Listování
od 

Úpadek hornických měst - vize druhého života a nové identity / Cílek, Václav -- In: Kladno minulé a budoucí : sborník z mezioborové konference -- S. 11-16
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Úpatní výklenky na žulových balvanech moldanubika / Chábera, Stanislav, Huber, Karl H. -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 34, č. 1-2 (1994), s. 5-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Updated record of the Pliocene mammalian assemblanges from the Czech and Slovak Republic / Čermák, Stanislav, Fejfar, O., Horáček, I., Wagner, Jan -- In: 6th Meeting of the European Association of Vertebrate Palaeontologists : volume of abstracts -- S. 99-99
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
An Updated View on the Tectonic Structure of Non-Metamorphosed Variscan Units at the Eastern Margin of the Bohemian Massif / Bábek, Ondřej, 1969-, Kalvoda, Jiří, Melichar, Rostislav, Tomek, Čestmír -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 14 (2002), p. 99-100
Zdroj: ČGS (UNM)
An Updated View on the Tectonic Structure of Non-Metamorphosed Variscan Units at the Eastern Margin of the Bohemian Massif / Bábek, Ondřej, Kalvoda, Jiří, Melichar, Rostislav, Tomek, Čestmír -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Roč. 14 (2002), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Updating of the gravity data base / Pick, Miloš -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 38, č. 4 (1994), s. 352-358
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Updating the Neogene Rodent biochronology in Europe / Fejfar, Oldřich, 1931-, Heinrich, W. D., Lindsay, E. H. -- In: Mededelingen Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO -- Vol. 60 (1998), p. 533-553
Zdroj: ČGS (UNM)
Upgrading of magnetic susceptibility of conodont sample residues before magnetic separation / Carls, P., Slavík, Ladislav -- In: Lethaia -- ISSN 0024-1164 -- Roč. 38, č. 2 (2005), s. 171-172
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Upheaval Dome (Canyonlands National Park, Utah, USA) - an impact crater or a salt diapir?
Upheaval Dome (Canyonlands National Park, Utah, USA) - impaktový kráter nebo solný diapir? / Skála, Roman -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 44-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Uplatnění chyb stanovení vody, popela a spalného tepla při určování výhřevnosti / Krejčík, Zdeněk, Véle, Ivo -- In: Hnědé uhlí -- ISSN 0322-9548 -- Č. 4 (1985), s. 25-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Uplatnění digitální fotografie v aplikované mineralogii a petrografii / Gregerová, Miroslava -- In: Mikroskopie 2000 -- ISBN 80-01-02244-7 -- 3
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Uplatnění geochemie při výzkumu nerostných surovin / Vlašímský, Pavel -- In: Sedmdesát let geologické služby v Československu -- ISBN 80-075-009-X -- s. 38-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Uplatnění geologických a geofyzikálních metod při archeologickém výzkumu v okolí Abúsíru
Uplatnění IPPC při asanačně rekultivačních stavbách v OKR / Matýsek, Dalibor, 1960-, Raclavská, Helena, 1959- -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part II -- ISBN 80-248-0492-1 -- s. 507-513
Zdroj: ČGS (UNM)
Uplatnění mělké refrakční seizmiky při inženýrsko-geologickém průzkumu stavby mostu ve Šlapánově / Bachratý, Jaroslav, Červenka, Jiří, Dostál, Petr, Glisníková, Věra, Honc, Jaroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 6 (1992), s. 178-180
Zdroj: ČGS (UNM)
Uplatnění metod dálkového průzkumu Země v hydrologii / Buchtele, Josef -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 41, č. 2 (1991), s. 42-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Uplatnění metod vícerozměrné analýzy při zpracování petrologických a geochemických dat / Machek, Pavel -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 3 (1989), s. 92-93
Zdroj: ČGS (UNM)
Uplatnění metod vizuálního pozorování v historickém důlním díle Jeroným / Kukutsch, Radovan -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 9, č. 2 (2009), s. 137-145
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Uplatnění metody řízení rizik v inženýrské geologii a geotechnice : význam základní geotechnické zprávy pro řízení rizik podzemních staveb / Rozsypal, Alexandr, 1945- -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 12, č. 3 (2009), s. 3-8
Zdroj: ČGS (UNM)