Listování
od 

The annual report on the activity of the Working Group on Tin and Tungsten Deposits / Seltmann, Reimar, Štemprok, Miroslav -- In: IAGOD Newsletter (1993), p. 8-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Annual session of FOREGS presidents
Annuary conference of EAGE
Anomale Absonderung in Bohrkernen im Feld der Schachtenlage ČS. Armáda in der Stadt Karviná
Anomálie schránok mäkkýšov z vrchnobádenských sedimentov lokalít okolia Malých Karpát / Meszároš, Štefan -- In: Západné Karpaty. Séria paleontológia -- ISSN 0139-7435 -- Č. 11 (1986), s. 57-76, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Anomalie termiczne nad strefa kontaktowa pienińskiego pasa skalkowego z fliszem podhalańskim / Pomianowski, Pawel -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 36, č. 2 (1988), s. 94-97
Zdroj: ČGS (UNM)
Anomálie těžkých minerálů jako indikátory zlomové stavby a metamorfní zonálnosti v krystaliniku Českého masivu / Dudek, Arnošt, 1928- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 33, č. 5 (2001), s. 449-452
Zdroj: ČGS (UNM)
Anomalies of Upper Badenian mollusc shells from localities in vicinity of the Malé Karpaty Mts.
Anomal'naja otdel'nosť kerna v rajone Šachty ČSA v gorode Karvina
Anomální geomagnetická pole vnitřního původu při východním okraji Českého masívu / Pěčová, Jana, Petr, Václav, Praus, Oldřich, 1929- -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 2. - 5.5. 1988, Dům vědeckých pracovníků SAV, Smolenice -- s. 115-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Anomální koncentrace platinoidů v ofiolitových chromitech a Cu rudách vázaných na bazické a ultrabazické horniny Polárního Uralu, Rusko / Gurskaja, Ludmila, Knésl, Ilja, Kolbancev, Leonid, Pašava, Jan, Vymazalová, Anna -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2009), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Anomální koncentrace Pt-kovů na ložisku Cu-rud Tisová / Malec, Jan, Pašava, Jan, Rojík, Petr, Vymazalová, Anna -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 44, č. podzim (2011), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Anomální litologický vývoj v prostoru Unčína v severočeské hnědouhelné pánvi / Brus, Zdeněk -- In: Sborník V. uhelně geologické konference (28.-30. ledna 1986) -- s. 15-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Anomální obsahy zlata v proterozoických silicitech Barrandienu / Mrázek, Pavel, 1936-, Pouba, Zdeněk, 1922- -- In: Korelace proterozoických a paleozoických stratiformních ložisek VI -- s. 81-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Anomální odlučnost vrtného jádra v důlním poli ČSA v Karviné / Fialová, Věra, Kožušníková, Alena -- In: Časopis Slezského muzea. série A -- Roč. 35, č. 1 (1986), s. 39-42, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Anomální odlučnost vrtného jádra v OKR / Fialová, Věra, Hoch, I., Kožušníková, Alena -- In: Documenta geonica 2002. 5. česko-polská konference "Geologie hornoslezské pánve" -- s. 145-150
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Anomální rozložení variací geomagnetického pole při východním okraji moldanubia (oblast Třebíče) / Pěčová, Jana, Petr, Václav, Praus, Oldřich, 1929- -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa -- s. 107-116
Zdroj: ČGS (UNM)
Anomální seismické účinky při některých těžebních odpalech v kamenolomech a povrchových dolech / Brož, Milan, Štrunc, Jaroslav -- In: Zpravodaj společnosti pro trhací techniku a pyrotechniku -- -, č. 3 (2007), s. 2-9
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Anomální vývoj uhelné sloje v předpolí lomu Vršany / Štrbáň, Ivan, Topinka, Zdeněk -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (1998), s. 37-47
Zdroj: ČGS (UNM)
An anomalous atmospheric dust deposition event over Central Europe, 24 March 2007, and fingerprinting of the SE Ukrainian source / Böhmová, Vlasta, Hladil, Jindřich, Jankovská, Vlasta, Kociánová, M., Koptíková, Leona, Langrová, Anna, Lisá, Lenka, Melichar, R., Rohovec, Jan, Schwarz, Jaroslav, Smolík, Jiří, Strnad, L., Šálek, M., Šimandl, P. -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 83, č. 2 (2008), s. 175-206
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ