Listování
od 

The education trail "Nový Knín and surroundings" / Lhotský, Pavel -- In: Zlato na Novoknínsku : historie a současnost : průvodce naučnými stezkami -- ISBN 80-239-0945-2 -- s. 99-101
Zdroj: ČGS (UNM)
The education trail "Zlaté Psí hory" / Morávek, Petr, 1936- -- In: Zlato na Novoknínsku : historie a současnost : průvodce naučnými stezkami -- ISBN 80-239-0945-2 -- s. 104-107
Zdroj: ČGS (UNM)
Educational trails - ideal route for geological excursion or multidisciplinary excursion
EDX analysis of oriented magnetite and superconductive particles in polymer / Csach, K., Ďurišin, J., Kopčanský, P., Miškuf, J., Sargánková, I. -- In: 9. Czechoslovak Spectroscopic Conference with International Participation. Abstracts -- 1 s.
Zdroj: ČGS (UNM)
eEarth and eWater multilingual digital geological database / Čápová, Dana -- In: 33rd International Geological Congress : 6-14 August 2008 Oslo, Norway : abstract CD-ROMaInternational Geological Congress (33. : 2008 : Oslo, Norsko) -- CD-ROM
Zdroj: ČGS (UNM)
Efekt revitalizačních úprav potočních koryt / Zuna, Jaroslav, 1935- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 51, č. 8 (2001), s. 243-245
Zdroj: ČGS (UNM)
Efektivita geofyzikálních metod průzkumu ložiska Cu rud Arimao na Kubě / Dostál, Dušan, Lledias, Dias Juan Pablo -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 4 (1987), s. 115-116
Zdroj: ČGS (UNM)
Efektivita provedených revitalizačních zásahů při zpětném procesu zmeandrování toků z hlediska ochrany krajiny a možností zvýšení zadržení vody / Frydrych, Václav, Myslil, Vlastimil, 1924-, Stibitz, Michal -- In: Krajinotvorné programy -- ISBN 80-7212-307-6 -- s. 77-87, 3 s. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Efektivní iterační postupy pro řešení úloh elastoplasticity / Blaheta, Radim, Kohut, Roman -- In: Algoritmy 93. Zborník prednášok 12. sympózia o algoritmoch -- s. 6-12
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Efektivní propojení teoretické a praktické složky výuky v přípravě učitelů přírodovědných předmětů / Matějka, Dobroslav, Švecová, Milada (2001) -- In: Didaktika biologie a didaktika geologie ? současnost a perspektivy -- ISBN 80-86561-01-1
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Efektivní využití geofyzikálních metod v geotechnickém průzkumu / Bláha, P., Müller, Karel -- In: Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů. 2 -- s. 242-248
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Efektivní využití geologických a geomechanických dat v hornické činnosti / Dopita, Miloslav, Otava, Rudolf, Šiška, Lubomír -- In: Uhlí -- Roč. 36, č. 4 (1988), s. 188-190
Zdroj: ČGS (UNM)
Efektívnosť vrtného procesu / Bodnár, Juraj -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 7 (1988), s. 207-209
Zdroj: ČGS (UNM)
Efektivnost využití báňskohistorického výzkumu pro národní hospodářství / Jangl, Ladislav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 9 (1990), s. 278-280
Zdroj: ČGS (UNM)
Effacement of the consequences of mining activities after working-out the Chabařovice opencast mine
The effect of a reciprocal peat transplant between two contrasting Central European sites on C cycling and C isotope ratios / Adamová, Marie, Bůzek, František, Jačková, Ivana, Komárek, Arnošt, Novák, Martin, Štěpánová, Markéta, Vile, M., Wieder, R., Zemanová, Leona -- In: Biogeosciences -- ISSN 1726-4170 -- Roč. 7, č. 3 (2010), 12
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Effect of a viscosity interface at 1000 km depth on mantle circulation / Čadek, Ondřej, Čížková, Hana -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 41, č. 3 (1997), s. 297-306
Zdroj: ČGS (UNM)
Effect of acid precipitations on waters of the TANAP territory
Effect of acidification on atmospheric corrosion of structural metals in Europe / Boschek, P., Knotková, Dagmar, 1930-, Kreislová, Kateřina -- In: Acid Reign ' 95? : proceedings from the 5th International Conference on Acidic Deposition: Science & Policy, Göteborg, Sweden, 26-30 June 1995. Volume 4, Emissions, Atmospheric and deposition processes, Acidification outside Europe and North America, Critical loads, Regional air pollution control strategies, Effects on materials -- ISBN 0-7923-3970-3 -- s. 2661-2666
Zdroj: ČGS (UNM)
Effect of acidification on atmospheric corrosion of structural metals in the region of Europe / Bošek, P., Knotková, D., Kreislová, K. -- In: Acid Reign '95 - Abstract Book -- s. 281
Zdroj: ČGS (UNM)