Listování
od 

Časově-frekvenční analýza seizmického signálu / Častová, N., Kaláb, Zdeněk -- In: Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2 -- s. 219-230
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Časové sedání jílovitých zemin a nestacionární únosnost / Eichler, Jaroslav -- In: 4. geotechnické sympozium -- s. 84-93
Zdroj: ČGS (UNM)
Časové vztahy melagranitových porfyrů a durbachitických plutonů v jižních Čechách / Holub, Frabtišek, Schmitz, Mark., Verner, Kryštof -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 45, č. podzim (2012), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Časové vztahy melagranitových porfyrů a durbachitických plutonů v jižních Čechách / Holub, František, Schmitz, Mark D., Verner, Kryštof -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce (Geoscience Research Reports) -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2011, č. 1 (2012), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Časové změny tíhového pole v oblasti Jezeří / Marvanová, Věra, Trešl, Jiří -- In: Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích -- s. 42-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Časové změny v obsahu organických polutantů v sedimentech brněnské přehrady
Časové změny vybraných faktorů ovlivňujících využívání krajiny (na příkladě ORP Vrchlabí, Vimperk). / Klapka, Pavel, Křemenová, G., Martinát, Stanislav -- In: Fyzickogeografický sborník -- s. 92-97
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Časový faktor pri vytváraní poklesov v handlovskom hnedouhoĺnom ložisku / Sedlák, Vladimír -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 11 (1992), s. 398-401
Zdroj: ČGS (UNM)
Časový průběh odtoků z retenční nádrže v malém povodí dotčeném urbanizací / Jeřábek, Zdeněk -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 40, č. 11 (1990), s. 444-450
Zdroj: ČGS (UNM)
Časový vývoj neogénneho andezitového vulkanizmu na východnom Slovensku na základě magnetostratigrafickej stupnice / Gnojek, Ivan, Kaličiak, Michal, 1944- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 6 (1990), s. 499-506
Zdroj: ČGS (UNM)
Časté chyby v inženýrskogeologické dokumentaci / Novotný, Jan -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Č. 1-2 (2012), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Částečně exhumovaný tektonický reliéf jihovýchodního okraje Českého masivu na jihozápadní Moravě a severním Rakousku / Roštínský, Pavel -- In: Geomorfologický sborník 1 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 : příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.-11. 6. 2002 v Brně -- ISBN 80-210-2974-9 -- s. 123-126
Zdroj: ČGS (UNM)
Čechija, vozmožno javljajetsja gigantskim metěoritnym kratěrom / Cílek, Václav -- In: Pražskije novosti -- Roč. 1, č. 4 (1998), s. 3
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Čechy jsou možná obrovským meteoritovým kráterem / Cílek, Václav -- In: MF Dnes -- Roč. 9, č. 87 (1998), s. 3
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Čedičová brekcie Humenského vrchu a vrchu Windsor u Siřejovic / Radoň, Miroslav -- In: Zprávy a studie Regionálního muzea v Teplicích -- ISSN 0231-7648 -- Roč. 22 (1998), s. 7-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Čedičové amfiboly na Novojičínsku / Rajlich, Petr, 1944- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 2 (2007), s. 119
Zdroj: ČGS (UNM)
Čedičový amfibol a augit v Českém středohoří / Dvořák, Zdeněk, 1959-, Janeček, Oldřich -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 2 (2009), s. 159-165
Zdroj: ČGS (UNM)
Čejčské jezero - palynologický a kvartérně-geologický výzkum a stratigrafie (J. Morava, Česká republika)
Čejčské jezero - palynologický a kvartérně-geologický výzkum (J. Morava, Česká republika)
Čejčské jezero - palynologický a kvartérně-geologický výzkum (jižní Morava) / Břízová, Eva, Havlíček, Pavel -- In: 9. Kvartér 2003 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)