Listování
od 

Úloha petrografie a mineralogie v geologickém výzkumu / Suk, Miloš, 1934-, Vacek, Jaroslav -- In: Mineralogie a petrografie, jejich úloha v geologických vědách, celospolečenský význam z hlediska závěru XVI. sjezdu KSČ -- s. 33-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Úloha regionální geografie v současné geografii / Vaishar, Antonín -- In: Česká geografie v období rozvoje informačních technologií -- s. 33-39
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Úloha státní geologické služby ve střetu veřejných, ekonomických a ekologických zájmů / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Konference "Pohled odborníků na životní prostředí" -- s. 39-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Úloha teoretického mineralogického a petrografického výzkumu v ložiskových prognózách / Štemprok, Miroslav, 1933- -- In: Mineralogie a petrografie, jejich úloha v geologických vědách, celospolečenský význam z hlediska závěru XVI. sjezdu KSČ -- s. 41-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Úloha vědy na zvýšení kvality používaných silikátových surovin a využití netradičních nerudních surovin / Hradský, Josef -- In: VI. konference o silikátových surovinách -- s. 13-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Úloha vody při výzkumu stratiformních rudních ložisek / Pouba, Zdeněk, 1922-, Pudilová, Marta -- In: Vplyv geologického prostredia na zrudnenie -- s. 37-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Úloha vody při vzniku ložiskových struktur / Pertold, Zdeněk, 1933-, Pouba, Zdeněk, 1922- -- In: Zemská kôra a jej vzťah k nerastným surovinám -- s. 75-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Úloha zlomových struktur ve vývoji středočeské oblasti / Röhlich, Pavel -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 87
Zdroj: ČGS (UNM)
Úloha zlomových struktur ve vývoji středočeské oblasti / Röhlich, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 37-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Úlohy geológie pri vyhladávaní a prieskume ložísk nerastných surovín / Zorkovský, Vojtech -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 38, č. 1 (1986), s. 13-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Úlohy geológie v životnom prostredí / Kuráň, Ján -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 2 (1989), s. 97-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Úlohy inžinierskej geológie pri hospodárskej výstavbe a ochrane životného prostredia / Modlitba, Igor, Ondrášik, Rudolf, Šarík, Ivan -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 23, č. 3 (1991), s. 263-266
Zdroj: ČGS (UNM)
Úlohy, problémy a ciele hlbinnej ťažby koncernu Uhoľné a lignitové bane, Prievidze do roku 2000 / Šenkárčin, Ján -- In: Hornická Ostrava '84. Sborník přednášek, I. díl -- s. 56-65
Zdroj: ČGS (UNM)
Úlomky hadců v alochtonní kráterové brekcii moldanubika a možné mechanismy jejich vmístění / Rajlich, Petr, 1944- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 (2008), s. 34-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Úlovek evropské bolidové sítě : Meteorit Neuschwanstein - čtvrtý fotografovaný pád meteoritu v historii a dvojče známého meteoritu Příbram / Spurný, Pavel -- In: Akademický bulletin -- ISSN 1210-9525 -- Č. 10 (2002), s. 24-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Uložení báňských archivů z činnosti kamenouhelného revíru KLADNO-SLANÝ-RAKOVNÍK / Májová, Anna -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 33 (2004), s. 100-103
Zdroj: ČGS (UNM)
Uloženiny karpatské soustavy v pokryvu produktivního karbonu v důlních jámách podbeskydské části hornoslezské pánve / Vašíček, Zdeněk -- In: Documenta geonica 2007/2. Geonics 2007. 2 -- S. 199-205
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Uloženiny mladšího kenozoika na úpatí Krušných hor
Uloženiny pyroklastických vln / Hradecký, Petr -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 4 (1992), s. 116
Zdroj: ČGS (UNM)
Uloženiny z gravitačních proudů v příbojové facii české křídové pánve (13-32 Kolín) / Eliáš, Mojmír, Zelenka, Přemysl -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 25-26
Zdroj: ČGS (UNM)