Listování
od 

The Teplice-Altenberg Volcanic Complex revisited: Preliminary results from the Late Carboniferous Schönfeld Formation / Breitkreuz, Christoph, Lapp, Manuel, Mlčoch, Bedřich, Rapprich, Vladislav, Skácelová, Zuzana, Stanek, Klaus -- In: Crustal evolution and geodynamic processes in Central Europe. Proceedings of the Joint conference of the Czech and German geological societies held in Plzneň (Pilsen), September 1 - 19, 2013. SDGG - Schriftenreihe der Deutschen Gesselschaft für Geowissenschaften -- ISBN 978-3-510-49231-2 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
The Teplice rhyolite (Krušné hory Mts., Czech Republic) : Chemical evidence of a multiply exhausted stratified magma chamber / Breiter, Karel, 1956- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 72, no. 2 (1997), p. 205-213
Zdroj: ČGS (UNM)
Teplicko-Adršpašské skály v pozdním glaciálu a v holocénu (paleobotanický příspěvek) / Jankovská, Vlasta, 1942-, Kuneš, Petr -- In: Kvartér 2001, 7. pracovní seminář: sborník abstraktů -- s. [5-6]
Zdroj: ČGS (UNM)
Teplický geolog Gustav Carl Laube / Krutský, Norbert -- In: Gustav Carl Laube: sborník k 150. výročí narození -- ISBN 80-900068-1-7 -- s. 9-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Der Teplitzer Geologe Gustav Carl Laube
Teplo nás udělalo lidmi / Roček, Zbyněk -- In: Hlásí se Meteor -- s. 71-74
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Teplo přímo z magmatických krbů? / Pták, Josef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 8-9 (1983), s. 262-263
Zdroj: ČGS (UNM)
Teplo z nitra Země : možnosti využívání geotermální energie v ČR / Šafanda, Jan, 1952- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 87, č. 9 (2008), s. 606-613
Zdroj: ČGS (UNM)
Teplo z nitra Země. Možnosti využívání geotermální energie v ČR / Šafanda, Jan -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 87, č. 9 (2008), s. 606-613
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Teplota drenážní vody jako indikátor formování odtoku / Kaplická, Markéta, Kvítek, Tomáš, 1950-, Zajíček, Antonín -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 59, č. 10 (2009), s. 369-370, 372-374
Zdroj: ČGS (UNM)
Teplotně tlakové podmínky metamorfózy hornin v okolí Jemnice na jižní Moravě / Klápová, Helena, Kolenovská, Eva, Schulmann, Karel, Štípská, Pavla -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 40-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Teplotní měření v Křížově závrtu v Zadních Bukovinkách / Kalenda, Pavel -- In: Speleo -- ISSN 1213-4724 -- -, č. 44 (2006), s. 10-13
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Teplotní podmínky vzniku ložiska Vrančice na základě studia fluidních inkluzí / Dobeš, Petr -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 1 (1989), s. 97
Zdroj: ČGS (UNM)
Teplotní závislost magnetické susceptibility hornin pilotního vrtu KTB a hornin okolí vrtu (německá část Českého masivu) a její geologické a geofyzikální implikace
Teplotno-tlakové problémy vo flyšových oblastiach a bradlovom pásme na východnom Slovensku a ich vzťah k ropoplynonosnosti / Rudinec, Rudolf -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 16, č. 5 (1984), s. 467-483
Zdroj: ČGS (UNM)
Teploty a tlaky v současné středoevropské kůře / Ďurica, Dušan, Suk, Miloš -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 9, č. 1 (2002), s. 19-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Teploty a tlaky v současné středoevropské kůře / Suk, Miloslav -- In: Uhlí - Rudy - Geol. Průzk. -- ISSN 1210-7697 -- Roč. 50, č. 1 (2002), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Teploty vzniku hydrotermálních křemenců a silkret ve výplni oháreckého riftu: interpretace SIMS dat / Adamovič, Jiří, Whitehouse, M. J., Zachariáš, J. -- In: Spoločný kongres Slovenskej a Českej geologickej spoločnosti : zborník abstraktov a exkurzný sprievodca -- S. 1-2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Tepuis : geomorfologie pískovcového fenoménu vlhkých tropů / Mikuláš, Radek, 1964- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 82, č. 5 (2003), s. 256-262
Zdroj: ČGS (UNM)
Tepuis. Geomorfologie pískovcového fenoménu vlhkých tropů / Mikuláš, Radek -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 82, č. 5 (2003), s. 256-262
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ