Listování
od 

The lithology, geochemistry, and metamorphic gradation of the crystalline basement of the Cheb (Eger) Tertiary Basin, Saxothuringian Unit / Fiala, Jiří, Vejnar, Zdeněk -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 79, č. 1 (2004), s. 41-52
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The lithology, geochemistry, and metamorphic gradation of the crystalline basement of the Cheb (Eger) Tertiary Basin, Saxothuringian Unit / Fiala, Jiří, 1937 led.10.-, Vejnar, Zdeněk, 1923- -- In: Bulletin of geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Vol. 79, no. 1 (2004), p. 41-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Lithology of Late Proterozoic to Early Paleozoic in SW Bohemian Massif / Fiala, Jiří, Vejnar, Zdeněk -- In: Lithology of Late Proterozoic to Early Paleozoic in SW Bohemian Massif -- s. 1-8
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Lithology of Malcov Member in Magura Unit (East Slovakia)
Lithology of metapelites of the Devonian series at the Zlaté Hory ore district
Lithology of paragneisses of the Czech part of the Moldanubian Zone / René, Miloš -- In: PANGEO I Austria. Earth Sciences in Austria -- s. 145-146
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Lithology of th Jurassic and Lower Miocene in the borehole Nosislav-3
Lithology of the basal Cretaceous deposits and engineering geological conditions in the foundation pit at Strahov monastery in Prague
Lithology of the Furongian volcanic rocks, central part of the Křivoklát-Rokycany Complex, W Bohemia
Lithology of the Precambrian Blovice Formation / Cháb, J., Vejnar, Zdeněk, Waldhausrová, Jarmila -- In: Sborník geologických věd. Geologie=Journal of Geological Sciences. Geologie -- Roč. 47, - (1997), s. 83
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Lithology of the Saxothuringicum-Moldanubicum transition zone in West Bohemia / Fiala, Jiří, Vejnar, Zdeněk -- In: Geological model of Western Bohemia in relation to the deep borehole KTB in the FGR. Abstracts -- s. 5-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Lithology, structure and metamorphism of the transition area between Saxothuringicum and Moldanubicum in W. Bohemia / Fiala, Jiří, Vejnar, Zdeněk -- In: KTB Report -- ISSN 0939-8732 -- Roč. 2, - (1994), s. 6
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Lithology, structure and metamorphism of the transition area between Saxothuringicum und Moldanubicum in W-Bohemia / Fiala, Jiří, Vejnar, Zdeněk -- In: KTB Report -- ISSN 0939-8732 -- No. 2 (1994), p. B6
Zdroj: ČGS (UNM)
Lithosphere of Central Europe : Some Results of Czechoslovakian Program of Earth's Crust Investigations / Ibrmajer, Jaroslav, Suk, Miloš -- In: 28th International Geological Congress, Abstracts. Vol. 2 of 3 -- s. 91-92
Zdroj: ČGS (UNM)
Lithosphere structure around the Saxothuringicum/Moldanubicum contact in central Europe / Babuška, Vladislav, Horálek, Josef, Plomerová, Jaroslava, Pospíšil, Jiří, Šílený, Jan, Špaček, Karel -- In: International workshop Geodynamics of Lithosphere and Earth's Mantle. Programme. Abstracts -- s. -
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Lithosphere Structure as Reflected in Geophysical Fields of Czechoslovakia / Blížkovský, Milan, Bucha, Václav, Obrmajer, Jiří, Suk, Miloš -- In: 28th International Geological Congress, Abstracts. Vol. 1 of 3 -- s. 160
Zdroj: ČGS (UNM)
Lithosphere structure of the NE Bohemian Massif (Sudetes) - A teleseismic receiver function study / Babuška, Vladislav, Geissler, Wolfram, Kaempf, Horst, Kind, Reiner, Plomerová, Jaroslava, Skácelová, Zuzana -- In: Geophysical Research Abstracts -- ISBN 1029-7006 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Lithosphere structure of the NE Bohemian Massif (Sudetes) - A teleseismic receiver function study / Babuška, Vladislav, Geissler, W.H., Kämpf, H., Kind, R., Plomerová, Jaroslava, Skácelová, Z. -- In: Tectonophysics -- ISSN 0040-1951 -- 564-565, Sep 5 (2012), s. 12-37
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Lithosphere structure of the NE Bohemian Massif (Sudetes) - A teleseismic receiver funtion study / Babuška, Vladislav, Geissler, Wolfram, Kaempf, Horst, Kind, Rainer, Plomerová, Jaroslava, Skácelová, Zuzana -- In: Tectonophysics -- ISSN 0040-1951 -- Roč. 564-565, č. September (2012), 26
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Lithospheric structure of the Bohemian Massif and adjacent Variscan belt in central Europe based on profile S01 from the SUDETES 2003 experiment / Geissler, W.H., Grad, M., Guterch, A., Hrubcová, Pavla, Keller, G. R., Mazur, S., Špičák, Aleš -- In: Journal of Geophysical Research -- ISSN 0148-0227 -- Roč. 113, B10 (2008)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ