Listování
od 

Úkoly seizmologie v péči o životní prostředí / Procházková, Dana -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 1 (1991), s. 22-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Ukončení důlní činnosti hnědouhelných lomů a problematika jejich zatápění v mostecko-bílinské části SHP / Halíř, Josef, Pletichová, Míla -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 11 (2008), s. 19-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Ukončení komplexního výzkumu vrtů v konickém paleozoiku (sz. část Drahanské vrchoviny) (24-21 Jevíčko) / Dvořák, Jaroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 54-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Ukončení projektu IGCP 86 "Jihozápadní okraj východoevropské platformy a její předpolí" / Eliáš, Mojmír -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 62, č. 1 (1987), s. 62-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Ukončení projektu Vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002 / Reidinger, Josef, 1960- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 54, č. 6 (2004), s. 149-152
Zdroj: ČGS (UNM)
Ukončení těžby na lomu Ležáky a.s. MUS - sanace a rekultivace zbytkové jámy a její začlenění do krajiny / Vlasák, Miroslav -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 5 (1995), s. 28-34, 1 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Úkryty a útočiště : procházka našimi poustevnickými krajinami / Mikuláš, Radek -- In: A2 kulturní týdeník -- Roč. 4, č. 19 (2008), s. 21-21
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ulminium diluviale Unger : historique de la découverte et nouvelle étude / De Franceschi, D., Duperon, J., Duperon-Laudoueneix, M., Sakala, Jakub -- In: Annales de paleontologie -- ISSN 0753-3969 -- Roč. 94, č. 1 (2008), 12
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Ulminium diluviale Unger: Historical data on the discovery and new study
Úloha a činnost Geofondu České republiky / Shánělec, Vladimír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 11 (1992), s. 348-349
Zdroj: ČGS (UNM)
Úloha a perspektiva uhlí v ČSFR / Formánek, Václav -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 1 (1992), s. 2-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Úloha a postavení seizmické stanice báňské měřické základny Ostrava-Krásné Pole při sledování seizmické aktivity / Arlethová, Helena, Holečko, Josef, Staňková, Eva, Trávníček, Ludvík -- In: Uhlí -- Roč. 37, č. 4 (1989), s. 149-155
Zdroj: ČGS (UNM)
Úloha a využití nově certifikované seismologické stanice VRAC v rámci Mezinárodního monitorovacího systému CTBTO / Havíř, Josef, Otruba, Jan, Švancara, Jan -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické university Ostrava, řada stavební -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 3, č. 2 (2003), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Úloha a význam regionálních vyhledávacích průzkumů / Marek, Miloslav, Polášek, Stanislav -- In: Ochrana ložisek nerud pro využití v 21. století -- s. 100-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Úloha a zkušenosti státní geologické služby v procesu ostraňování starých ekologických zátěží / Cuřín, Milan, Čurda, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 96-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Úloha černých břidlic při vzniku ložisek cín-polymetalických rud v oblasti Dachangského rudního revíru v jižní Čině / Dobeš, Petr, Kříbek, Bohdan, Pašava, Jan, Vavřín, Ivan, Žák, Karel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2000), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Úloha černých břidlic při vzniku ložisek cín-polymetalických rud v oblasti dachangského rudního revíru v jižní Číně / Dobeš, Petr, Kříbek, Bohdan, 1946-, Pašava, Jan, Vavřín, Ivan, Žák, Karel, 1957- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 153-157
Zdroj: ČGS (UNM)
Úloha české geologické služby při zmírnění dopadů svahových nestabilit na společnost / Bíl, Michal, Bílová, Martina, Kašperáková, Dagmar, Krejčí, Oldřich -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007: sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Úloha České geologické služby při zmírnění dopadů svahových nestabilit na společnost / Bíl, Michal, Kašperáková, Dagmar, Krejčí, Oldřich, Moravcová, Olga, Šikula, Jan -- In: Geológia a životné prostredie-Zborník vedeckých prác zo 6. slovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou -- ISBN 978-80-89343-6-5 -- 230
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Úloha České geologické služby při zmírnění dopadů svahových nestabilit na společnost, přednáška na konferenci Veřejná a soukromá řešení dopadů živelních pohrom v ČR, Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta Brno 6-7. června 2007 / Bíl, Michal, Bílová, Martina, Kašperáková, Dagmar, Krejčí, Oldřich -- In: Veřejná a soukromá řešení dopadů živelních pohrom v ČR: konference s mezinárodní účastí 6.6.-7.6.2007 Brno, Česká republika -- ISBN 978-80-210-4395-4 -- 6
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)