Listování
od 

Čínské pyramidy. Jejich orientace vzhledem k pohybu magnetického pólu / Charvátová, Ivanka, Klokočník, Jaroslav, Kolmaš, J., Kostelecký, J. -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 90, č. 7-8 (2011), s. 419-422
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Čínský antropocén / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 85, č. 2 (2006), s. 72-73
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Čínský antropocén / Cílek, Václav, 1955- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 85, č. 2 (2006), s. 72-73
Zdroj: ČGS (UNM)
The Čistá-Jesenice pluton in western Bohemia : geochemistry, geology, petrophysics and ore potential / Chlupáčová, Marta, Klomínský, Josef, Kopecký, Lubomír, jr., Sokol, Adolf -- In: Sborník geologických věd. Ložisková geologie, mineralogie -- ISSN 0581-9180 -- Vol. 31 (1997), p. 97-126
Zdroj: ČGS (UNM)
The Čistá ring structure, Czechoslovakia / Kopecký, Lubomír -- In: Proceedings of the first seminar on carbonatites and alkaline rocks of the Bohemian Massif and ambient regions -- s. 23-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Čisté uhelné technologie (Clean Coal Technologies) / Noskievič, Pavel -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 4 (1997), s. 21-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Čisté životní prostředí pro města a obce / René, Miloš -- In: EKO-ekologie a společnost -- Roč. 6, č. 3 (1995), s. 28-29
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Čistecká kruhová intruzívní struktura
Čistecko-jesenický pluton v západních Čechách: geochemie, geologie, petrofyzika a rudní potenciál
Čistenie plôch a príprava povrchov pred sanáciou / Foldyna, Josef, Sitek, Libor, Švehla, B. -- In: Stavebníctvo a bývanie -- Roč. 5, - (2003), s. 108-110
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Čistota ovzduší v oblasti Stráž pod Ralskem-Hamr / Anděl, Petr -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 13, č. 2 (1989), s. 36-77
Zdroj: ČGS (UNM)
Čistota vodních toků : regionální mapování povrchových vod v ČR / Majer, Vladimír, Veselý, Josef -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 75, č. 9 (1996), s. 497-501
Zdroj: ČGS (UNM)
Čistota vody v tocích Moravského krasu / Adámek, Zdeněk -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 33, č. 3 (1983), s. 56
Zdroj: ČGS (UNM)
Čištění důlních vod / Heviánková, Silvie, Všetečka, Milan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 20, č. 4 (2013), s. 10-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Čištění důlních vod střední a východní části příbramského ložiska - uranové rudy / Kramář, Ladislav, Lusk, Karel, Řehoř, Vratislav -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice : sborník anotací : 17.10.-19.10.2006 Příbram. Sekce S, Sanace a rekultivace po těžbě -- [1] s. S 12
Zdroj: ČGS (UNM)
Čištění minerálů peroxidem vodíku a čpavkem / Němec, Stanislav -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 310
Zdroj: ČGS (UNM)
Čížovka at Zahořany / Mikuláš, Radek -- In: Excursion Guide Barrandian -- s. 33-34
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Člen korespondent ČSAV František Fiala již není mezi námi / Šťovíčková, Naděžda -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 36, č. 1 (1991), s. 91-92
Zdroj: ČGS (UNM)
Člen korespondent ČSAV František Fiala osmdesátníkem / Svoboda, Josef, 1908-1983 -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 58, č. 6 (1983), s. 377-378
Zdroj: ČGS (UNM)
Člen korešpondent SAV Otto Fusán jubiluje / Biely, Anton, 1930- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 14, č. 4 (1982), s. 377-378
Zdroj: ČGS (UNM)