Listování
od 

The nannofossil chalk layers in the early Oligocene Šitbořice Member in Velké Němčice (the Menilitic Formation, Ždánice Unit, South Moravia): Orbitally forced changes in paleoproductivity) / Djurasinovič, M., Krhovský, Jan -- In: Nové výsledky v terciéru Západních Karpat -- s. 33-53
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The nannofossil chalk layers in the Early Oligocene Šitbořice Member in Velké Němčice (The Menilitic Formation, Ždánice Unit, south Moravia): orbitally forced changes in paleoproductivity / Djurasinovič, Milena, Krhovský, Jan, 1947- -- In: Knihovnička Zemního plynu a nafty -- ISSN 1210-4116 -- Vol. 15 (1993), p. 33-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Nannofossil record across the Cenomanian-Coniacian interval in the Bohemian Cretaceous Basin and Tethyan foreland basins (Outer Western Carpathians), Czech Republic / Švábenická, Lilian -- In: Geologica Carpathica -- ISSN 0016-772X -- Roč. 63, č. 3 (2012), 17
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nannofossil record across the stage boundaries within the Upper Cretaceous (Outer Western Carpathians, Czech Republic) - an overview / Švábenická, Lilian -- In: Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of Western Carpathians. 8th Conference 2012, Abstract Book, 6th-7th December -- ISBN 978-80-223-3335-1 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Nannofossils across the Late Cenomanian to middle Coniacian interval, Běchary section, Bohemian Cretaceous Basin: state of the art / Čech, Stanislav, Švábenická, Lilian, Uličný, David -- In: Journal of Nannofossil Research -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Nannoplankton dating of terminal flysch deposits (Oligocene) in the Magura Basin, Outer Carpathians / Birkenmajer, Krzysztof, Dudziak, Józef -- In: Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Earth sciences -- ISSN 0016-772X -- Vol. 36, no. 1 (1988), p. 1-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Nanocomposites conducting polyaniline/clay / Čapková, P., Kulhánková, L., Mamulová-Kutláková, K., Matějka, V., Neuwirthová, L., Stýskala, V., Tokarský, J., Vašinek, V. -- In: Book of Abstracts : 6th Mid-European Clay Conference (MECC'12), September 4-9, 2012, Průhonice. Informátor Nr. 49 -- s. 13
Zdroj: ČGS (UNM)
Nanoindentation characterisation of poly(DL-lactide)/collagen nanocomposites / Balík, Karel, Lukeš, J., Rýglová, Šárka, Sucharda, Zbyněk, Suchý, Tomáš, Šepitka, J. -- In: Computer methods in biomechanics and biomedical engineering -- ISSN 1025-5842 -- Roč. 15, S1 (2012), s. 89-90
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Nanoindentation mapping reveals gradients in the mechanical properties of dental enamel in rat incisors / Frýda, Jiří, Frýdová, Barbora, Lukeš, J., Stejskal, Václav, Šepitka, Josef -- In: Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering -- ISSN 1025-5842 -- Roč. 16, č. S1 (2013), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nanoindentation of gelatine/hap nanocomposite / Balík, Karel, Lukeš, J., Marx, D., Šepitka, J. -- In: Chemické listy -- ISSN 0009-2770 -- Roč. 106, S3 (2012)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Nanoindentation Testing of Composite Based on Collagen and Poly(DL-Lactide) Nanofibers / Balík, Karel, Lukeš, J., Sucharda, Zbyněk, Suchý, Tomáš, Šepitka, J., Šupová, Monika -- In: Chemické listy -- ISSN 0009-2770 -- Roč. 106, S3 (2012)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Nanometer-scale measurements of iron oxidation states of cronstedtite from primitive meteorites / Buseck, Peter R., Garvie, Laurence A. J., Zega, Thomas J. -- In: American mineralogist -- ISSN 0003-004X -- Vol. 88, no. 7 (2003), p. 1169-1172
Zdroj: ČGS (UNM)
Nanoplankton wapienny górnokredowych facji pelagicznych jednostki podśląskiej polskich Karpat fliszowych / Jugowiec-Nazarkiewicz, Małgorzata -- In: Biuletyn Państwowego instytutu geologicznego -- ISSN 0208-6603 -- Č. 426 (2007), s. 53-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Nanowear Testing of Composite Materials / Balík, Karel, Beneš, J., Lukeš, J., Sedláček, R., Sochor, M., Sucharda, Zbyněk, Suchý, Tomáš, Šepitka, J. -- In: Chemické listy -- ISSN 0009-2770 -- Roč. 106, S3 (2012)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Napětí v elastické litosféře generované plášťovou konvekcí / Mičke, Jiří -- In: Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích -- s. 225-231
Zdroj: ČGS (UNM)
Napětí v stlačitelné elastické litosféře generované povrchovou zátěží / Trešl, Jiří -- In: Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích -- s. 217-224
Zdroj: ČGS (UNM)
Napěťová měření metodou hydroporušování stěn vrtu / Hortvík, Karel, Souček, Kamil, Staš, Lubomír -- In: Geotechnika 2000. Trendy vývoja geotechnických stavieb v budúcom tisícročí -- s. 134-137
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Napjatostní analýza dvojčatných lamel v kalcitu s využitím OIM (EBSD) / Melichar, Rostislav, Melichar, Rostislav, 1961-, Mitsche, Stefan, Poelt, Peter, Pölt, Peter, Rez, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 12 (2005), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- MU, PřF
Napjatostní analýza heterogenního souboru dat na příkladu pražské synformy / Kernstocková, Markéta, Melichar, Rostislav, 1961- -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- s. 36
Zdroj: ČGS (UNM)
Napjatostní analýza heterogenního souboru dat na příkladu pražské synformy. / Kernstocková, Markéta, Melichar, Rostislav -- In: Sborník abstrakt a exkurzní průvodce. 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007. -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- 1
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF