Listování
od 

The Rozna uranium deposit (Bohemian Massif, Czech Republic): shear zone-hosted, late Variscan and post-Variscan hydrothermal mineralization / Dobeš, Petr, Křibek, Bohdan, Leichmann, Jaromír, Pudilová, Marta, René, Miloš, Žák, Karel -- In: Mineralium Deposita -- ISSN 0026-4598 -- Roč. 44, č. 1 (2009), 29
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Rozpad synklinálního hřbetu Ondřejníku v Podbeskydské pahorkatině : 21-21 [i.e. 25-21] Nový Jičín, 21-22 [i.e. 25-22] Frýdek-Místek / Jánoš, Vít, Klimeš, Jan, Nýdl, Tomáš, Rybář, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 (2007), s. 92-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozpad synklinálního hřbetu Ondřejníku v Podbeskydské pahorkatině / Jánoš, Vít, Klimeš, Jan, Nýdl, Tomáš, Rybář, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- -, - (2007), s. 92-96
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Rozpadavost jílovců a kalovců: morfologie a využití pro rozlišování sedimentačního prostředí / Skoček, Vladimír, 1934- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 61, č. 3 (1986), s. 149-158, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozpočet krystalochemických prvků na koncové členy / Rieder, Milan -- In: Matematické a statistické metody v mineralogii -- s. 61-65
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozpojování betonu a hornin modulovaným vodním paprskem: laboratorní experimenty / Foldyna, Josef, Sitek, Libor, Ščučka, Jiří -- In: Sanace. Sborník přednášek -- s. 321-328
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Rozpojování hornin řeznými nástroji / Vašek, Jaroslav -- In: Hornická Ostrava 93. Sborník referátů 8. mezinárodní konference. 1 -- s. 201-205
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Rozpojování hornin řeznými nástroji razících strojů (druhá část) / Vašek, Jaroslav -- In: Tunel -- ISSN 1211-0728 -- Roč. 14, č. 2 (2005), s. 27-32
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Rozpojování hornin řeznými nástroji razících strojů (první část) / Vašek, Jaroslav -- In: Tunel -- ISSN 1211-0728 -- Roč. 14, č. 1 (2005), s. 38-43
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Rozpojování hornin za součinnosti vysokotlakého vodního paprsku / Vašek, Jaroslav -- In: Uhlí -- Roč. 36, č. 6 (1988), s. 253-261
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozpojovanie hornín hydroperforátormi a ejektorom / Bodnár, Juraj -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 6 (1989), s. 175-178
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozpor tektoniky a sedimentologie v překocených vrstvách (příklad z kulmu) / Havíř, Josef, Otava, Jiří -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2006: sborník abstraktů -- ISBN s. 77-80 -- s. 21-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozpoznanie hydrogeologiczne wód zwykłych w Sudetach i problemy dalszych badań / Bińkowski, Bogdan, Bocheńska, Tatiana, Kowalski, Stefan, Malinowski, Jan -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 35, č. 6 (1987), s. 316-320
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozpoznanie petrologiczne pokladów wegla Dolnoslaskiego Zaglebia Wéglowego
Rozprávanie o tatranských dolinách. 13, Dolina Bielej vody. 1.časť / Bohuš, Ivan -- In: Krásy Slovenska -- Roč. 62, č. 1 (1985), s. 12-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozptýlené a drobné bodové zdroje znečištění vod v povodí vodárenské nádrže Želivka / Just, Tomáš, 1962- -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 47, č. 6 (1997), s. 179-182
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozptýlené valouny, slepencovité pískovce a křemence při jihovýchodním okraji Českého středohoří (02-41 Litoměřice, 02-42 Česká Lípa) / Valečka, Jaroslav, 1943-, Valigurský, Leoš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 42-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Rozptýlené valouny, slepencovité pískovce a křemence při jihovýchodním okraji Českého středohoří / Valečka, Jaroslav, Valigurský, Leoš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2003), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Rozpustnost plynných směsí v kolektorských typech hlubinných vod Slánské pánve / Bukovanský, Stanislav -- In: Rudy -- Roč. 33, č. 3 (1985), s. 71-72
Zdroj: ČGS (UNM)