Listování
od 

Údolí střední Svratky severozápadně od Brna - některé aspekty geomorfologického vývoje. / Kirchner, Karel, Nehyba, S., Peterková, L. -- In: Sborník abstraktů. Geodny Liberec 2008. -- S. 150-150
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Údolí střední Svratky severozápadně od Brna - některé aspekty geomorfologického vývoje / Kirchner, Karel, Nehyba, S., Peterková, L. -- In: Geodny Liberec 2008 -- S. 1-7
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Údolí střední Svratky severozápadně od Brna - některé aspekty geomorfologického vývoje / Kirchner, Karel, Nehyba, Slavomír, Peterková, Lucie -- In: Sborník abstraktů - Výroční mezinárodní konference České geografické společnosti -- ISBN 978-80-7372-367-5 -- 1
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Údolí střední Svratky severozápadně od Brna - některé aspekty geomorfologického vývoje / Kirchner, Karel, Nehyba, Slavomír, Peterková, Lucie -- In: Lipský, Z., Popková, K., Poštolka, V., Šmída, J. eds: Geodny Liberec 2008. Výroční mezinárodní konference České geografické společnosti - elektronický sborník příspěvků na CD-ROM, Liberec 25. - 29.8.2008 -- ISBN 978-80-7372-443-6
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Údolní a říční terasy z morfotektonického pohledu / Květ, Radan -- In: Zprávy Geografického ústavu ČSAV -- ISSN 0375-6122 -- Roč. 25, č. 3 (1988), s. 33-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Údolní niva a její vymezení
Údolní niva a sídelně archeologický výzkum velkomoravských mocenských center / Poláček, Lumír -- In: Niva z multidisciplinárního pohledu II -- s. 52-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Údolní niva Dyje mezi Lednicí a Bulhary / Havlíček, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2008), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Ueber den Zusammenhand zwischen der Kristallstruktur und magnetischen Eigenschaften ferrimagnetischer Oxide
Uferlinie des Sees Most
Ugoľnyje bassejny i mestoroždenija Čechoslovackoj socialističeskoj respubliki / Kadlec, Jiří, Klener, Jiří, Strakoš, Zdeněk -- In: Ugoľnyje bassejny i mestoroždenija stran - členov SEV i SFRJu -- s. 454-468
Zdroj: ČGS (UNM)
Uhelná brekcie v Severočeské hnědouhelné pánvi / Špora, Boris -- In: Uhlí -- Roč. 31, č. 1 (1983), s. 23-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Uhelná (gelinitová) klastická žíla v severočeské pánvi (miocén) / Hurník, Stanislav, 1933-2005 -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 66, č. 1 (1991), s. 23-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Uhelná hmota v nejvyšší části hradišťského souvrství slezské jednotky profilu Pindula (spodní křída vnějších Západních Karpat, Moravskoslezské Beskydy) / Sýkorová, Ivana, Vašíček, Z. -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 45, č. 8 (2003), s. 31-32
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Uhelná hmota v nejvyšší části hradišťského souvrství slezské jednotky profilu Pindula (spodní křída vnějších Západních Karpat, Moravskoslezské Beskydy) / Sýkorová, Ivana, 1969-, Vašíček, Zdeněk -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 10, č. 8 (2003), s. 31-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Uhelná ložiska a jejich těžba v Indii / Holub, Vlastimil -- In: Uhlí -- Roč. 30, č. 10 (1982), s. 416-418
Zdroj: ČGS (UNM)
Uhelná ložiska Bulharské lidové republiky / Holub, Vlastimil -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 11 (1982), s. 325-326
Zdroj: ČGS (UNM)
Uhelná petrologie / Sýkorová, Ivana, Žáková, B. -- In: Geologie a ložiska svrchnopaleozoických limnických pánví České republiky -- ISBN 80-7075-470-2 -- s. -
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Uhelná petrologie uhelných klastů v limnických karbonských sedimentech kladensko-rakovnické pánve ve vztahu k charakteristice alteračních procesů a rychlosti prouhelnění / Daněk, Vilém -- In: Sborník 4. geologické konference -- s. 27-29
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Uhelná sloj Josef v západní části sokolovské pánve / Rojík, Petr -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (1997), s. 22-39, 1 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)