Listování
od 

Čtyři tisíciletí vysokoalpského salašnictví / Ložek, Vojen -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 77, č. 2 (1998), s. 77-77
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Čtyřicet let činnosti geologické oborové komise pracovníků muzeí České republiky / Litochleb, Jiří, Pfeiferová, Anna -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8 (2000), s. 284-289
Zdroj: ČGS (UNM)
Čtyřicet let ochrany a prezentace hornických památek uhelného hornictví v Severočeském hnědouhelném revíru (Variant.)
Čtyřicet let přírodovědeckého Sborníku Severočeského muzea / Nevrlý, Miloslav -- In: Sborník Severočeského muzea. Přírodní vědy -- ISSN 0375-1686 -- Roč. 20 (1997), s. 165-173
Zdroj: ČGS (UNM)
Čtyřicetiny chráněné krajinné oblasti Český kras / Jančaříková, Irena, 1962- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 38 (2012), s. 41-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Čtyřparametrická rovnice infiltrace výtopou (řešení Haverkampa a Parlange) / Haverkamp, Randel, Kutílek, Miroslav, Parlange, Jean-Yves -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 37, č. 6 (1989), s. 650-663
Zdroj: ČGS (UNM)
D-Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Třeboňsko / Martinovská, Irena -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996 -- ISBN 80-7212-008-5 -- s. 31
Zdroj: ČGS (UNM)
D1 and D2 structures in eclogites - Meluzína / Klápová, Helena, Konopásek, Jiří, Schulmann, Karel -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 10 (2000), p. 100
Zdroj: ČGS (UNM)
D.2. Deep geo-electrical research in the western margin of the Bohemian Massif / Červ, Václav, Pěčová, Jana, Pek, Josef, Praus, Oldřich -- In: Geological model of western Bohemia related to the KTB borehole in Germany -- ISBN 80-7075-243-2 -- s. 139-148
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
D.2. mechanism of soil acidification - trends, present situation and future prediction, including liming. Aplication of the MAGIC model at Krkonose and Slavkov Forest mountains
D.2. Mechanismus poškození půd kyselou depozicí - průběh, současný stav a predikce budoucnosti včetně vápnění. Aplikace modelu MAGIC na Krkonoše a Slavkovský les / Hruška, Jakub (2005) -- In: Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví -- ISBN 80-7075-655-1 (2005) -- In: Dlouhodobá acidifkace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví -- ISBN 80-7075-655-1
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
D.5.2. Magnetic properties of rock samples from the KTB pilot borehole under directional pressure of up to 60 MPa / Kapička, Aleš, Kropáček, Vladimír -- In: Geological model of western Bohemia related to the KTB borehole in Germany -- ISBN 80-7075-243-2 -- s. 174-180
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
D.5.3. Anisotropy of P-wave velocity in rock samples from the pilot and the main KTB boreholes / Chlupáč, Tomáš, Klíma, Karel, Lokajíček, Tomáš, Pros, Zdeněk, Siegesmund, S., Vollbrecht, A. -- In: Geological model of western Bohemia related to the KTB borehole in Germany -- ISBN 80-7075-243-2 -- s. 180-181
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
D.5.4. Summary of petrophysical results / Chlupáč, Tomáš, Pros, Zdeněk -- In: Geological model of western Bohemia related to the KTB borehole in Germany -- ISBN 80-7075-243-2 -- s. 181-186
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
D.7. Geothermics / Čermák, Vladimír, Šafanda, Jan, Štulc, Petr -- In: Geological model of western Bohemia related to the KTB borehole in Germany -- ISBN 80-7075-243-2 -- s. 196-204
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
d13C, d15N, and d34S ratio profiles in bulk Sphagnum peat / Adamová, Marie, Bůzek, František, Novák, Martin -- In: Soil Biology & Biochemistry -- ISSN 0038-0717 -- Roč. 31, č. x (1999), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Dabbling ducks (Aves: Anatidae) from the Middle Miocene of Mongolia
Ďáblova smlouva s ropou. večírek skončil - ropná krize hrozí už za pár let / Cílek, Václav -- In: Respekt -- Roč. 17, č. 20 (2006), s. 18-18
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ