Listování
od 

The influence of temperature and hydration on the sorption properties of bentonite / Adamcová, Jana, Hanusová, Irena, Jedináková-Křížová, Věra, Přikryl, Richard, Vinšová, Hana, Zeman, Josef -- In: Journal of Environmental Radioactivity -- ISSN 0265-931X -- Roč. 99, č. 2 (2008), 11
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
The influence of temperature and hydration on the sorption properties of bentonite / Adamcova, Jana, Jedinakova-Krizova, Vera, Kolarikova, Irena, Prikryl, Richard, Vinsova, Hana, Zeman, Josef -- In: Journal of Environmental Radioactivity -- ISSN 0265-931X -- Roč. 99, č. 2 (2008), 11
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Influence of temperature changes during laboratory tests of rock permeability / Šperl, Jan, Trčková, Jiřina -- In: The 12th International Conference on Problems of Material Engineering, Mechanics and Design -- S. 1-37
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Influence of temperature changes during laboratory tests of rock permeability / Šperl, Jan, Trčková, Jiřina -- In: University Review, physical engineering of materials -- Roč. 1, č. 3 (2007), s. 43-48
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Influence of temperature changes on the Vladislav Hall vault / Beran, Pavel, 1961-, Fajman, Petr, Máca, Jiří -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 7, no. 2 (158), p. 219-225
Zdroj: ČGS (UNM)
Influence of temperature on permeability and stress strain behaviour of granodiorite / Daněk, T., Konečný, Pavel, Kožušníková, Alena, Nowakowski, A. -- In: Documenta geonica 2001. Geonics 2001. Temperature and its influence on geomaterials -- s. 51-57
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
The influence of temporary mining interruption on induced seismicity / Holub, Karel -- In: Acta Montana. Rada A, B -- 16(118) (2000), s. 61-70
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
The influence of temporary mining interruption on induced seismicity / Holub, Karel -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- No. 16(118) (2000), p. 61-70
Zdroj: ČGS (UNM)
The Influence of Terrestrial Enviroment on Meteorite Magnetic Records / Kletetschka, Gunther, Kobr, Miroslav, Kohout, Tomáš, Pruner, Petr, Wasilewski, Peter (2003) -- In: Geophysical Research Abstracts -- ISBN 1029-7006
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
The Influence of Terrestrial Environment on meteorite Magnetic Records / Kletetschka, Günther, Kobr, M., Kohout, Tomáš, Pruner, Petr, Wasilewski, P. J. -- In: Geophysical Research Abstracts -- ISBN 1029-7006 -- Roč. 5, - (2003), s. Abstract Number 07743
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The influence of terrestrial processes on meteorite magnetic records / Kletetschka, Günther, Kobr, M., Kohout, Tomáš, Pruner, Petr, Wasilewski, P. J. -- In: Physics and Chemistry of the Earth -- ISSN 0079-1946 -- Roč. 29, - (2004), s. 885-897
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The influence of terrestrial processes on meteorite magnetic records / Kletetschka, Gunther, Kobr, Miroslav, Kohout, Tomáš, Pruner, Petr, Wasilewski, Peter -- In: Physics and Chemistry of the Earth -- ISSN 0079-1946 -- Roč. 2004, č. 29 (2004), 13
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
The influence of the alite polymorphism on the strength of the Portland cement
The influence of the alite polymorphism on the strength of the Portland cement / Staněk, Theodor, Sulovský, Petr -- In: Cement and Concrete Research -- ISSN 0008-8846 -- Roč. 32, č. 7 (2002), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Influence of the alternative admixtures on the used cement composites properties / Kubátová, Dana, Opravilová, Lenka, Staněk, Theodor, Všianský, Dalibor (2009)
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
The influence of the basement geological structure on the coal-bearing character of the Upper Paleozoic Basins in the Central Bohemian area / Pešek, Jiří, 1936- -- In: Coal-bearing formations of Czechoslovakia -- s. 27-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Influence of the basement structures on instability of the volcanic komplex - Radechov sector collapse, Doupovské hory Mts.
Influence of the climatic factors on radon activity concentration in the rocks of the city Brno area - testing / Janský, Jiří -- In: Radon investigations in the Czech Republic IX and the sixth international workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping -- ISBN 80-7075-585-7 -- s. 107-113
Zdroj: ČGS (UNM)
Influence of the Cooling Process on Crack Development in Carbon-Carbon Composite / Balík, Karel, Medek, Jiří, Weishauptová, Zuzana -- In: Extended Abstracts -- s. 765
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
The Influence of the Core-mantle Boundary Irregularities on the Mass Density Distribution Inside the Earth / Martinec, Zdeněk, Pěč, Karel -- In: Geophysical Data Inversion Methods and Applications: Proceedings of the 7th International Mathematical Geophysics Seminar held at the Free University of Berlin, February 8-11, 1989 -- ISBN 3-528-06396-3 -- s. 233-256
Zdroj: ČGS (UNM)