Listování
od 

Úloha grafitu pri zrudňovacích procesoch v Spišsko-gemerskom rudohorí / Rozložník, Ladislav -- In: Vplyv geologického prostredia na zrudnenie -- s. 65-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Úloha hnědého uhlí v ČR z hlediska evropských zkušeností / Hojdar, Josef -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (1995), s. 22-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Úloha hnědého uhlí v palivoenergetické bilanci ČSSR / Bystřický, Karel -- In: Uhlí -- Roč. 30, č. 9 (1982), s. 364-367
Zdroj: ČGS (UNM)
Úloha intersticiální mědi v sirnících řady chalkopyritu, bismutinu a pavonitu / Žák, Lubor -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 30-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Úloha jednotlivých faktorů při vzniku skulptace tektitů / Trnka, Milan -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Roč. 31 (1997), s. 106-107
Zdroj: ČGS (UNM)
Úloha jednotlivých reliéfotvorných procesov pri formovaní reliéfu juhozápadnej časti Nordenskiöld land na Špicbergoch / Lacika, Ján -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 39, č. 4 (1987), s. 438-450
Zdroj: ČGS (UNM)
Úloha jílové hmoty při zvětrávání stavebních kamenů (agresivní atmosféra moderních průmyslových aglomerací)
Úloha karotáže při průzkumu ložisek hnědého uhlí a stanovení technologických vlastností hnědého uhlí na základě karotážních měření / Alexejeva, Ludmila, Mareš, Stanislav, Matějík, Zdeněk -- In: 1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa -- s. 44-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Úloha malých měst v systému osídlení Moravy / Vaishar, Antonín -- In: Image měst rozvoj regionů -- s. 61-67
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Úloha mineralogie a petrologie v ložiskové geologii / Pouba, Zdeněk, 1922- -- In: Mineralogie a petrografie, jejich úloha v geologických vědách, celospolečenský význam z hlediska závěru XVI. sjezdu KSČ -- s. 39-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Úloha modelu v interpretaci geofyzikálních a geochemických dat / Bezvoda, Václav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 2 (1982), s. 45-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Úloha mokřadů v koloběhu energie, vody, živin, uhlíku a těžkých kovů v krajině / Květ, Jan, Pokorný, Jan -- In: Lidé a ekosystémy : sborník přednášek -- ISBN 80-902635-6-9 -- s. 67-88
Zdroj: ČGS (UNM)
Úloha odboru ochrany horninového prostředí MŽP při stabilizování sesuvů jako přímých katastrofálních povodní v červenci 1997 / Dadák, Vladimír, Falc, Zdeněk, 1945-, Novák, František -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997 -- ISBN 80-7212-054-9 -- s. 29
Zdroj: ČGS (UNM)
Úloha petrografie a mineralogie v geologickém výzkumu / Suk, Miloš, 1934-, Vacek, Jaroslav -- In: Mineralogie a petrografie, jejich úloha v geologických vědách, celospolečenský význam z hlediska závěru XVI. sjezdu KSČ -- s. 33-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Úloha regionální geografie v současné geografii / Vaishar, Antonín -- In: Česká geografie v období rozvoje informačních technologií -- s. 33-39
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Úloha státní geologické služby ve střetu veřejných, ekonomických a ekologických zájmů / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Konference "Pohled odborníků na životní prostředí" -- s. 39-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Úloha teoretického mineralogického a petrografického výzkumu v ložiskových prognózách / Štemprok, Miroslav, 1933- -- In: Mineralogie a petrografie, jejich úloha v geologických vědách, celospolečenský význam z hlediska závěru XVI. sjezdu KSČ -- s. 41-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Úloha vědy na zvýšení kvality používaných silikátových surovin a využití netradičních nerudních surovin / Hradský, Josef -- In: VI. konference o silikátových surovinách -- s. 13-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Úloha vody při výzkumu stratiformních rudních ložisek / Pouba, Zdeněk, 1922-, Pudilová, Marta -- In: Vplyv geologického prostredia na zrudnenie -- s. 37-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Úloha vody při vzniku ložiskových struktur / Pertold, Zdeněk, 1933-, Pouba, Zdeněk, 1922- -- In: Zemská kôra a jej vzťah k nerastným surovinám -- s. 75-80
Zdroj: ČGS (UNM)