Listování
od 

Údolí Lubě / Vítek, Jan, 1946- -- In: Lidé a Země -- ISSN 0024-2896 -- Roč. 32, č. 6 (1983), s. 252
Zdroj: ČGS (UNM)
Údolí na zlomových liniích v Hrubém Jeseníku / Karásek, Jaromír -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 95, č. 4 (1990), s. 316-317
Zdroj: ČGS (UNM)
Údolí nivy v hydroekologických mapách / Michlíček, Emil -- In: Niva z multidisciplinárního pohledu III -- s. 27
Zdroj: ČGS (UNM)
Údolí řeky Desné - nejhlubší údolí Hrubého Jeseníku / Hrádek, Mojmír -- In: Mezinárodní konference Antropogenní stres v horách a podhůří - zápis změn v tvarech terénu, a v sedimentech. -- S. 1-24
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Údolí smrti / Květ, Radan -- In: Věda a život -- ISSN 0322-8258 -- Roč. 35, č. 1 (1990), s. 20-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Údolí střední Svratky severozápadně od Brna - některé aspekty geomorfologického vývoje
Údolí střední Svratky severozápadně od Brna - některé aspekty geomorfologického vývoje. / Kirchner, Karel, Nehyba, S., Peterková, L. -- In: Sborník abstraktů. Geodny Liberec 2008. -- S. 150-150
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Údolí střední Svratky severozápadně od Brna - některé aspekty geomorfologického vývoje / Kirchner, Karel, Nehyba, S., Peterková, L. -- In: Geodny Liberec 2008 -- S. 1-7
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Údolí střední Svratky severozápadně od Brna - některé aspekty geomorfologického vývoje / Kirchner, Karel, Nehyba, Slavomír, Peterková, Lucie -- In: Sborník abstraktů - Výroční mezinárodní konference České geografické společnosti -- ISBN 978-80-7372-367-5 -- 1
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Údolí střední Svratky severozápadně od Brna - některé aspekty geomorfologického vývoje / Kirchner, Karel, Nehyba, Slavomír, Peterková, Lucie -- In: Lipský, Z., Popková, K., Poštolka, V., Šmída, J. eds: Geodny Liberec 2008. Výroční mezinárodní konference České geografické společnosti - elektronický sborník příspěvků na CD-ROM, Liberec 25. - 29.8.2008 -- ISBN 978-80-7372-443-6
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Údolní a říční terasy z morfotektonického pohledu / Květ, Radan -- In: Zprávy Geografického ústavu ČSAV -- ISSN 0375-6122 -- Roč. 25, č. 3 (1988), s. 33-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Údolní niva a její vymezení
Údolní niva a sídelně archeologický výzkum velkomoravských mocenských center / Poláček, Lumír -- In: Niva z multidisciplinárního pohledu II -- s. 52-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Údolní niva Dyje mezi Lednicí a Bulhary / Havlíček, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2008), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Ueber den Zusammenhand zwischen der Kristallstruktur und magnetischen Eigenschaften ferrimagnetischer Oxide
Uferlinie des Sees Most
Ugoľnyje bassejny i mestoroždenija Čechoslovackoj socialističeskoj respubliki / Kadlec, Jiří, Klener, Jiří, Strakoš, Zdeněk -- In: Ugoľnyje bassejny i mestoroždenija stran - členov SEV i SFRJu -- s. 454-468
Zdroj: ČGS (UNM)
Uhelná brekcie v Severočeské hnědouhelné pánvi / Špora, Boris -- In: Uhlí -- Roč. 31, č. 1 (1983), s. 23-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Uhelná (gelinitová) klastická žíla v severočeské pánvi (miocén) / Hurník, Stanislav, 1933-2005 -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 66, č. 1 (1991), s. 23-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Uhelná hmota v nejvyšší části hradišťského souvrství slezské jednotky profilu Pindula (spodní křída vnějších Západních Karpat, Moravskoslezské Beskydy) / Sýkorová, Ivana, Vašíček, Z. -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 45, č. 8 (2003), s. 31-32
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH