Listování
od 

Úlohy geológie pri vyhladávaní a prieskume ložísk nerastných surovín / Zorkovský, Vojtech -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 38, č. 1 (1986), s. 13-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Úlohy geológie v životnom prostredí / Kuráň, Ján -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 2 (1989), s. 97-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Úlohy inžinierskej geológie pri hospodárskej výstavbe a ochrane životného prostredia / Modlitba, Igor, Ondrášik, Rudolf, Šarík, Ivan -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 23, č. 3 (1991), s. 263-266
Zdroj: ČGS (UNM)
Úlohy, problémy a ciele hlbinnej ťažby koncernu Uhoľné a lignitové bane, Prievidze do roku 2000 / Šenkárčin, Ján -- In: Hornická Ostrava '84. Sborník přednášek, I. díl -- s. 56-65
Zdroj: ČGS (UNM)
Úlomky hadců v alochtonní kráterové brekcii moldanubika a možné mechanismy jejich vmístění / Rajlich, Petr, 1944- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 (2008), s. 34-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Úlovek evropské bolidové sítě : Meteorit Neuschwanstein - čtvrtý fotografovaný pád meteoritu v historii a dvojče známého meteoritu Příbram / Spurný, Pavel -- In: Akademický bulletin -- ISSN 1210-9525 -- Č. 10 (2002), s. 24-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Uložení báňských archivů z činnosti kamenouhelného revíru KLADNO-SLANÝ-RAKOVNÍK / Májová, Anna -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 33 (2004), s. 100-103
Zdroj: ČGS (UNM)
Uloženiny karpatské soustavy v pokryvu produktivního karbonu v důlních jámách podbeskydské části hornoslezské pánve / Vašíček, Zdeněk -- In: Documenta geonica 2007/2. Geonics 2007. 2 -- S. 199-205
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Uloženiny mladšího kenozoika na úpatí Krušných hor
Uloženiny pyroklastických vln / Hradecký, Petr -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 4 (1992), s. 116
Zdroj: ČGS (UNM)
Uloženiny z gravitačních proudů v příbojové facii české křídové pánve (13-32 Kolín) / Eliáš, Mojmír, Zelenka, Přemysl -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 25-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Uloženiny z gravitačních proudů v příbojové facii české křídové pánve / Eliáš, Mojmír, Zelenka, Přemysl -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2002), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Úložiště radioaktivních odpadů v lomu Na Kozle (Hostim I.) / Lysenko, Vladimír, 1940- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 17 (1992), s. 33-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Ultimate exploitation of uranium reserves at Rožná deposit
Ultra-high-pressure grossular-rich garnetite from the Moldanubian Zone: calc-silicate rock with sub-lithospheric metamorphic imprint / Vrána, Stanislav -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 42, no. 2 (1998), p. 355-356
Zdroj: ČGS (UNM)
An ultra-high-pressure metamorphic condition and isothermal decompression path obtained from a garnet-pyroxenite in the Horní Bory granulite of the Bohemian Massif / Hirajima, T., Hisashima, H., Naemura, K., Svojtka, Martin -- In: Journal of Mineralogical and Petrological Sciences -- ISSN 1345-6296 -- Roč. 104, č. 3 (2009), s. 168-175
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
An ultra-high-pressure metamorphic condition and isothermal decompression path obtained from a garnet-pyroxenite in the Horní Bory granulite of the Bohemian Massif / Hirajima, Takao, Hisashima, Hiroki, Naemura, Kosuke, Svojtka, Martin -- In: Journal of mineralogical and petrological sciences -- ISSN 1345-6296 -- Vol. 104, no. 3 (2009), p. 168-175
Zdroj: ČGS (UNM)
Ultra-vysokotlaký grossularem bohatý granátovec z moldanubika, Česká republika
Ultrabasic mantle rocks in xenolites of the Bor masiv
Ultrabasic rocks of the basement below the Tertiary volcanites of the Doupovské hory Mts.