Listování
od 

Úvodní měření objemové aktivity radonu v Dole Jeroným / Froňka, A., Hradecký, J., Kaláb, Zdeněk, Lednická, Markéta -- In: EGRSE. Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment -- ISSN 1211-359X -- Roč. 20, č. 1 (2013), s. 44-52
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Úvodní slovo / Reichmann, František -- In: Zeolity - ekologická surovina: sborník přednášek -- s. 5
Zdroj: ČGS (UNM)
Úvodní slovo / Reichmann, František, 1935-1999 -- In: Geologové proti ničení životního prostředí: sborník přednášek -- ISBN 80-7075-155-X -- s. 8-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Úvodní slovo / Rozsypal, Alexandr -- In: 70 let Stavební geologie-Geotechnika a.s. - Sborník odborných příspěvků -- s. 3-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Úvodní slovo editora / Květ, Radan -- In: Niva z multidisciplinárního pohledu II -- s. 5
Zdroj: ČGS (UNM)
Úvodní slovo k vydání časopisu Minerál věnovanému Kutné Hoře / Šanc, Ivo -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 5 (1997), s. 311-312
Zdroj: ČGS (UNM)
Úvodní zasedání IGCP Projekt 254 / Gabriel, Zbyněk, Pašava, Jan -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 64, č. 1 (1989), s. 56-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Uwagi o spękaniach w skalach północznej oslony granitoidíów karkonosko-izerskich w rejonie Szklarskiej Poreby / Cieśliński, Norbert -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 36, č. 2 (1988), s. 84-88
Zdroj: ČGS (UNM)
Uzavírání dolů a územní změny v městě Ostravě / Kuta, Vítězslav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 6 (1996), s. 183-190
Zdroj: ČGS (UNM)
Uzavření dolu jako obecný problém hornictví / Dvořáček, Jaroslav, 1949- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 11 (2006), s. 15-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Uzavřeniny anhydritu a barytu v jurských geodách z Moravy a jejich genetický význam (24-41 Vyškov) / Losos, Zdeněk, Přichystal, Antonín, 1950-, Richterová, Dana -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7 (2000), s. 66-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Uzavřeniny anhydritu a barytu v jurských geodách z Moravy a jejich genetický význam / Losos, Zdeněk, Přichystal, Antonín, Richterová, Dana -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. VII., č. 1 (2000), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Uzavřeniny cizích hornin v granitoidech středočeského plutonu v okolí Sedlčan / Holub, František V., Zeithamová, M. -- In: Prognózy scheelitu (Au) -- s. 82-85
Zdroj: ČGS (UNM)
Uzavřeniny moldanubických pararul v dvojslídných granitech moldanubického batolitu / René, Miloš -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9, - (2001), s. 257-261
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Uzavřeniny moldanubických pararul v dvojslídných granitech moldanubického batolitu / René, Miloš -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 257-261
Zdroj: ČGS (UNM)
Území ČSR a možnosti podzemního deponování rizikových odpadů / Hrkal, Zbyněk -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 8 (1989), s. 232-235
Zdroj: ČGS (UNM)
Území dotčená těžební činností v podkrušnohorských oblastech se v lukrativní podobě vracejí obyvatelstvu : ekologické stopy hnědouhelné těžby v krajině / Štýs, Stanislav, 1930- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 16, č. 9-10 (2009), s. 1, 13-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Území hlavního města leží na jedenácti říčních terasách / Cílek, Václav -- In: MF Dnes -- Roč. 9, č. 216 (1998), s. 3
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Územní a litostratigrafické členění české části hornoslezské pánve / Dopita, Miloslav -- In: Sborník referátů 2. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve -- s. 102-111
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Územní dopady těžby, likvidačně-rekultivačních prací a ochrany ložisek na kvalitu a rozlohu využitelných ploch / Hruška, Jiří -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: Sekce 3 - Geologie -- s. 11
Zdroj: ČGS (UNM)