Listování
od 

The structural and stratigraphic aspects of the mineralization controle of the Zlaté Hory ore district / Grygar, Radomír, Kalenda, František -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Vol. 38, no. 1 (1992), p. 73-88
Zdroj: ČGS (UNM)
Structural and stress analysis in mining practice in the Upper Silesian Coal Basin / Grygar, Radomír, Ptáček, Jiří, Waclawik, Petr -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 10, no. 2 (170), p. 255-265
Zdroj: ČGS (UNM)
Structural and stress analysis of mining practice in the Upper Silesian Coal Basin / Grygar, R., Ptáček, Jiří, Waclawik, Petr -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Roč. 10, č. 2 (2013), s. 255-265
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Structural and textural characteristics of glacial depositst in the Czech Republic / Růžička, M., Růžičková, Eliška, Zeman, Antonín -- In: Analiza basenóv sedymentacyjnych a nowoczesna sedymentologia. Materia?y konferencyjne, przewodnik sesji terenowych, streszczenia referatóv i posterów -- s. 41-P
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Structural borehole FV-1 Blhovce
Structural characterization and thermal oxidation resistance of silicon oxycarbides produced by polysiloxane pyrolysis / Borecká, Lenka, Kolář, František, Machovič, Vladimír, Svítilová, Jaroslava -- In: Materials Chemistry and Physics -- Roč. 86, - (2004), s. 88-98
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Structural characterization of coal humates from Bílina and Březová and their prospect in wastewater treatment / Borecká, Lenka, Machovič, Vladimír, Mizera, Jiří, Pavlíková, Helena, Spěváčková, Věra, Šebestová, Eva -- In: Acta montana. Series B, Fuel, Carbon, Mineral Processing -- ISSN 1211-1929 -- No. 11(120) (2001), p. 55-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Structural characterization of the free carbon phase of silicon oxycarbides produced by polysiloxane pyrolysis / Kolář, František, Machovič, Vladimír, Matějka, P., Mizera, Jiří, Svítilová, Jaroslava -- In: Acta Montana - Rada B (Fuel, Carbon, Mineral Processing) -- 12(126) (2002), s. 35-46
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Structural Configuration and Lithofacies of the Southeastern Part of the Carpathian Foredeep Basin as Defined by Subsurface Data / Hubatka, František, Nehyba, Slavomír, Šikula, Jan -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 16 (2003), p. 78
Zdroj: ČGS (UNM)
Structural constraints on the evolution of the Central Asian Orogenic Belt in SW Mongolia / Corsini, Michel, Kröner, Alfred, Lehmann, Jeremie, Lexa, Ondrej, Otgonbator, Djorsuren, Schulmann, Karel, Štípská, Pavla, Tomurhuu, Dondov -- In: American Journal of Science -- ISSN 0002-9599 -- Roč. 310, č. 7 (2010), 54
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Structural constraints on the evolution of the Central Asian Orogenic Belt in SW Mongolia / Corsini, Michel, Kröner, Alfred, Lehman, Jeremie, Lexa, Ondrej, Otgonbator, Dorjsuren, Schulmann, Karel, Štípská, Pavla, Tomurhuu, Dondov -- In: American Journal of Science -- ISSN 0002-9599 -- Roč. 310, č. September (2010), 54
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Structural continuity and multiple alternative stable states in Middle Pleistocene European mammalian communities / Rodríguez, Jesús -- In: Palaeogeography, palaeoclimatology, palaeoecology -- ISSN 0031-0182 -- Vol. 239, no. 3-4 (2006), p. 355-373
Zdroj: ČGS (UNM)
Structural Control and Human Impacts on the Opava River Fluvial System, Czech Republic / Hrádek, Mojmír, Loučková, B. -- In: Acta Geographica Silesiana -- -, č. 6 (2009), s. 23-30
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Structural control of the carpathian valleys / Zuchiewicz, Witold -- In: Zeszyty naukowe. Seria geologia-kwartalnik -- Vol. 10, 1984, no. 3 (1985), p. 5-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Structural Dependence of C-H Bond Absorptivities FTIR Spectra of Fossil Fuels / Černý, Jaroslav -- In: Abstract 10th Spectroscopy Conference -- s. M1-P8
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Structural Dependence of CH bond absorptivities and consequences for FTIR analysis of coals / Černý, Jaroslav -- In: Fuel -- ISSN 0016-2361 -- Roč. 75, č. 11 (1996), s. 1301-1305
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Structural development of metagranites from Svratka Complex Unit
Structural development of the NW margin of the Bohemian Massif - summary of results in 1992 / Kachlík, Václav, Melka, Radek, Schulmann, Karel -- In: Geological model of Western Bohemia in relation to the deep borehole KTB in the FRG. Abstracts -- s. 10-11
Zdroj: ČGS (UNM)
A structural-economic geological research in the Chotěboř environs (13-44 Hlinsko)
Structural evolution and emplacement of the durbachitic Knížecí Stolec pluton, South Bohemian (Moldanubian) batholith / Holub, František, Verner, Kryštof, Žák, Jiří -- In: Geolines -- ISBN 1210-9606 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)