Listování
od 

The role of types in palaeobotanical nomenclature / Kvaček, Zlatko, 1937- -- In: Terra nostra -- ISSN 0946-8978 -- Vol. 2 (2008), p. 155
Zdroj: ČGS (UNM)
The role of types in palaeobotanical nomenclature / Kvaček, Zlatko, 1937- -- In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Vol. 64, no. 2-4 (2008), p. 89-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Role of uplift and erosion in petroleum systems of the West Carpathian basins in Czech Republic and Slovakia / Franců, Juraj, Milička, Ján, Pereszlényi, Miroslav, Vitalos, R. -- In: AAPG European Region Conference with GSA : October 10-13, 2004 Prague : official program & abstract book : regional geology and hydrocarbon systems of European and Russian basins: looking for sweet spots -- s. 71
Zdroj: ČGS (UNM)
The role of various factors in the origin of sculpturing of tektites
Role of water in the formation of stratiform ore deposits
The role of Zinc in stabilization of spinel-bearing mineral assemblages - examples from the Bohemian massif and NW Namibia / Konopásek, Jiří, Tajčmanová, Lucie -- In: Geolines -- ISBN 1210-9606 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
The Role of Zinc in Stabilization of Spinel-Bearing Mineral Assemblages - Examples from the Bohemian Massif and NW Namibia / Konopásek, Jiří, Tajčmanová, Lucie -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 16 (2003), p. 102-103
Zdroj: ČGS (UNM)
Role pískovcových oblastí v české krajině / Ložek, Vojen -- In: Labské pískovce - historie, příroda a ochrana území -- S. 9-13
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Role státní geologické služby v ochraně horninového prostředí / Zelenka, Přemysl -- In: Vzdělávání a výzkum v ochraně životního prostředí -- ISBN 80-7044-796-6 -- 1
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Roles of black shales in the origin of tin-polymetalic deposits in the Dachang ore district, south China
Roles of black shales in the origin of tin-polymetallic deposits in the Dachang ore district, south China
Roll-waves at steady inflow into the rectangular channel with very super-critical aerated water flow
Die Rolle der Stáre [i.e. Staré] Město Zone bei der Gestaltung des ostvariszischen Bogens / Don, Jerzy -- In: Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften -- ISSN 0936-7063 -- Nr. 39 (2005)
Zdroj: ČGS (UNM)
Roman Lucerna 1877-1945 / Stepp, Robert -- In: Mitteilungen der Österreichischen geographischen Gesellschaft -- ISSN 0029-9138 -- Jg. 138 (1996)
Zdroj: ČGS (UNM)
Romerit Fe2+Fe3+2(SO4)4.14H2O na ložisku Bankov v Košiciach / Gabašová, Ananda, Kúšik, Dušan, Sejkora, Jiří -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 36, č. 3/4 (2004), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Römerit Fe2+Fe3+2(SO4)4.14H2o na ložisku Bankov v Košiciach / Gabašová, Ananda, 1953-, Kúšik, Dušan, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 36, č. 3-4 (2004), s. 339-342
Zdroj: ČGS (UNM)
Römerit z Kaňku u Kutné Hory / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 239
Zdroj: ČGS (UNM)
Römerite Fe2+Fe3+2(SO4)4.14H2O at the Bankov deposit, Košice (Slovak Republic)
Roof and walls of the Red Mountain Creek pluton, eastern Sierra Nevada, California (USA): implications for process zones during pluton emplacement / Žák, Jiří -- In: Journal of Structural Geology -- ISSN 0191-8141 -- Roč. 28, č. 4 (2006), 12
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Roofing slates - their petrology of petrofabric and physical properties / Kožušníková, Alena, Martinec, Petr, Poláček, J. -- In: Annales Geophysicae -- Roč. 11, - (1993), s. C22
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG