Listování
od 

The komplexation of mercury by humic acids / Malcharková, Martina, Štefanidesová, Vlasta -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 52, č. 1 (2006), s. 45-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Die komplexe Entwicklungsgeschichte des variszischen Orogens am beispiel des östlichen Saxothuringikums / Gaitzsch, Birgit, Kroner, Uwe, Sebastian, Ulrich -- In: Freiberger Forschungshefte. Reihe C, Geowissenschaften -- ISSN 0071-9404 -- Jg. 471 (1998)
Zdroj: ČGS (UNM)
Komplexe Wassergüteauswertung der Berounka
Komplexná charakteristika horninových masívov / Ondrášik, Rudolf -- In: Progresívne smery v inžinierskogeologickom výskume -- s. 19-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Komplexná karotážna interpretácia náleziska Senné / Bienik, Ján, Šály, Silvester, Vaškor, Ivan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 5 (1989), s. 132-135
Zdroj: ČGS (UNM)
Komplexné spracovanie anódových kalov z elektrolýzy mědi / Weigner, Luboš -- In: Konference o efektivním využití drahých kovů v národním hospodářství -- ISBN 80-02-00283-0 -- s. 128-134
Zdroj: ČGS (UNM)
Komplexné zhodnotenie karotážnych materiálov z ložiska Dúbrava / Bienik, Ján, Šály, Silvester -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 3 (1988), s. 401-416
Zdroj: ČGS (UNM)
Komplexní analýzy přírodní minerální vody z nově jímaného karlovarského vřídla / Konopáč, Jindřich, Kožíková, Z., Nevoral, Vladimír, Švorcová, Libuše, Tesař, J., Zeithammel, J. -- In: Fysiatrický a revmatologický věstník -- ISSN 0072-0038 -- Roč. 64, č. 5 (1986), s. 298-302
Zdroj: ČGS (UNM)
Komplexní antropogenní ovlivnění velikostí průtoků vybraných řek v pohraničním území horní Odry
Komplexní charakteristika referenčních vzorků půd, dnových sedimentů a slabě zpevněných pískovců. / Zeman, Josef -- In: Geochémia 2002 -- ISBN 80-88974-42-9 -- 3
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Komplexní charakteristika výplně České křídové pánve ( pozice v rámci platformních křídových pánví v Evropě,litofacielní vývoj, stratigrafie ,tektonická stavba, vztah litofacií a hydrogeologických parametrů ) / Herčík, F., Herrmann, Z., Valečka, Jaroslav (2003) -- In: Hydrogeology of the Bohemian Cretaceous Basin -- ISBN 80-7075-604-7
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Komplexní geodetické a geofyzikální měření v poklesové kotlině / Doležalová, Hana, Kaláb, Zdeněk, Müller, Karel -- In: Sborník anotací a Elektronický sborník přednášek 10. konference Společnosti důlních měřičů a geologů -- s. 1-4
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Komplexní geofyzikální průzkum při vyhledávání ekologicky vhodných lokalit na skládky odpadu / Hruška, Jiří, Šrámek, Josef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 1 (1991), s. 8-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Komplexní geologický výzkum melechovského masivu / Mlčoch, Bedřich, Procházka, Josef -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 31-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Komplexní hodnocení starých hald po těžbě rud na Kutnohorsku / Malec, Jan -- In: Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999 -- ISBN 80-7212-149-9 -- s. 34-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Komplexní hodnocení zdrojů těženého kameniva / Marek, Miloslav -- In: Sborník prací UNIGEO Ostrava -- ISSN 0839-7834 -- Roč. 34 (1988), s. 75-87
Zdroj: ČGS (UNM)
Komplexní metalogenetická interpretace geofyzikálních a geochemických dat ve východní části Železných hor (13-41 Čáslav, 13-42 Pardubice, 13-43 Golčův Jeníkov, 13-44 Hlinsko, 14-31 Vysoké Mýto, 14-33 Polička, 23-22 Ždár nad Sázavou) / Rambousek, Petr, Sedlák, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991)
Zdroj: ČGS (UNM)
Komplexní mineralogická analýza tonsteinů z vybraných uhelných slojí ostravsko-karvinského revíru / Baronnet, A., Chmielová, Marta, Weiss, Zdeněk -- In: Tonsteiny a tufogenní horniny uhelných pánví I -- s. 61-113
Zdroj: ČGS (UNM)
Komplexní modelování ložisek nerostných surovin a jeho využití při automatizovaném projektování, plánování a řízení těžby / Quang, Nguyen Chi -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Matematické metody v geologii -- s. 432-434
Zdroj: ČGS (UNM)
Komplexní návrh hospodaření s odpady v okrese Nový Jičín / Černík, Bohumil -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 11 (1991), s. 328-330
Zdroj: ČGS (UNM)