Listování
od 

Úspešný vstup geológie do ôsmej päťročnice / Kuráň, Ján -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 7 (1987), s. 193-195
Zdroj: ČGS (UNM)
Ústav geoniky AV ČR - Středisko výzkumu materiálů Země : Laboratoř petrologie - Laboratoř mechanických vlastností hornin -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 2, č. 3 (1999), s. 19-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR : oddělení geotechniky, laboratoř mechaniky hornin a zemin -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 1, č. 1 (1999), s. 36
Zdroj: ČGS (UNM)
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, oddělení geotechniky, laboratoř mechaniky hornin a zemin / Trčková, Jiřina, Živor, Roman -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 2, č. 1 (1999), s. 36
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Ustavení oborové skupiny učitelské geologie / Zapletal, Jan -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 37, č. 4 (1992), s. 324
Zdroj: ČGS (UNM)
Ústecko-děčínské termální vody a možnosti jejich optimálního využití / Datel, Josef, Krásný, Jiří -- In: Mezinárodní balneotechnické dny -- 10
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Ústí Dunaje ve spodním panonu / Batík, Petr, 1938- -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 8
Zdroj: ČGS (UNM)
Ústí nad Labem - Mariánská hora Hill / Ulrych, Jaromír, 1943-, Wiesner, Tomáš -- In: Hibsch 2002 Symposium 3-8 June 2002 : excursion guide : abstracts -- ISBN 80-7075-579-2 -- s. 39-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Ústí nad Orlicí: a new L6 chondrite from Czechoslovakia / Bukovanská, Marcela, El Goresy, A., Jakeš, Petr, 1940-2005, Pernicka, E. -- In: Meteoritics -- Vol. 18, no. 3 (1983), p. 223-240
Zdroj: ČGS (UNM)
Ústřednímu orgánu české geologie je 15 let / Pravda, Josef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 26, č. 1 (1984), s. 1-2
Zdroj: ČGS (UNM)
Ústup zalednění : ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 4 / Ložek, Vojen -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 54, č. 4 (1999), s. 99-104
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ušlechtilé kameny v obnoveném Stavovském divadle v Praze / Rybařík, Václav, 1937- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 3 (1992), s. 82
Zdroj: ČGS (UNM)
Utah and Czech Mars analog concretions; Aquatic hematite and goethite characterization / Adachi, T., Adamovič, Jiří, Chan, M., Kletetschka, Günther, Mikula, V. -- In: Geochimica et Cosmochimica Acta. Supplement -- Roč. 71, 15 S1 (2007), A493-A493
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Utajené skalní město / Vítek, Jan -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 69, č. 7 (1990), s. 415
Zdroj: ČGS (UNM)
Utajovaná přívalová povodeň na jižní Moravě 9. června 1970 : k 40. výročí přírodní katastrofy, která si vyžádala 35 lidských životů / Munzar, Jan, 1941-, Ondráček, Stanislav, 1953- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 89, č. 6 (2010), s. 376-379
Zdroj: ČGS (UNM)
Útes Stevns Klint v Dánsku a jeho význam pro hranici křídy a terciéru / Skála, Roman -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 3 (1993), s. 83-85
Zdroj: ČGS (UNM)
Utilisability conditions of Horní Benešov and Zlaté Hory base metal deposits. Part II.
Utilisation of interlaying sands of Vršany browncoal open pit as a substitution of the Ohře river fluvial sands in the North-western Bohemia
Utilisation of mining waste dumps in the area of insufficiency of gravel in the Pilsen district as a substitution of construction materials
Utilisation of moldavites in prehistory and early historical period in the Central Europe