Listování
od 

The radioactive pollution of villages in the vicinity of Příbram uranium mines / Barnet, Ivan, 1955-, Manová, Magdalena, Procházka, Josef -- In: Radon investigations in the Czech Republic IV -- s. 32-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Radioactive raw materials and their use in Germany in Hitler´s times
Radioactivity and Geochemistry of the Calc-Alkaline Neovolcanites of the West Carpathians / Kropáček, Vladimír, Vaňková, Věra -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 33, no. 1 (1989), p. 29-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Radioactivity and radon exhalation rates in East Bohemia region / Hůlka, Jiří, Vlček, Jaroslav -- In: Radon investigations in Czechoslovakia -- s. 29-30
Zdroj: ČGS (UNM)
The radioactivity in the underground water and the radon index
Radioactivity of Devonian limestones of the Moravian Karst (Czech Republic). / Štelcl, Jindřich, Zimák, Jiří -- In: Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geologica -- ISSN 0231-9365 -- Roč. 37 (2001), s. 47-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Radioactivity of Devonian limestones of the Moravian Karst (Czech Republic) / Štelcl, Jindřich, Zimák, Jiří -- In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Geologica 37 -- ISSN 1212-2025 -- Roč. 37, č. 1 (2001), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Radioactivity of Devonian limestones of the Moravian Karst (eastern part of the Bohemian Massif, Czech Republic)
Radioactivity of Devonian limestones of the Moravian Karst (eastern part of the Bohemian Massif, Czech Republic) / Štelcl, Jindřich, 1956-, Zimák, Jiří, 1956- -- In: Krystalinikum -- ISSN 0454-5524 -- Vol. 29 (2003), p. 147-154
Zdroj: ČGS (UNM)
Radioactivity of Devonian limestones of the Moravian Karst (eastern part of the Bohemian Massif, Czech Republic) / Štelcl, Jindřich, Zimák, Jiří -- In: Krystalinikum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 29 (2003), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Radioactivity of Devonian meta-volcanic rocks in N Moravia / Chlupáčová, Marta, Kašparec, Ivan, Staňková, Jitřenka -- In: Proceedings of the 1st International Conference on the Bohemian Massif -- ISBN 80-7075-104-5 -- s. 53-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Radioactivity of energetical ashes from North Bohemian Lignite Basin waste dumps
Radioactivity of Rocks along the Czech-Slovakian Border
Radioactivity of rocks of the Bohemian Massif / Matolín, Milan, 1932- -- In: Geological aspects of radon risk mapping : extended abstracts : Eastern European workshop : September 21st-26th, Prague 1992 -- s. 8-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Radioactivity of sedimentary rocks over the Ždánice hydrocarbon field / Matolín, Milan, Stráník, Zdeněk -- In: Geophysical Journal International -- ISSN 0956-540X -- Roč. 167, č. 12 (2006), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Radioactivity of sediments developed in the areas affected by 1997 flooding between the towns Olomouc and Šumperk
Radioactivity of selected durbachites and syenites of the Bohemian massif / Fiala, Jiří, 1937 led.10.-, Vaňková, Věra, Wenzlová, Marcela -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Vol. 28, no. 1 (1983), p. 1-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Radioactivity of the Devonian limestones of the Moravian Karst
Radioactivity of the highly fractionated Homolka granite in the Moldanubian pluton, southern Bohemia / Breiter, Karel, 1956-, Gnojek, Ivan -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 71, no. 2 (1996), p. 173-176
Zdroj: ČGS (UNM)
Radioactivity of the rocks of the Trebic durbachite massif / Sulovský, Petr -- In: Abstrakty Mineralogicko-petrologického sympózia Magurka 2000 -- 1
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF