Listování
od 

The asteroid genus Haccourtaster (Echinodermata, Goniasteridae) in the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic / Žítt, Jiří -- In: Cretaceous research -- ISSN 0195-6671 -- Vol. 26, no. 2 (2005), p. 225-237
Zdroj: ČGS (UNM)
Asteroidea in Late Cretaceous taphocoenoses of Bohemia, Czech Republic / Žítt, Jiří -- In: Echinodrms: München -- s. 509-512
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Asteroids: Their composition and impact threat / Burbine, Thomas H. -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 77, č. 4 (2002), s. 243-252
Zdroj: ČGS (UNM)
Asterolepis ornata Eichwald, 1840 (Placodermi) in the Czech Geological Survey collections
Asterolepis ornata Eichwald, 1840 (Placodermi) ve sbírkách České geologické služby / Vaškaninová, Valéria -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 (2009), s. 131-133
Zdroj: ČGS (UNM)
Astonishing earthquakes do still exist
Astroblém Lake Bosumtwi, Ghana - matečná struktura tektitů Pobřeží slonoviny: kryptoexplozivní subsidenční kaldera / Kopecký, Lubomír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 82-101
Zdroj: ČGS (UNM)
Astrobleme Lake Bosumtwi, Ghana - the parent structure of Ivory Coast tektites: Cryptoexplosion subsidence caldera
Astrochronology of the Late Turonian: implications for the behavior of the carbon cycle at the demise of peak greenhouse / Čech, S., Laurin, Jiří, Svobodová, Marcela, Štaffen, Z., Uličný, David -- In: Earth and Planetary Science Letters -- ISSN 0012-821X -- Roč. 394, - (2014), s. 254-269
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The Asturian and Cantabrian floral assemblages with Cordaites from the Plzeň Basin / Šimůnek, Zbyněk -- In: Studia Geologica Polonica -- ISSN 0081-6426 -- Roč. 129, č. podzim (2008), 30
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Asturicystis havliceki sp. nov. (Echinodermata, Homostelea) from the Middle Cambrian of Bohemia / Fatka, Oldřich, Kordule, Vratislav -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Roč. 46, č. 3-4 (2001), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Asturicystis havliceki sp.nov. (Echinodermata, Homostelea) from the Middle Cambrian of Bohemia (Barrandian area, Czech Republic) / Fatka, Oldřich, 1957-, Kordule, Vratislav -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 46, no. 3-4 (2001), p. 189-193
Zdroj: ČGS (UNM)
Asturicystis havliceki sp.nov. (ostnokožci, Homostelea) ze středního kambria Čech (Barrandien, Česká republika)
Asturská a kantabrická společenstva s Cordaites z Plzeňské pánve (Česká republika)
Asuánská přehrada - ekonomický význam a ekologické vlivy / Vrba, Jaroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 6 (1987), s. 176-179, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Asymetrie pramenných úseků údolí v České republice / Czudek, Tadeáš -- In: Geomorfologický sborník 2 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2003 : příspěvky z mezinárodního semináře Geomorfologie '03 (22.-23. 4. 2003, Nečtiny) -- ISBN 80-7082-946-X -- s. 267-270
Zdroj: ČGS (UNM)
Asymmetric zoning profiles in garnet from HP-HT granulite and implications for volume and grain-boundary diffusion / O'Brien, Patrick J. -- In: Mineralogical magazine -- ISSN 0026-416X -- Vol. 63, no. 2 (1999), p. 227-238
Zdroj: ČGS (UNM)
Asymmetry of the uppermost valley segments in the Czech Republic
Asymptotic behaviour of cable stayed and suspension Bridges in lateral Winds / Malík, Josef -- In: MAFELAP 2006. Conference on the Mathematics of Finite Elements and Application. Abstracts -- s. 162-162
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Asymptotic behaviour of solutions to cable stayed bridge equations / Malík, Josef -- In: Journal of Mathematical Analysis and Applications -- Roč. 317, - (2006), s. 146-162
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG