Listování
od 

The project of the geological mapping 1 : 25000 in Jeseníky Mts. - its outputs and products / Aichler, Jaroslav, Mixa, Petr, Nývlt, Daniel, Pecina, Vratislav, Skácelová, Zuzana, Večeřa, Josef, Žáček, Vladimír -- In: Geolines -- ISBN 1210-9606 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Project of the Grant Agency of the Czech republic Reg.No. 205/95/1211 "Dynamics of interaction between marine and continental environments" - general data
A project of the maximum exploitation of the pillar of the Most open-cast mine
Project PPŽP 630/3/1997: Dynamics of changes in the content of inorganic and organic pollutants. Application of the model analysis
Project "Quaternary glaciations in the Northern hemisphere" and its achievements / Šibrava, Vladimír, 1930- -- In: Project 73/1/24 Quaternary glaciations in the Northern hemisphere [of the International correlation programme] : report no 8, on the session in Kyoto, Japan, July 28-August 19, 1981 -- s. 6-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Project The preparation of a complex of geophysical methods for diagnosing, monitoring and analyzing defects of structures and roads foundations that occured in consequence of the floods : (12-24 Praha)
Project "The UNESCO European Geopark Bohemian Paradise - development of a geoscientific information system for region' s development and geological heritage protection"
Projections of future water-energy-vegetation regimes at the Lysina catchment, Czech Republic / Duffy, Christopher, Farda, Aleš, Hruška, Jakub, Krám, Pavel, Lamačová, Anna, Yu, Xuan -- In: Global change and resilience, from impacts to responses -- ISBN 978-80-904351-9-3 -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Projections of water balance changes in nine forested Czech catchments as a result of anticipated climate change / Fottová, Daniela, Hruška, Jakub, Krám, Pavel, Lamačová, Anna -- In: BIOGEOMON 2012, 7th International Symposium on Ecosystem Behavior, Conference Program and Book of Abstracts -- ISBN 978-0-87723-108-0 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Projects ALP 2002 and SUDETES 2003 - Continuation of 3D Refraction Seismic Experiments in Central Europe / Brueckl, Ewald, Grad, Marek, Guterch, Aleksander, Hrubcová, Pavla, Špičák, Aleš -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 16 (2003), p. 154-155
Zdroj: ČGS (UNM)
The projects of geochemical mapping. Geologists against the destruction of natural environment. Proceedings
Projects of the international cooperation in prevention and remediation of environmental accidents
Projekt a realizace Hřebečské důlní stezky / Šmehil, Karol -- In: Acta rerum naturalium -- ISSN 1801-5972 -- Č. 12 (2012), s. 251-252
Zdroj: ČGS (UNM)
Projekt banka dannych fiziko-mechaničeskich svojstv gruntov
Projekt CO2NET EAST - upowszechnianie wiedzy o problemach wychwytywania i geologicznego składowania CO2 / Wójcicki, Adam -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 56, č. 10 (2008), s. 871-872
Zdroj: ČGS (UNM)
Projekt česko-bavorského geoparku / Babůrek, Jiří, Fischer, Tomáš -- In: Konferencie, semináre, sympózia -- ISBN 978-80-89343-24-9 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Projekt "Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví" / Prostředník, Jan, 1968-, Řídkošil, Tomáš, 1953-, Švábenická, Lilian -- In: Sborník Muzea Českého ráje -- Roč. 4 (2009), s. 7-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Projekt GEMAS - zdjęcie geochemiczne gleb użytkowanych rolniczo w Europie / Kwecko, Paweł, Pasieczna, Anna -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 58, č. 5 (2010), s. 397-400
Zdroj: ČGS (UNM)
Projekt GeoBáze / René, Miloš -- In: CAD. Computer Aided Design, počítačová grafika a CA.. technologie -- Roč. 8, č. 4 (1998), s. 26-27
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Projekt geodynamicznych badaň Sudetóv (Polskich i Czeskich) - "GEOSUD" / Cacon, S., Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Streszczenia referatov - Seminarium "Zastosowanie technik satelitarnych w geodezj i geodynamice" -- s. -
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH