Listování
od 

Úlohy inžinierskej geológie pri hospodárskej výstavbe a ochrane životného prostredia / Modlitba, Igor, Ondrášik, Rudolf, Šarík, Ivan -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 23, č. 3 (1991), s. 263-266
Zdroj: ČGS (UNM)
Úlohy, problémy a ciele hlbinnej ťažby koncernu Uhoľné a lignitové bane, Prievidze do roku 2000 / Šenkárčin, Ján -- In: Hornická Ostrava '84. Sborník přednášek, I. díl -- s. 56-65
Zdroj: ČGS (UNM)
Úlomky hadců v alochtonní kráterové brekcii moldanubika a možné mechanismy jejich vmístění / Rajlich, Petr, 1944- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 (2008), s. 34-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Úlovek evropské bolidové sítě : Meteorit Neuschwanstein - čtvrtý fotografovaný pád meteoritu v historii a dvojče známého meteoritu Příbram / Spurný, Pavel -- In: Akademický bulletin -- ISSN 1210-9525 -- Č. 10 (2002), s. 24-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Uložení báňských archivů z činnosti kamenouhelného revíru KLADNO-SLANÝ-RAKOVNÍK / Májová, Anna -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 33 (2004), s. 100-103
Zdroj: ČGS (UNM)
Uloženiny karpatské soustavy v pokryvu produktivního karbonu v důlních jámách podbeskydské části hornoslezské pánve / Vašíček, Zdeněk -- In: Documenta geonica 2007/2. Geonics 2007. 2 -- S. 199-205
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Uloženiny mladšího kenozoika na úpatí Krušných hor
Uloženiny pyroklastických vln / Hradecký, Petr -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 4 (1992), s. 116
Zdroj: ČGS (UNM)
Uloženiny z gravitačních proudů v příbojové facii české křídové pánve (13-32 Kolín) / Eliáš, Mojmír, Zelenka, Přemysl -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 25-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Uloženiny z gravitačních proudů v příbojové facii české křídové pánve / Eliáš, Mojmír, Zelenka, Přemysl -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2002), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Úložiště radioaktivních odpadů v lomu Na Kozle (Hostim I.) / Lysenko, Vladimír, 1940- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 17 (1992), s. 33-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Ultimate exploitation of uranium reserves at Rožná deposit
Ultra-high-pressure grossular-rich garnetite from the Moldanubian Zone: calc-silicate rock with sub-lithospheric metamorphic imprint / Vrána, Stanislav -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 42, no. 2 (1998), p. 355-356
Zdroj: ČGS (UNM)
An ultra-high-pressure metamorphic condition and isothermal decompression path obtained from a garnet-pyroxenite in the Horní Bory granulite of the Bohemian Massif / Hirajima, T., Hisashima, H., Naemura, K., Svojtka, Martin -- In: Journal of Mineralogical and Petrological Sciences -- ISSN 1345-6296 -- Roč. 104, č. 3 (2009), s. 168-175
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
An ultra-high-pressure metamorphic condition and isothermal decompression path obtained from a garnet-pyroxenite in the Horní Bory granulite of the Bohemian Massif / Hirajima, Takao, Hisashima, Hiroki, Naemura, Kosuke, Svojtka, Martin -- In: Journal of mineralogical and petrological sciences -- ISSN 1345-6296 -- Vol. 104, no. 3 (2009), p. 168-175
Zdroj: ČGS (UNM)
Ultra-vysokotlaký grossularem bohatý granátovec z moldanubika, Česká republika
Ultrabasic mantle rocks in xenolites of the Bor masiv
Ultrabasic rocks of the basement below the Tertiary volcanites of the Doupovské hory Mts.
Ultrabasic rocks of the teschenite association in the western part of the Silesian Unit
Ultrabasit : ein wiederentdecktes Originalmineral in der Baldauf-Sammlung / Czekalla, Mareen, Kaden, Martin, Thalheim, Klaus, Weber, Gerlinde -- In: Geologica saxonica -- ISSN 1617-8467 -- Jg. 50-51 (2006)
Zdroj: ČGS (UNM)