Listování
od 

The juxtaposition of eclogite and mid-crustal rocks in the Orlica-Snieznik Dome, Bohemian Massif / Bollinger, C., Chopin, F., Lexa, Ondrej, Martelat, J. E., Pitra, P., Schulmann, K., Skrzypek, E., Štípská, P., Žáčková, Eliška -- In: Journal of Metamorphic Geology -- ISSN 0263-4929 -- Roč. 30, č. 2 (2012), 22
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
K- und Mg-reiche mafische Magmatite aus dem westlichen Mühlviertel (Österreich) und dem angrenzenden Teil der Šumava-Berge (Tschechische Republik)
The k-2 rupture model parametric study: example of the 1999 Athens earthquake / Brokešová, Johana, 1963-, Gallovič, F. -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 48, no. 3 (2004), p. 589-613
Zdroj: ČGS (UNM)
K 60. narozeninám prof. ing. Ctirada Schejbala, CSc -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 5 (1996), s. 146
Zdroj: ČGS (UNM)
K 60-ročnému jubileu RNDr. Imricha Vaškovského, DrSc. / Baňacký, Vladimír -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 82 (1985), s. 9-11
Zdroj: ČGS (UNM)
K 65. narozeninám prof. ing. Jaroslava Havelky, CSc -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 3 (1996), s. 98
Zdroj: ČGS (UNM)
K 70. výročí narození montánního archeologa PhDr. Jaroslava Kudrnáče, CSc. / Fröhlich, Jiří, 1946- -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 32 (184), s. 111-115
Zdroj: ČGS (UNM)
K 75. narozeninám prof. RNDr. Bohuslava Fojta, CSc. / Losos, Zdeněk, 1962- -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 90 (2005), s. 261-267
Zdroj: ČGS (UNM)
K 75letému životnímu jubileu PhDr. Ladislava Jangla / Majer, Jiří, 1922- -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 31 (180), s. 5-8
Zdroj: ČGS (UNM)
K 85. narozeninám akademika Vladimíra Zoubka / Klein, Vladimír -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 63, č. 5 (1988), s. 318-319
Zdroj: ČGS (UNM)
K 85. narozeninám Ing. Vlastimila Myslila, CSc. / Kloz, Martin, Pošmourný, Karel, 1938- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 10 (2010), s. 17-18
Zdroj: ČGS (UNM)
K 85. životnímu výročí PhDr. Jiřího Majera, CSc. -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 36 (204), s. 90-93
Zdroj: ČGS (UNM)
K 90. narozeninám akademika Quida Záruby / Cvrček, Svatopluk -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 40, č. 1 (1988-89), s. 18
Zdroj: ČGS (UNM)
K 90. narozeninám pana Ing. Jaromíra Pelze / Mlejnek, Aleš -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 21, č. 1 (2013), s. 73
Zdroj: ČGS (UNM)
K 90. narozeninám RNDr. Tomáše Kruti, CSc / Novák, Milan, 1952- -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní) -- ISSN 0521-2359 -- Roč. 80, č. 1/2 (1995), s. 257-258
Zdroj: ČGS (UNM)
K 200. výročí hromadného pádu meteoritů u Stonařova na Moravě / Bohatý, Martin -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 5 (2008), s. 415-427
Zdroj: ČGS (UNM)
K 400. výročí smrti Lazara Erckera v lednu 1594 / Kubátová, Ludmila -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 24 -- Roč. 131 (1994), s. 25-28
Zdroj: ČGS (UNM)
K 500.výročí narození Georgia Agricoly. (Světové kulturní výročí UNESCO) (Variant.)
K 700. výročí českého Horního zákona z r. 1300 / Majer, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 6, č. 12 (1999), s. 3-6
Zdroj: ČGS (UNM)
K aktuálním problémům karotážní interpretace ve složitých kolektorech / Těžký, Antonín -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 4 (1983), s. 557-569
Zdroj: ČGS (UNM)