Listování
od 

The distinction of Peri-Gondwana and Balticaby the palaeobiogeographical distribution pattern of Cambro-Ordovician Acritarchs / Fatka, Oldřich, 1957-, Servais, Thomas -- In: The Third baltic Stratigraphical Conference -- ISBN 9985-60-255-2 -- s. 59-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Distinctive compositional trends in columbite-tantalite from two segments of lepidolite pegmatite at Rožná, western Moravia, Czech Republic / Černý, Petr, Novák, Milan, 1952- -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Roč. 46, č. 1-2 (2001), s. 1-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Distinctive compositional trends in Fe-rich tourmaline from granitic rocks; crystal-structural role Li and F / Buriánek, David, Novák, Martin -- In: LERM 2003 International symposium on Light Elements in Rock-forming Minerals. Book of Abstracts -- ISBN 80-7028-199-5 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Distinctive compositional trends in Fe-rich tourmaline from granitic rocks; crystal-structural role Li and F / Buriánek, David, Novák, Milan, 1952-, Povondra, Pavel, 1924- -- In: LERM 2003, International Symposium on Light Elements in Rock-forming Minerals, Book of Abstracts -- ISBN 80-7028-199-5 -- s. 53-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Distinguishing of carbonates by staining
Distortions of coordination polyhedra in phyllosilicates and their influence on the diffraction pattern / Rieder, Milan, Weiss, Zdeněk -- In: Geologica carpathica - Clays -- ISSN 1210-2695 -- Vol. 4, no. 2 (1995)
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce 137 Cs a přirozených radionuklidů v oblastiOrlických hor,Králického Sněžníku, Jeseníků a Moravsko-slezských Beskyd / Chlupáčová, Marta, Hanák, Jaromír, Kašparec, Ivan, Müller, Pavel, Müllerová, Hana -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007: sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Distribuce 137Cs a přirozených radionuklidů v oblasti Orlických hor, Králického Sněžníku, Jeseníků a Moravsko-slezských Beskyd / Chlupáčová, Marta, Hanák, Jaromír, 1947-, Kašparec, Ivan, Müller, Pavel, 1951-, Müllerová, Hana, 1977- -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- s. 26
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce a chemismus zimní atmosférické depozice na území hlavního města Prahy / Kvídová, Olga, Minařík, Luděk -- In: Geochémia geologických procesov a životného prostredia -- s. 193-196
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce a formy vystupování minoritních prvků v obecných sulfidech / Rezek, Karel -- In: Nerostné suroviny -- Roč. 16, č. 4 (1984), s. 50-130
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce a izotopické složení sulfidické síry hornin severovýchodní části Českého masívu
Distribuce a mobilita některých kovů při alteraci biotitu z říčanského granitu (13-31 Říčany) / Burian, Miloš, Minařík, Luděk, Novák, Jiří K. -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 144-147
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce a mobilita některých kovů při alteraci biotitu z říčanského granitu / Burian, Miloš, Minařík, Luděk, Novák, Jiří Karel -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1996), s. 144-147
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Distribuce a přístupnost těžkých kovů v půdách Krušných hor a Slavkovského lesa / Bezvodová, Bohumila -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 11-12 (1993), s. 357-361
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce a vazba stopových kovů v různých frakcích půdních horizontů / Barnet, Ivan, 1955-, Sáňka, Vladimír -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1987, č. 3 (1988), s. 291-292
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce a zachytávání rtuti při spalování pevných paliv / Bartoňová, Lucie, Klika, Zdeněk, 1943-, Stach, Martin -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 51, č. 2 (2005), s. 27-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce Ag a některých dalších průvodních prvků v sulfidech turkaňského pásma v Kutné Hoře / Kvaček, Milan, 1930-1993, Rezek, Karel -- In: Komplexní výzkum a využití Ag-Au surovin -- s. 15-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce alkálií v karbonátových horninách líšeňského souvrství v prostoru mezideponie ve východní části velkolomu Mokrá (Moravský kras) / Donocik, Roman, Štelcl, Jindřich, 1956-, Zimák, Jiří, 1956- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 20, č. 1-2 (2013), s. 213-216
Zdroj: ČGS (UNM)
Distribuce antropogenního znečištění v říčních sedimentech řeky Bíliny / Fárová, Kateřina, Franců, Eva, Geršl, Milan, Kopačková, Veronika, Zelenková, Kateřina -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2010), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Distribuce beryllia v horninovém prostředí v oblasti Králického Sněžníku (pohoří Hrubý Jeseník, Česká republika) / Abraham, Miloš, Buriánek, David, Hanák, Jaromír, Müllerová, Hana, Žáček, Miroslav -- In: Geochémia 2006, zborník referátov -- ISBN 80-88974-88-7 -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)