Listování
od 

The reasons for an increased susceptibility of coals altere by oxidation to a spontaneous combustion
Reasons for and prerequisites of the use of dumps of brown coal quarries as foundation soil
Reasons for the Neogenne marine clays slumbing (Brno-Medlánky)
A reassessment of the Pennsylvanian lycophyte cone Triplosporite Brown / Bek, Jiří, Thomas, B. A. -- In: Acta Geologica Polonica -- ISSN 0001-5709 -- Roč. 64, č. 2 (2014), s. 139-145
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
A reassessment of the taxonomy of Oligocarpia bellii (Late Pennsylvanian, Sydney Coalfield, Nova Scotia, Canada) / Bek, Jiří, Pšenička, J., Zodrow, E. -- In: Palaeontographica. Abt. B: Palaeophytologie -- Roč. 272, 1-6 (2005), s. 51-65
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
A reassessment of the taxonomy of Oligocarpia bellii (Late Pennsylvanian, Sydney Coalfield, Nova Scotia, Canada) / Bek, Jiří, Pšenička, Josef, Zodrow, Erwin L. -- In: Palaeontographica. Abteilung B, Paläophytologie -- ISSN 0375-0299 -- Vol. 272, no. 1-6 (2005), p. 51-65, 4 l. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Rebilance výhradních ložisek nerostných surovin České republiky (doba řešení 1993-2001) / Bradáčová, Jitka, 1941-, Molhancová, Hana, Novák, Jaroslav -- In: Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999 -- ISBN 80-7212-149-9 -- s. 47-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Rebilance výhradních ložisek nerostných surovin ČR / Novák, Jaroslav -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce D, Domácí nerostné suroviny z pohledu ekonomie a ekologie -- s. 1-4, D 10
Zdroj: ČGS (UNM)
Rebilance zásob podzemních vod / Kadlecová, Renáta, Olmer, Miroslav -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 63, č. 12 (2013), s. 425-426
Zdroj: ČGS (UNM)
Rebilance zásob podzemních vod v České republice / Maděra, Petr, Mixa, Petr -- In: Zpravodaj Ministerstva životního prostředí -- ISSN 0682-9005 -- Roč. 5, č. 5/2011 (2011)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Rebuilding of the shallow water dwellers : Otomari-Kačák and Kellwasser events / Beroušek, Pavel, Čejchan, Petr, Hladil, Jindřich, 1953- -- In: 5. International Conference on Global Bioevents, Abstract Volume -- s. 50-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Rebuilding Silvester dump after Brown Coal Opencast excavation
Rebuttal to "Unfilterable 'geoaerosols', their use in the search for thermal, mineral and mineralized waters, and their possible influence on the origin of certain types of mineral waters" by B. Krcman and T. Vylita, published in Environmental Geology 40(6): 678-682 / Holub, R. F., Honeymann, B. D., Hopke, P. K., Hovorka, J., Reimer, G. M., Smrz, P. K. -- In: Environmental geology -- ISSN 0943-0105 -- Vol. 41, no. 8 (2002), p. 984-985
Zdroj: ČGS (UNM)
RECAL program - quantitative phase analysis of soils based on X-ray diffraction and chemical analyses combination / Ondruš, Petr, Veselovský, František -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 70, no. 2 (1995), p. 93-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Recalculation of crystallochemical elements to series end-members
Receiver Function Studien zum Aufbau der Erdkruste und des oberen Erdmantels unter dem westlichen Böhmischen Massiv : ein Beitrag zum BOHEMA-Projekt / Geissler, W. H., Heuer, Barbara, Kämpf, Horst, Kind, Reiner -- In: Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0935-123X -- Jg. 15, Nr. 1 (2003)
Zdroj: ČGS (UNM)
Recent activities of the Commission for the Geological Mapp of the World
Recent advances in coal geology - outcome of the 10th Coal Geology Conference / Opluštil, Stanislav, 1962-, Pešek, Jiří, 1936- -- In: Episodes -- ISSN 0705-3797 -- Vol. 28, no. 2 (2005), p. 127
Zdroj: ČGS (UNM)
Recent advances on multidisciplinary research at Rudabánya, Late Miocene (MN9), Hungary: a compendium / Bernor, R. L., Kordos, L., Roček, Zbyněk, Rook, L. -- In: Palaeontographia Italica -- ISSN 0373-0972 -- Roč. 89, - (2004), s. 3-36
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Recent allophane coatings from the karst and pseudokarst caves / Cílek, Václav, Melka, Karel -- In: 15th Conference on Clay Mineralogy and Petrology. Proceedings -- ISBN 80-210-2448-8 -- s. 19-26
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ