Listování
od 

Čtvrtohory / Musil, Rudolf, 1926- -- In: Morava a Slezsko v geologické minulosti -- s. 29-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Čtvrtstoletí Mezinárodní speleologické unie / Panoš, Vladimír, 1922-2002 -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 29 (1991), s. 185-188
Zdroj: ČGS (UNM)
Čtvrtstoletí tišnovských mezinárodních burz minerálů / Sučko, Andrej -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 2 (2001), s. 86-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Čtvrtý rok Severočeských dolů, a.s. / Jelínek, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 5, č. 8 (1998), s. 251-255
Zdroj: ČGS (UNM)
Čtyři bílé ryzce / Borovička, Jan -- In: Mykologický sborník -- Roč. 85, č. 3 (2008), s. 98-100
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Čtyři historické smaragdy / Bohatý, Martin -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 13, č. 4 (2005), s. 300-302
Zdroj: ČGS (UNM)
Čtyři tisíciletí vysokoalpského salašnictví / Ložek, Vojen -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 77, č. 2 (1998), s. 77-77
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Čtyřicet let činnosti geologické oborové komise pracovníků muzeí České republiky / Litochleb, Jiří, Pfeiferová, Anna -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8 (2000), s. 284-289
Zdroj: ČGS (UNM)
Čtyřicet let ochrany a prezentace hornických památek uhelného hornictví v Severočeském hnědouhelném revíru (Variant.)
Čtyřicet let přírodovědeckého Sborníku Severočeského muzea / Nevrlý, Miloslav -- In: Sborník Severočeského muzea. Přírodní vědy -- ISSN 0375-1686 -- Roč. 20 (1997), s. 165-173
Zdroj: ČGS (UNM)
Čtyřicetiny chráněné krajinné oblasti Český kras / Jančaříková, Irena, 1962- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 38 (2012), s. 41-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Čtyřparametrická rovnice infiltrace výtopou (řešení Haverkampa a Parlange) / Haverkamp, Randel, Kutílek, Miroslav, Parlange, Jean-Yves -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 37, č. 6 (1989), s. 650-663
Zdroj: ČGS (UNM)
D-Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Třeboňsko / Martinovská, Irena -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996 -- ISBN 80-7212-008-5 -- s. 31
Zdroj: ČGS (UNM)
D1 and D2 structures in eclogites - Meluzína / Klápová, Helena, Konopásek, Jiří, Schulmann, Karel -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 10 (2000), p. 100
Zdroj: ČGS (UNM)
D.2. Deep geo-electrical research in the western margin of the Bohemian Massif / Červ, Václav, Pěčová, Jana, Pek, Josef, Praus, Oldřich -- In: Geological model of western Bohemia related to the KTB borehole in Germany -- ISBN 80-7075-243-2 -- s. 139-148
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
D.2. mechanism of soil acidification - trends, present situation and future prediction, including liming. Aplication of the MAGIC model at Krkonose and Slavkov Forest mountains
D.2. Mechanismus poškození půd kyselou depozicí - průběh, současný stav a predikce budoucnosti včetně vápnění. Aplikace modelu MAGIC na Krkonoše a Slavkovský les / Hruška, Jakub (2005) -- In: Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví -- ISBN 80-7075-655-1 (2005) -- In: Dlouhodobá acidifkace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví -- ISBN 80-7075-655-1
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
D.5.2. Magnetic properties of rock samples from the KTB pilot borehole under directional pressure of up to 60 MPa / Kapička, Aleš, Kropáček, Vladimír -- In: Geological model of western Bohemia related to the KTB borehole in Germany -- ISBN 80-7075-243-2 -- s. 174-180
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ