Listování
od 

Údolní niva Dyje mezi Lednicí a Bulhary / Havlíček, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2008), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Ueber den Zusammenhand zwischen der Kristallstruktur und magnetischen Eigenschaften ferrimagnetischer Oxide
Uferlinie des Sees Most
Ugoľnyje bassejny i mestoroždenija Čechoslovackoj socialističeskoj respubliki / Kadlec, Jiří, Klener, Jiří, Strakoš, Zdeněk -- In: Ugoľnyje bassejny i mestoroždenija stran - členov SEV i SFRJu -- s. 454-468
Zdroj: ČGS (UNM)
Uhelná brekcie v Severočeské hnědouhelné pánvi / Špora, Boris -- In: Uhlí -- Roč. 31, č. 1 (1983), s. 23-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Uhelná (gelinitová) klastická žíla v severočeské pánvi (miocén) / Hurník, Stanislav, 1933-2005 -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 66, č. 1 (1991), s. 23-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Uhelná hmota v nejvyšší části hradišťského souvrství slezské jednotky profilu Pindula (spodní křída vnějších Západních Karpat, Moravskoslezské Beskydy) / Sýkorová, Ivana, Vašíček, Z. -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 45, č. 8 (2003), s. 31-32
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Uhelná hmota v nejvyšší části hradišťského souvrství slezské jednotky profilu Pindula (spodní křída vnějších Západních Karpat, Moravskoslezské Beskydy) / Sýkorová, Ivana, 1969-, Vašíček, Zdeněk -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 10, č. 8 (2003), s. 31-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Uhelná ložiska a jejich těžba v Indii / Holub, Vlastimil -- In: Uhlí -- Roč. 30, č. 10 (1982), s. 416-418
Zdroj: ČGS (UNM)
Uhelná ložiska Bulharské lidové republiky / Holub, Vlastimil -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 11 (1982), s. 325-326
Zdroj: ČGS (UNM)
Uhelná petrologie / Sýkorová, Ivana, Žáková, B. -- In: Geologie a ložiska svrchnopaleozoických limnických pánví České republiky -- ISBN 80-7075-470-2 -- s. -
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Uhelná petrologie uhelných klastů v limnických karbonských sedimentech kladensko-rakovnické pánve ve vztahu k charakteristice alteračních procesů a rychlosti prouhelnění / Daněk, Vilém -- In: Sborník 4. geologické konference -- s. 27-29
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Uhelná sloj Josef v západní části sokolovské pánve / Rojík, Petr -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (1997), s. 22-39, 1 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Uhelné bohatství jihovýchodní Sibiře / Ehrenberger, Vlastimil -- In: Uhlí -- Roč. 34, č. 11 (1986), s. 441-447
Zdroj: ČGS (UNM)
10. Uhelně geologická konference se konala v červnu 2004 v Praze na Přírodovědecké fakultě UK / Opluštil, Stanislav, 1962-, Pešek, Jiří, 1936- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 11, č. 7 (2004), s. 20
Zdroj: ČGS (UNM)
11. Uhelně geologická konference se konala v květnu 2008 na Přírodovědecké fakultě UK v Praze / Pešek, Jiří, 1936- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 8 (2008), s. 43
Zdroj: ČGS (UNM)
Šestá uhelně geologická konference v Praze / Klener, Jiří -- In: Uhlí -- Roč. 39, č. 5 (1991), s. 148
Zdroj: ČGS (UNM)
Uhelné klasty ve svrchnokarbonských sedimentech české části hornoslezské pánve - prostředí, rychlost transportu, alterace a diagenetická historie v sedimentu / Kožušníková, Alena, Martinec, Petr -- In: Documenta geonica 2002. 5. česko - polská konference "Geologie hornoslezské pánve" -- s. 167-177
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Uhelné klasty ve svrchnokarbonských sedimentech hornoslezské pánve / Kožušníková, Alena, Valterová, P. -- In: Documenta geonica 1999. The 4th Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology. The 2nd Czech-Polish Geomechanical Symposium -- s. 103-108
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Uhelné sloje jako zásobníky vytěžitelného metanu / Němec, Jaroslav, Osner, Zdeněk -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 41, č. 2 (1993), s. 35-39
Zdroj: ČGS (UNM)