Listování
od 

The mineralogical research of manganese-phosphate crusts in the region of Hodusin - Bozetice at Milevsko / Brož, Miroslav, Kovářová, Miloslava, Linhartová, Marcela, Losos, Zdeněk, Vávra, Václav -- In: Acta Geodynamica et Geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Roč. 4, č. 2 (2007), 13
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
The mineralogical research of manganese-phosphate crusts in the region of Hodušín-Božetice at Milevsko / Brož, Miroslav, Kovářová, Miloslava, Linhartová, Marcela, Losos, Zdeněk, 1962-, Vávra, Václav, 1971- -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 4, no. 2 (146), p. 43-55
Zdroj: ČGS (UNM)
The mineralogical research of manganese-phosphate crusts in the region of Hodušín-Božetice at Milevsko / Brož, Miroslav, Kovářová, Miloslava, Linhartová, Marcela, Losos, Zdeněk, Vávra, Václav -- In: Acta Geodynamica et Geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Roč. 4, č. 2 (2007), 18
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Mineralogical responses of metasomatic alteration of granitic rocks by As-rich fluids: the Zinnwald alkali-feldspar granite, Eastern Erzgebirge, Germany / Förster, Hans-Jürgen, Ondrejka, Martin, Uher, Pavel -- In: Mineral equilibria, metasomatism and mass transport: evolution and stabilisation of rock on a fluid-rich world : proceedings from MIMET 2008 Workshop Smolenice, Slovak Republic, April 8th-10th 2008 -- ISBN 978-80-969919-6-9 -- s. 33-37, 1 l. errat
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogical section of the National Museum Society in 1998
Mineralogical significance of the system Pd-Se at 350°C / Drábek, Milan, Laufek, František, Vymazalová, Anna -- In: Let's talk ore deposits.Proceedings of the 11th SGA Biennial Meeting, Antofagasta, Chile, 26-29 September 2011 -- ISBN 978-956-287-329-1 -- 3
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Mineralogical speciality of regenerated sulphide ores
Mineralogical speciation of arsenic in soil above the Mokrsko-west gold deposit, Czech Republic / Doušová, B., Filippi, Michal, Machovič, V. -- In: Geoderma -- ISSN 0016-7061 -- Roč. 139, 1-2 (2007), s. 154-170
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The mineralogical study of destructed straw stalactites from the Moravian Karst / Štelcl, Jindřich, Zimák, Jiří -- In: Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geologica -- ISSN 0231-9365 -- Roč. 37 (2001), s. 85-89
Zdroj: ČGS (UNM)
The mineralogical study of destructed straw stalactites from the Moravian Karst / Štelcl, Jindřich, Zimák, Jiří -- In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Geologica 37 -- ISSN 1212-2025 -- Roč. 37, č. 1 (2001), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Mineralogical study of falling straw stalactites from the Moravian Karst Caves
Mineralogical study of mostly XRD amorpheus precipitates from AMD
Mineralogical Study of "Strigovite" from Pegmatites of the Žulová Granitic Massif (Czech Republic) / Krausová, Dagmar, Losos, Zdeněk, Sulovský, Peter, Zimák, Jiří -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 38, no. 2-4 (1994), p. 309-319
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogical study of "strigovite" from pegmatites of the Žulová granitic massif (Czech Republic) / Krausová, Dagmar, Losos, Zdeněk, 1962-, Sulovský, Petr, 1952-, Zimák, Jiří, 1956- -- In: 13th Conference on Clay Mineralogy and Petrology, Prague, Czech Republic, August 29th - September 2nd 1994. Book of Abstracts -- s. 71
Zdroj: ČGS (UNM)
A mineralogical trail Sobotín-Maršíkov
Mineralogically remarkable lamproite occurence in the Třebíč Pluton at Střítež near Třebíč
Mineralogically remarkable lamproite occurrence in the Třebíč Pluton at Střítež near Třebíč.
Mineralogická a geochemická charakteristika půd Ferreto a její použití ve stratigrafii
Mineralogická a geochemická charakteristika tufitů a bentonitů karpatské neogenní předhlubně (svrchní eggenburg, eggenburg až ottnang) (34-11 Znojmo, 34-13 Dyjákovice, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice) / Adamová, Marie -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994 -- ISSN 0514-8057 (1995), s. 7-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralogická a petrografická charakteristika metamorfitů odkrytých lomem poblíž Chvalšovic u Volyně / Bezuško, Petr, Welser, Petr -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 40, č. 1-2 (2000), s. 7-14
Zdroj: ČGS (UNM)