interpretované jako záznam změn atmosferického prachu: klíč k porozumnění perturbací v konodontové zóně punctata.
Rapid accretion and differentiation of iron meteorite parent bodies inferred from 182Hf-182W chronometry and thermal modeling / Dauphas, Nicolas, Janney, Philip E., Masárik, Jozef, Qin, Liping, Wadhwa, Meenakshi -- In: Earth and planetary science letters -- ISSN 0012-821X -- Vol. 273, no. 1-2 (2008), p. 94-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Rapid burial and exhumation during orogeny: thickening and synconvergent exhumation of thermally weakened and thinned crust (Variscan Orogen in Westen Europe) / Edel, Jean-Bernard, Ježek, Josef, Schaltegger, Urs, Schulmann, Karel, Thompson, Alan Bruce -- In: American journal of science -- ISSN 0002-9599 -- Vol. 302, no. 10 (2002), p. 856-879
Zdroj: ČGS (UNM)
Rapid burial and exhumation during orogeny: Thickening and synconvergent exhumation of thermally weakened and thinned crust (variscan orogen in western Europe) / Edel, Jean-Bernard, Ježek, Josef, Schaltegger, Urs, Schulmann, Karel, Thomspon, Alan Bruce -- In: American Journal of Sciences -- ISSN 0002-9599 -- Roč. 302, č. 302 (2002), 24
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Rapid decrease of sulfate concentrations in surface waters of western Bohemia
Rapid exhumation and cooling of the thickened crust: evidence from the granulite clasts within the Upper Visean Conglomerates (Rhenohercynikum). / Gerdes, Axel, Kotková, Jana, Parrish, Randall R. -- In: Geology without frontiers: magmatic and metamorphic evolution of Central European Variscides. Excursion Guide. -- ISBN 80-7075-603-9 -- 7
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Rapid exhumation of medium to high-pressure metamorphic rocks at the saxothuringian-Moldanubian boundary : Evidence from detrial white micas in Saxothuringian synorogenic sediments (E-Variscides, Germany) / Schäfer, Jürgen -- In: Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Abhandlungen -- ISSN 0077-7740 -- Vol. 206, no. 3 (1997), p. 343-364
Zdroj: ČGS (UNM)
Rapid Geomorphological Hazards in the Czech Republic