Listování
od 

Československé referenční materiály nerostných surovin / Dempír, Josef -- In: Sklář a Keramik -- ISSN 0037-637X -- Roč. 32, č. 10 (1982), s. 270-273
Zdroj: ČGS (UNM)
Československé rudné baníctvo v podmienkach trhového mechanizmu / Baláž, Jaroslav -- In: Rudy -- Roč. 38, č. 9-10 (1990), s. 249-254
Zdroj: ČGS (UNM)
Československé standartní vzorky hornin a nerostných surovin : standartní vzorek sklářského písku (Střeleč) / Valcha, Zdeněk -- In: Nerostné suroviny -- Roč. 15, č. 4 (1983), s. 1-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Československí geológovia v Sýrskej arabskej republike / Hricko, Jozef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 8 (1990), s. 253
Zdroj: ČGS (UNM)
Československý uran / Pluskal, Oskar -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 8 (1992), s. 259-267
Zdroj: ČGS (UNM)
Československý uranový průmysl : vznik, vývoj a poslání / Kolek, Miroslav -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce ložisková geologie -- s. 36-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Český achát - jeho naleziště / Boháč, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 4 (1995), s. 229-233
Zdroj: ČGS (UNM)
Český achát - samostatný objekt sběratelství / Boháč, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 4 (1995), s. 227-229
Zdroj: ČGS (UNM)
Český geológ Jan Krejčí a jeho geografické postřehy o slevenskom území / Prikryl, Lubomír V. -- In: Dějiny věd a techniky -- ISSN 0300-4414 -- Roč. 23, č. 3 (1989), s. 163-170
Zdroj: ČGS (UNM)
Český geologický ústav pořádal konferenci o vzniku ložisek nerostných surovin a dopadech jejich těžby na životní prostředí / Kukal, Zdeněk, 1932-, Pašava, Jan -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 71, č. 1 (1996), s. 50
Zdroj: ČGS (UNM)
Český granát
Český granát a jeho technické využití / Bauer, Jaroslav -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Drahé kameny -- s. 41-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Český granát / Ševčík, Josef, 1943- -- In: Naší přírodou -- ISSN 0231-7702 -- Roč. 3, č. 9 (1983), s. 15-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Český granát ve sbírkách Moravské galerie / Křížová, Alena -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 2, č. 4 (1994), s. 184-185
Zdroj: ČGS (UNM)
"Český granát" z Korutan / Běhal, Zdeněk -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 6 (2009), s. 514-520
Zdroj: ČGS (UNM)
Český hnědouhelný průmysl, tržní ekonomika a ochrana životního prostředí / Vrbová, Marie -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 4, č. 3 (1997), s. 86-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Český kras : (K 112 87) / Jäger, O., Komaško, A., Žák, Karel -- In: Jeskyně -- S. 155-167
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Český kras a jeho skalní podklad / Cílek, Václav, Jäger, O. -- In: Chráněná krajinná oblast Český kras včera - dnes -- s. 17-24
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Český kras, hospody a rozvoj přírodních věd / Ložek, Vojen -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 71, č. 8 (1992), s. 433-435
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Český kras v díle Bohuslava Balbína: O památných jeskyních, českém vápenci a léčivém prameni na Tmani / Cílek, Václav, jr. -- In: Knihovna České speleologické společnosti -- Roč. 36 (2000), s. 123-126
Zdroj: ČGS (UNM)