Listování
od 

The red algal facies of the Lower Badenian limestones of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic) / Brzobohatý, Rostislav, Doláková, Nela, Hladilová, Šárka, Nehyba, Slavomír -- In: Geologica Carpathica -- ISSN 0016-772X -- Roč. 59, č. 2 (2008), 14
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Red algal limestones and their relations to the paleogeography of the Carpathian Foredeep - the present state of knowledge / Brzobohatý, Rostislav, Doláková, Nela, Hladilová, Šárka, Nehyba, Slavomír -- In: Patterns and Processes in the Neogene of the Mediterranean Region, Abstracts -- 3
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Red algal limestones in the Carpathian foredeep in Moravia and their relations to the palaeogeography of the Carpathian Foredeep
The red beds on the eastern margin of the Bohemian Massif: its bearing to unravel the tectonic evolution / Leichmann, Jaromír, Nehyba, Slavomír -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 42, no. 2 (1998), p. 296-297
Zdroj: ČGS (UNM)
Red Deer river - řeka dinosaurů I. / Mareš, Jaroslav -- In: Živa -- ISSN 0044-4812 -- Roč. 36, č. 2 (1988), s. 68-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Red Deer river - řeka dinosaurů II. / Mareš, Jaroslav -- In: Živa -- ISSN 0044-4812 -- Roč. 36, č. 3 (1988), s. 112-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Red granites in the Milín area
Red limestones - the youngest lithological unit of the Choč nappe, Tatra Mts. / Uchman, Alfred -- In: Annales Societatis geologorum Polaniae (Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego) -- Vol. 58, no. 3-4 (1988), p. 277-286
Zdroj: ČGS (UNM)
Red-listed macrofungi in Central Bohemia (Czech Republic), with taxonomic notes on Entoloma mougeotii, Lentinellus ursinus and Pluteus phlebophorus / Holec, Jan -- In: Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series -- ISSN 1802-6842 -- Roč. 177, č. 11 (2009), 15
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
The 'Red Outcrop' of Langelois:soil and rock mineralogy, geochemistry, micromorphology and paleopedology / Haslinger, Edit, Havlíček, Pavel, Heinrich, Mária, Holásek, Oldřich, Klein, P., Ottner, F., Roetzel, Reinhard, Smolíková, Libuše, Vachek, Michal -- In: Eurosoil 2008, Book of Abstract -- ISBN 978-3-902382-05-4 -- 189
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
The 'Red section' in Langelois (Lower Austria): Micromorphology, Stratigraphy and Geological Implications / Havlíček, Pavel, Holásek, Oldřich, Smolíková, Libuše, Vachek, Michal -- In: Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt,Band 52 -- ISBN 13978-3-85316-04 -- 279
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
The Red shales of the Upper Devonian in the rhenish slate mountains / Dvořák, Jaroslav, 1932- -- In: Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Monatshefte -- ISSN 0028-3630 -- No. 6 (1985), p. 329-339
Zdroj: ČGS (UNM)
Redakční poznámka k Tetínské vyvěračce / Lysenko, Vladimír, 1940- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 25 (1999), s. 43-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Redefinice mosteckého souvrství (miocén, severočeská hnědouhelná pánev) / Hokr, Zdeněk -- In: Sborník IV. uhelně geologické konference (26.-28. ledna 1982) -- s. 47-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Redefinition of namibite, Cu(BiO)2VO4OH / Hloušek, Jan, Moravcová, Hana, Mrázek, Zdeněk, Ondruš, Petr, Veselovský, František -- In: Neues Jahrbuch für Mineralogie. Monatshefte -- ISSN 0028-3649 -- No. 11 (1994), p. 481-488
Zdroj: ČGS (UNM)
Redeployment of the calibration facility for portable gamma-ray spektrometers from Bratkovice to Straz pod Ralskem, 1st stage.
Redeposited palynomorphs in Paleogenic sediments of West Carpathians and their significance for paleogeography
Redeposition of the Quaternary sediments and paleosols at the eastern slopes of Pavlov Hills
Redepozice kvartérních sedimentů a fosilních půd na východních svazích Pavlovských vrchů / Havlíček, Pavel, Hošek, Jan, Smolíková, Libuše -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2013), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
A redescription of the Late Carboniferous eurypterids Adelophthalmus granosus von Meyer, 1853 and A. zadrai Přibyl, 1952 / Dunlop, Jason A., Tetlie, O. Erik -- In: Mitteilungen aus dem Museum für Naturkunde in Berlin. Geowissenschaftliche Reihe -- ISSN 1435-1943 -- Vol. 8 (2005), p. 3-12
Zdroj: ČGS (UNM)