Listování
od 

The reactivity of brown coal in fluidized bed combustion / Havránek, Vladimír, Kučera, Jan, Schwarz, Jaroslav, Smolík, Jiří, Sýkorová, Ivana, Šrein, Vladimír, Šťastný, Martin, Veselý, Václav -- In: European Coal Geology - Proceedings -- s. 503-518
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Reactivity of mechanical activated coals for special utilization / Baláž, P., Foldyna, Josef, Imrich, P., Kádárová, J., Liptaj, T., Sitek, Libor, Turčániová, L., Vašek, Jaroslav, Vidlář, J. -- In: Journal of Materials Science -- Roč. 39, 16-17 (2004), s. 5467-5470
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Reactivity of North Bohemian coals in coprocessing of coal/oil mixtures / Blažek, J., Černý, J., Maxa, D., Sýkorová, Ivana, Šebor, G. -- In: Proceedings of The Second Conference on Energy and Environment:Transaction in East Central Europe -- s. 695-700
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Readily HCl-soluble iron in the fine fractions of some Czech bentonites / Číčel, Blahoslav, Komadel, Peter, Stucki, Joseph W. -- In: Geologica carpathica - Clays -- ISSN 1210-2695 -- Vol. 1, no. 1 (1993), p. 11-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Readily HCl-soluble iron in the fine fractions of some Czech bentonites / Číčel, Blahoslav, Komadel, Peter, Stucki, Joseph W. -- In: 12th Conference on Clay Mineralogy and Petrology - Book of Abstracts -- s. 52
Zdroj: ČGS (UNM)
Reakce mezi chalcedonem a pronikajícími CO2 bohatými fluidy, CL-EMS studie achátových nodulí / Leichmann, Jaromír, Marek, K., Zeman, Josef -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 65
Zdroj: ČGS (UNM)
Reakce produkující granát ve vápenatosilikátových horninách z poličského krystalinika, svrateckého krystalinika a JV části moldanubika
Reakce v keramickém materiálu s minoritním obsahem uhlíku / Stoklasa, Jaroslav -- In: Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky -- s. 393-397
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Reakční cesta v otevřeném systému kalcit-CO2-H2O / Faimon, Jiří, 1950- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 47-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Reakční cesta v otevřeném systému kalcit-CO2-H2O / Faimon, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce1999 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2000, č. 1 (2000), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Reakční textury a PT podmínky vybraných eklogitů gföhlské a monotónní jednotky / Faryad, Shah Wali -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 28
Zdroj: ČGS (UNM)
Reaktivita severočeských uhlí při společné hydrogenaci s ropným zbytkem / Blažek, J., Černý, Jaroslav, Maxa, D., Sýkorová, Ivana, Šebor, G. -- In: Sborník konference Hnědé uhlí 1994 -- s. 61-65
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Real ray tracing in anisotropic viscoelastic media / Vavryčuk, Václav -- In: Geophysical Journal International -- ISSN 0956-540X -- Roč. 175, č. 2 (2008), s. 617-626
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Real ray tracing in isotropic viscoelastic media: a numerical modelling / Vavryčuk, Václav -- In: Seismic waves in complex 3-D structures. Report 19 -- S. 219-236
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
The realation between eartquakes, basemwent and deep fault structures in Europe / Mísař, Zdeněk, 1926-, Procházková, Dana, 1945- -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 28, no. 2 (1984), p. 149-155, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Reality of a bounce motion model of the wave packets of Pc1 geomagnetic pulsations in the Earth's magnetosphere / Feygin, F. Z., Nekrasov, A. K., Prikner, Karel -- In: Geomagnetism and Aeronomy -- Roč. 43, č. 6 (2003), s. 701-707
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Realizace ochranných opatření pro ochranu přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary / Voborníková, Helena -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2001), s. 17-24, 6 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Realizace útlumových programů v rudném hornictví ve vztahu k horním předpisům / Tomek, Jan -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Likvidace dolů a následné využití podzemních prostor -- s. 1-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Reálne o zlate a zlatom zrudnení na západnom Slovensku / Polák, Stanislav -- In: Zlato v Západných Karpatoch - jeho geochémia, mineralógia, metalogenéza, ložiská -- s. 49-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Reálné směry dlouhodobého rozvoje OKR a jejich podmínky / Roček, Arnošt -- In: Hornická Ostrava '84. Sborník přednášek, II. díl -- s. 81-100
Zdroj: ČGS (UNM)