Listování
od 

The Sudetes-boundaries, subdivision and tectonic position : studies in Geology of the Sudetes / Don, Jerzy, Żelaźniewicz, Andrzej -- In: Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Abhandlungen -- ISSN 0077-7740 -- Roč. 179, č. 2 (1990), s. 121-127
Zdroj: ČGS (UNM)
The Sudetic geological mosaic: Insights into the root of the Variscan orogen / Kryza, Ryszard, Mazur, Stanisław, Oberc-Dziedzic, Teresa -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Vol. 52, no. 8-2 (2004), p. 761-773
Zdroj: ČGS (UNM)
The Sudetic Marginal Fault: a prominent morphotectonic feature of Central Europe / Badura, Janusz, Cacoń, Stefan, Kontny, Bernard, Przybylski, Bogusław, Štěpančíková, Petra, Zuchiewicz, Witold -- In: Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften -- ISSN 0936-7063 -- No. 53 (2007), p. 51
Zdroj: ČGS (UNM)
The Sudetic Marginal Fault: a survey of triangular facets and morphometric parametres / Badura, Janusz, Cacoń, Stefan, Kontny, Bernard, Przybylski, Bogusław, Štěpančíková, Petra, Zuchiewicz, Witold -- In: CzechTec 07 : 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic : proceedings and excursion guide -- ISBN 978-80-7075-695-9 -- s. 13-14
Zdroj: ČGS (UNM)
The Sudetic Marginal Fault: a young morphophotectonic [i.e. morphotectonic] feature at the NE margin of the Bohemian Massif, Central Europe / Badura, Janusz, Cacoń, Stefan, Kontny, Bernard, Przybylski, Bogusław, Štěpančíková, Petra, Zuchiewicz, Witold -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 4, no. 4 (148), p. 7-29
Zdroj: ČGS (UNM)
The Sudetic Marginal Fault: a young morphotectonic feature at the NE margin of the Bohemian Massif, Central Europe / Badura, J., Cacoń, S., Kontny, B., Przybylski, B., Štěpančíková, Petra, Zuchiewicz, W. -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Roč. 4, č. 4 (2007), s. 1-23
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
The Sudetic Marginal Fault between Bílá Voda and Lipová Lázně [Lipová-lázně] / Skácel, Jaroslav, 1928- -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 1, no. 3 (135), p. 31-33
Zdroj: ČGS (UNM)
The Sudetic Marginal Fault: Late Cenozoic activity constrained by geomorphic and fractured clasts studies / Badura, J., Świerczewska, A., Štěpančíková, Petra, Tokarski, A., Zuchiewicz, W. -- In: Abstracts, "Morphotectonic Map of European Lowland Area" within the Marie-Curie programme "Transfer of Knowledge" in the Sixth Framework Programme, Conference MORPHOTECTONIC OF EUROPEAN LOWLAND AREA -- S. 8-9
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
The Sudetic marginal fault, SW Poland: a reactivated sinistral-normal fault / Badura, Janusz, Przybylski, Bogusław, Zuchiewicz, Witold -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 17 (2004), p. 17-18
Zdroj: ČGS (UNM)
The sudetic phase and significance to the geological division of the Sudetes / Don, Jerzy -- In: Abstracts. Europe oh the geological map. 3. Meeting of European Geological Societes -- s. 36-37
Zdroj: ČGS (UNM)
The Sudetic tributaries of Upper Odra transformation during the Holocene period / Klimek, Kazimierz -- In: Studia geomorphologica carpatho-balcanica -- ISSN 0081-6434 -- Vol. 34 (2000), p. 27-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Sudetische Porphyre als Leitgeschiebe in den Glazialablagerungen Poles und der Tschechoslowakei
Sudetské porfyry jako vůdčí souvky v ledovcových uloženinách Polska a ČSFR / Gába, Zdeněk, 1939-, Wójcik, Jan -- In: Časopis Slezského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0627 -- Roč. 39, č. 1 (1990), s. 59-65
Zdroj: ČGS (UNM)
Sudslavická jeskyně / Chábera, Stanislav -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 14, č. 8 (1989), s. 496-498
Zdroj: ČGS (UNM)
Suffosionslöcher in der Umgebung von Miskovice
Sufozní podzemní systém ve sprašové rokli v Zeměchách u Kralup / Cílek, Václav -- In: Speleo 25 -- ISBN 80-85304-58-9 -- s. 19-25
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Suggestion of the classification of metamorphogenic deposits / Havelka, Jaroslav -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Vol. 36, no. 1 (1990), p. 107-128
Zdroj: ČGS (UNM)
The suggestion of the determination of the mining limits on the basis of ecological sustainability in the area of Litoměřice, Česká Lípa and Jindřichův Hradec districts
Suggestions for polyphyletism of Paleozoic bellerophontiform molluscs inferred from their protoconch morphology / Frýda, Jiří -- In: 65th Annual Meeting, American Malacological Society -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Suitability analysis of waste rock application in hydric reclamation in the natural water-bearing subsidence troughs in Karvinsko, Czech Republic / Pertile, Eva, 1961- -- In: Rudarsko-geološko-naftni zbornik -- ISSN 0353-4529 -- Vol. 20 (2008), p. 97-99
Zdroj: ČGS (UNM)