Listování
od 

Úloha karotáže při průzkumu ložisek hnědého uhlí a stanovení technologických vlastností hnědého uhlí na základě karotážních měření / Alexejeva, Ludmila, Mareš, Stanislav, Matějík, Zdeněk -- In: 1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa -- s. 44-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Úloha malých měst v systému osídlení Moravy / Vaishar, Antonín -- In: Image měst rozvoj regionů -- s. 61-67
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Úloha mineralogie a petrologie v ložiskové geologii / Pouba, Zdeněk, 1922- -- In: Mineralogie a petrografie, jejich úloha v geologických vědách, celospolečenský význam z hlediska závěru XVI. sjezdu KSČ -- s. 39-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Úloha modelu v interpretaci geofyzikálních a geochemických dat / Bezvoda, Václav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 2 (1982), s. 45-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Úloha mokřadů v koloběhu energie, vody, živin, uhlíku a těžkých kovů v krajině / Květ, Jan, Pokorný, Jan -- In: Lidé a ekosystémy : sborník přednášek -- ISBN 80-902635-6-9 -- s. 67-88
Zdroj: ČGS (UNM)
Úloha odboru ochrany horninového prostředí MŽP při stabilizování sesuvů jako přímých katastrofálních povodní v červenci 1997 / Dadák, Vladimír, Falc, Zdeněk, 1945-, Novák, František -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997 -- ISBN 80-7212-054-9 -- s. 29
Zdroj: ČGS (UNM)
Úloha petrografie a mineralogie v geologickém výzkumu / Suk, Miloš, 1934-, Vacek, Jaroslav -- In: Mineralogie a petrografie, jejich úloha v geologických vědách, celospolečenský význam z hlediska závěru XVI. sjezdu KSČ -- s. 33-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Úloha regionální geografie v současné geografii / Vaishar, Antonín -- In: Česká geografie v období rozvoje informačních technologií -- s. 33-39
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Úloha státní geologické služby ve střetu veřejných, ekonomických a ekologických zájmů / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Konference "Pohled odborníků na životní prostředí" -- s. 39-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Úloha teoretického mineralogického a petrografického výzkumu v ložiskových prognózách / Štemprok, Miroslav, 1933- -- In: Mineralogie a petrografie, jejich úloha v geologických vědách, celospolečenský význam z hlediska závěru XVI. sjezdu KSČ -- s. 41-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Úloha vědy na zvýšení kvality používaných silikátových surovin a využití netradičních nerudních surovin / Hradský, Josef -- In: VI. konference o silikátových surovinách -- s. 13-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Úloha vody při výzkumu stratiformních rudních ložisek / Pouba, Zdeněk, 1922-, Pudilová, Marta -- In: Vplyv geologického prostredia na zrudnenie -- s. 37-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Úloha vody při vzniku ložiskových struktur / Pertold, Zdeněk, 1933-, Pouba, Zdeněk, 1922- -- In: Zemská kôra a jej vzťah k nerastným surovinám -- s. 75-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Úloha zlomových struktur ve vývoji středočeské oblasti / Röhlich, Pavel -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 87
Zdroj: ČGS (UNM)
Úloha zlomových struktur ve vývoji středočeské oblasti / Röhlich, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 37-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Úlohy geológie pri vyhladávaní a prieskume ložísk nerastných surovín / Zorkovský, Vojtech -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 38, č. 1 (1986), s. 13-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Úlohy geológie v životnom prostredí / Kuráň, Ján -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 2 (1989), s. 97-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Úlohy inžinierskej geológie pri hospodárskej výstavbe a ochrane životného prostredia / Modlitba, Igor, Ondrášik, Rudolf, Šarík, Ivan -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 23, č. 3 (1991), s. 263-266
Zdroj: ČGS (UNM)
Úlohy, problémy a ciele hlbinnej ťažby koncernu Uhoľné a lignitové bane, Prievidze do roku 2000 / Šenkárčin, Ján -- In: Hornická Ostrava '84. Sborník přednášek, I. díl -- s. 56-65
Zdroj: ČGS (UNM)
Úlomky hadců v alochtonní kráterové brekcii moldanubika a možné mechanismy jejich vmístění / Rajlich, Petr, 1944- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 (2008), s. 34-39
Zdroj: ČGS (UNM)