Listování
od 

Účinek vysoce koncentrovaných roztoků NaCl na cínoveckou žulu / Rykl, Drahoš, Štemprok, Miroslav -- In: Geochémia geologických procesov a životného prostredia -- s. 29-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Učinky kyselého deště na lesní a vodní ekosystémy. 2. Vliv depozic síry a dusíku na půdy a lesy / Hruška, Jakub, Krám, Pavel, Oulehle, Filip, Skořepová, Irena -- In: Živa -- ISSN 0044-4812 -- Roč. 2009, č. 3 (2009)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Účinky kyselého deště na lesní a vodní ekosystémy. 3. Okyselení potoků a jezer / Fottová, Daniela, Hruška, Jakub, Kopáček, Jiří, Krám, Pavel, Majer, Vladimír, Oulehle, Filip, Vrba, Jaroslav -- In: Živa -- ISSN 0044-4812 -- Roč. 2009, č. 4 (2009)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Účinky kyselých dešťů na lesní půdy Českomoravské vrchoviny / Pelíšek, Josef, 1909-1993 -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 9, č. 1 (1984), s. 38-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Účinky seismicity na režim podzemních vod v oblasti hronovsko-poříčského zlomového pásma
Účinky teploty na jílovité zeminy / Eichler, Jaroslav -- In: Brno a geologie : sborník příspěvků -- s. 83-87
Zdroj: ČGS (UNM)
Účinky vodního paprsku na tepelně ovlivněných betonech - laboratorní zkoušky / Bodnárová, L., Foldyna, Josef, Hlaváček, Petr, Klich, Jiří, Sitek, Libor, Válek, J., Zeleňák, Michal -- In: Sanace betonových konstrukcí 2013. sborník přednášek -- S. 140-148
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Účinnost a potřeba doplnění a zdokonalení komplexu karotážních odporových metod / Těžký, Antonín -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta. č. 3 -- Roč. 33 (1988), s. 431-439
Zdroj: ČGS (UNM)
Účinnost našich mletých vápenců jako vápenatých hnojiv / Pavlíček, Vladimír -- In: Stavivo -- ISSN 0029-0801 -- Roč. 62, č. 10 (1984), s. 424
Zdroj: ČGS (UNM)
Účinnost numerických metod užitých při řešení problematicky transportních procesů / Mls, Jiří -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Matematické metody v geologii -- s. 515
Zdroj: ČGS (UNM)
Údaje o současných tektonických pohybech Krušných hor
Události globálního významu a stratigrafie barrandienského paleozoika (kambrium - střední devon)
Udělení ceny Akademika Quido Záruby za rok 2012 / Rozsypal, Alexandr, 1945- -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Č. 2 (2013), s. 39-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Udělení čestného členství České zeplitové skupiny prof. dr. F. Petrlikovi / Ulrych, Jaromír -- In: Informátor. Česká společnost pro výzkum a využití jílů -- č. 15 (1998), s. 1
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Údolí kamenných skřítků / Motani, Kateřina, Motani, Miloš -- In: Příroda -- ISSN 1211-3603 -- Č. 4 (2014), s. 76-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Údolí Lubě / Vítek, Jan, 1946- -- In: Lidé a Země -- ISSN 0024-2896 -- Roč. 32, č. 6 (1983), s. 252
Zdroj: ČGS (UNM)
Údolí na zlomových liniích v Hrubém Jeseníku / Karásek, Jaromír -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 95, č. 4 (1990), s. 316-317
Zdroj: ČGS (UNM)
Údolí nivy v hydroekologických mapách / Michlíček, Emil -- In: Niva z multidisciplinárního pohledu III -- s. 27
Zdroj: ČGS (UNM)
Údolí řeky Desné - nejhlubší údolí Hrubého Jeseníku / Hrádek, Mojmír -- In: Mezinárodní konference Antropogenní stres v horách a podhůří - zápis změn v tvarech terénu, a v sedimentech. -- S. 1-24
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Údolí smrti / Květ, Radan -- In: Věda a život -- ISSN 0322-8258 -- Roč. 35, č. 1 (1990), s. 20-24
Zdroj: ČGS (UNM)